Apelsvoll

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Apelsvoll
Alt. navn: Apelsvold, Appelsvold
Først nevnt: 1371
Sted: Kapp
Sokn: Hoff
Kommune: Østre Toten
Fylke: Innlandet
Gnr.: 98
Bnr: 1
Gateadresse: Nylinna 226

Apelsvoll er en gard i Østre Toten kommune, ca. 1 kilometer sør for tettstedet Kapp. Eiendommen har nå (2014) ca. 460 mål jord og 50 mål skau.

I 1930 kjøpte Det Kongelige Selskap for Norges Vel garden av Hans B. Hvalby, etter at de fikk lovnader om driftstilskudd fra Norsk Hydro. Selskapet dreiv eiendommen som beiteforsøksgard fram til 1975. Siden har Apelsvoll blitt forpakta av staten og brukt som planteforsøksgard. Direktør fra 1975 til 2007 var Hans Stabbetorp.

Apelsvoll er nå (2014) hovedsenteret i Bioforsk Øst, som har nasjonalt ansvar for forsking og utviklingsarbeid på korn, poteter, grønnsaker, frøavl og sportsgras. Forsøksgarden har blitt en betydelig arbeidsplass etter at Hveem forsøksgard (for poteter) og Bioforsk-avdelingen på Kise på Nes ble lagt hit i henholdsvis 2005 og 2008. Pr. 2010 arbeider det 46 personer her.

Siden 1930, da forsøksvirksomheten begynte, har også Østre Toten målestasjon ligget på Apelsvoll.

Gardsnavnet

Hovedbygningen på Apelsvoll rundt 1910.

Navnet uttales /a:`pelsvåll/ og tolkes i Norske Gaardnavne som en sammensetning av apal (eple/villeple) og voll.

Husmannsplasser

Setring

I likhet med de fleste andre gardene på Toten har Apelsvoll hatt sæter på Totenåsen. I 1669 sætra de på Brennsætra sammen med nabogardene Eng, Hom, Evenrud og Underslaus. I nyere tid har Apelsvoll brukt Tjuvåssætra.

Kilder og litteratur

Målestasjonen på Apelsvoll. Til venstre står Petter Lunde ved Bioforsk.
Foto: Henning Gulbrandsen (Oppland Arbeiderblad)