Leksikon:Almanakk

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Almanakk)
Hopp til: navigasjon, søk

Almanakk (mlat. almanach, trolig fra arabisk), opprinnelig en årelatingskalender for ett år, men i løpet av 1500-tallet ble det kalendariske, astrologiske/astronomiske og meteorologiske innholdet (værspådommer for hver dag i året) viktigere enn det medisinske. Fram til 1803 gjaldt de astronomiske data København, fra 1804 også Christiania og Trondheim. Tyske almanakker ble oversatt til dansk på 1500-tallet, og den eldste dansk-trykte almanakk kom trolig i 1555. Universitetet i København hadde enerett på å trykke almanakker for både Danmark og Norge fram til unionsoppløsningen, deretter var det Universitetet i Oslo som utga almanakker, slik tilfellet fremdeles er. Norske piratutgaver av danske almanakker er kjent fra 1644 (Tyge Nilsøn i Christiania) og 1678 (Hans Hoff, Christiania). Et reskript i 1684 satte 300 riksdaler i bot for overtredelse av universitetets privilegium. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.