Alta historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Historielagets logo.

Alta historielag i Alta kommune i Finnmark ble stiftet 14. mai 1975. Laget har siden 1982 utgitt Altaboka annethvert år. Alta historielags formålsparagraf/målsetting er å «Skape et best mulig lokalhistorisk miljø i Alta som grunnlag for økt forståelse for kulturarvens betydning».

Medlemstallet har variert en del gjennom åra, og i 2019 lå det på 143.

Hovedaktiviteter

Etter oppstarten i 1975 arbeidet laget for å få stiftet et lokalt museum. Arbeidet omfattet også innsamling og registrering av gjenstander. Alta museum ble åpnet i 1978 og overdratt til Alta kommune.

Parallelt jobbet historielaget med å få igangsatt arbeidet med bygdebok for Alta. Det ble i sammenheng med dette bygd opp et eget bygdebokarkiv. Fra 1984 til 1995 skrev Jens Petter Nielsen Altas historie bind 1 og bind 2. I 1995 til 2003 skrev Kjell Roger Eikeset bind 3 og bind 4.

Alt fra 1975 begynte historielaget også med innsamling og registrering av fotografi. I 1991 ble fotosamlingen overført til Alta museum vederlagsfritt. Historielaget har i framtida rett til å bruke fotosamlingen vederlagsfritt.

På 1980-tallet medvirket historielaget til å skaffe finansiering og til gjennomføring av restaureringen av nordlysobservatoriet på Halde.

Laget har gitt ut årbok hvert annet år fra 1982 til 2018. Altaboka 2018 ble trykt opp i et opplag på 1500.

I perioden 1992-2015 har laget medvirket til finansiering av realisering av 7-8 historiske minnesmerker og bautaer. Historielaget har helt siden 1975 også regelmessig gjennomført bygdevandringer og arrangert foredragskvelder som ledd i sin formidling av lokalhistorie.

Alta historielag har dessuten gitt ut lokalhistoriske kalendre, på 1980-tallet i samarbeid med Alta IF.

Ledere

 • Åke Mitlid 1975-1977
 • Tore Magnus Berg 1977-1979
 • Sten-Tore Johansen 1979-1981
 • Gunnar Iversen 1981-1986
 • Kirsti Knudsen 1986-1987
 • Per Rapp 1987-1990
 • Ottar Grimstad 1990-2015
 • Eva Dagny Johansen 2015-2016
 • Kristian Ernst Johnsen 2016-

Andre viktige personer

Alta historielag har hatt en ordning med å utnevne æresmedlemmer til personer som har gjort en særlig stor innsats i forhold til lokalhistorisk arbeid. Siden 1976 har følgene vært utnevnt til æresmedlemmer i Alta historielag:

 • Magnhild Bjørgan 1976
 • Anny Haugen 1976
 • Paul Kjelsberg 1976
 • Hjalmar Hansen 1976
 • Johannes Romsdal 1976 Minneord i Altaboka 1994
 • Halftan Pedersen 1977
 • Jonas Kummeneje 1977
 • Olav Romsdal 1982 Minneord i Altaboka 1992
 • Sofie Weamyr 1993 Minneord i Altaboka 1996
 • Edel Romsdal Brown 1993 Minneord i Altaboka 2010
 • Knut Furu 1993 Minneord i Altaboka 2006
 • Per Rapp 1993 Minneord i Altaboka 2000
 • Arvid Petterson 1993
 • Rolf Ballo 1999 Minneord i Altaboka 2018
 • Sverre Eilertsen 1999
 • Gunnar Iversen 1999
 • Halvar Heitmann 2002 Minneord i Altaboka 2004
 • Ottar Grimstad 2016
 • Harald Rasmussen 2016 Minneord i Altaboka 2018
 • Lillian Heitmann 2016
 • Ranveig Pedersen 2016
 • Nina Østlyngen 1919

Publikasjoner

Alta historielag har hatt utgivelse av lokalhistoriske bøker og skrifter som en hovedaktivitet for laget siden 1980:

Kilder/eksterne lenker