Adresseavisen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Avishode fra 1920.
Avishode fra 1942.

Adresseavisen (i dagligtale ofte Adressa) er ei dagsavis utgitt i Trondheim. Den ble grunnlagt i 1767 som Kongelig allene privilegerede Trondhiems Adresse Contoirs Efterretninger, og er landets eldste avis som fortsatt utgis. Den er også nest største avis utafor Oslo, og dekningsområdet inkluderer Trøndelag og Nordmøre. Adresseavisen har skiftet navn flere ganger, og fikk sitt nåværende navn i 1927. Pr. 2013 eies avisa av Polaris Media.

Privilegiet det vises til i avisas opprinnelige navn gjaldt enerett i hele det nordafjeldske. Avisa startet opp med justisråd Martinus Lind Nissen som redaktør, og han satt helt til 1795. I hans tid antar man at avisa kom ut i omkring 200 eksemplarer. Den ble trykt av boktrykker Jens Christensen Winding. Fra 1768 var abonnementsprisen 1 riksdaler 32 skilling, hvilket tilsvarete omtrent ei ukes lønn for en arbeider.[1]

Etterfølgeren Matthias Conrad Peterson fulgte en temmelig radikal linje som redaktør. Han var fritenker, inspirert av den franske revolusjon. Faktisk er hans revolusjonære tanker regnet som en mulig medvirkende årsak til innskrenkningen av trykkefriheten i Danmark-Norge i 1795. Han gikk av i 1799, og deretter gikk avisa over til å bli uavhengig konservativ, en karakteristikk den har hatt siden. Peterson ble etter 1814 igjen skribent, og regnes for å ha satt i gang feiringa av 17. mai ved tiårsjubileet i 1824. I Ilaparken, der feiringen ble holdt, står et minnesmerke over Peterson.

Navnet hadde i løpet av 1800-tallet blitt endra flere ganger. I 1890 het den Throndhjems borgerlige Realskoles Adressecontors Efterretninger, og skifta til Trondhjems Adresseavis. Dagens navn var dermed bare én avkorting unna.

Adresseavisens avdelingskontor i Kristiansund.
Foto: Olve Utne (2008)

Avisas økonomi ble vanskelig i 1920-åra, med et synkende opplag og andre vansker. I 1927 ble Harald Torp tilsatt, og han klarte å vende skuta. Han ble sittende helt til 1969, og regnes på grunn av sin vellykkede snuoperasjon som avisas andre grunnlegger.

Nettavisa ble åpna i 1996. Både den og andre tilknytta medier, som lokalradioen Radioadressa og lokalfjernsynet TV-adressa, har, som man ser, tatt i bruk den vanlige kortformen av navnet på avisa.

Adresseavisen la om til tabloidformat så sent som i 2006.

Referanser

  1. Eide 2010: 136.

Se også

Kilder

Eksterne lenker

  • Adresseavisen på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek (tilgang i norske bibliotek)
  • Første versjon av artikkelen er henta fra Preus museums register over norske fotografer.
  • Adresseavisen på Digitalt museum.
  • Adresseavisen på KulturNav