Albert Schumacher Gyldensparre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Albert Schumacher Gyldensparre (født 29. januar 1642, død 28. juni 1696) var generalpostmester i Norge. Han het opprinnelig Albert Schumacher, og ble adla som Gyldensparre i 1674.

Han var sønn av vinhandler i København Joachim Schumacher (1604–1650) og Marie Motzfeldt (1613–1693). Broren Peder Schumacher Griffenfeld ble greve og en av de mest sentrale embetsmenn i Danmark-Norge inntil sitt fall i 1676.

Den 2. mars 1671 ble han gift med Anna Margrethe Iserberg (1650–1696), datter av kjøpmann i København Herman Iserberg og Elisabeth Klingenberg.

Han var mønsterskriver ved Holmen fra 1670. Samme år ble han generaltollinspektør sønnafjells, noe han var til 1673. Fra 1672 til 1676 var han generalpostmester i Norge. Han var også medlem av Marinekommisjonen fra 1673, ble admiralitetsråd i 1674 og generalsjøetatskomissær i 1675. Fra 1679 var han medlem av direksjonen for Københavns vannvesen. Fra 1680 til 1684 var han medlem av Kommersekollegiet, og han var meddirektør i Vestindiske kompani.

Han fikk rang av etatsråd i 1680 eller 1684.

Litteratur