Arne Husveg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 5. juni 1987: utsnitt av omtale av utnevnelsen av Arne Husveg til president for European Blind Union.

Arne Johan Husveg (født 11. februar 1933 i Stavanger, død 16. november 2004 i Oslo) var organisasjonmann, en sentral person i de synshemmedes organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Han var formann i Norges Blindeforbund 1969-1971, deretter generalsekretær for samme organisasjon 1971-1994. Han var også leder for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i flere år.

Familie

Arne Husveg var sønn av maskinist Gutorm Husveg og hustru Lilly. Han ble gift i 1956 med avdelingsleder Ann Bolley, deretter i 1987 med høyskolelektor Else Momrak Haugan.

Liv og virke

Husveg mistet synet som toåring, som følge av ulesket kalk i øynene. Han gikk på Huseby offentlige skole for blinde i Oslo, og tok examen artium i 1952. Etterpå studerte han engelsk, tysk og italiensk språk og litteratur ved universitetene i Exeter, Wien og Firenze 1952–1955.

Husveg arbeidet noen år som oversetter og tolk, men i 1960 brant hjemmet hans ned sammen med håndskrevne oppslagsbøker som han brukte i sitt arbeid, og han valgte han å utdanne seg til fysioterapeut. Han drev eget fysikalsk institutt i Stavanger fra 1963 til han i 1971 ble ansatt som generalsekretær i Norges Blindeforbund, en nyopprettet stilling. Da hadde han fra 1969 vært valgt formann i samme organisasjon. Husveg satt som generalsekretær i Norges Blindeforbund til 1994.

Arne Husvegs tid i Blindeforbundet var preget av stor utvikling, men tidvis også av stridigheter. Etter at han gikk av som generalsekretær gikk han over i stillingen som internasjonal leder samme sted, med ansvar for bistand til blinde i utviklingsland. Han hadde lenge vært involvert i internasjonal blindearbeid, og hadde spilt en sentral rolle da Den europeiske blindeunionen (European Blind Union, EBU) ble stiftet i 1984. Han hadde fra 1969 deltatt i organisasjonen som var forløperen til EBU. Mellom 1987 og 1996 var Husveg president i EBU, deretter styremedlem. I 2000 ble han dessuten valgt til 1. visepresident i Verdens blindeunion (World Blind Union, WBU).

Husveg var også involvert i annet organisasjonsarbeid. Allerede som 17-åring var han i 1950 med på å stifte Landsnemnda av de delvis arbeidsføres organisasjoner (fra 1974 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO). Han satt i styret for FFO fra 1969 til 1983, fra 1979 som formann.

Husveg var også aktiv i lokal partipolitikk, som representant for SV i Oslo bystyre.

Ettermæle

Arne Husveg er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Gravminnet prydes av Blindeforbundets tidligere logo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

I en nekrolog over Arne Husveg i Aftenposten 26. november 2004 av Gunnar Haugsveen, daværende generalsekretær i Blindeforbundet, ble han beskrevet slik (utdrag):

Arne Husveg utviklet Norges Blindeforbund til en effektiv serviceorganisasjon og moderne interesseorganisasjon, der blinde og svaksynte selv skulle bestemme i eget hus. Med sine usedvanlige talegaver, sitt pågangsmot og sitt smittende engasjement, oppnådde han ting ingen nesten ikke våget å drømme om. ... Det nytter ikke å komme utenom det faktum at Arne Husveg har vært en omstridt person. Ikke alltid, og ikke like mye hele tiden, men han visste bestandig hva han ville og han fortalte oss det enten vi likte å høre det eller ei. Men uten den direkte væremåten hadde han ikke kunnet utrette det han gjorde. Og fremfor alt - han hadde slett ikke vært Arne Husveg!

Arne Husveg er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Gravminnet prydes av Blindeforbundets tidligere logo.

Husveg ble ridder av St. Olavs Orden i 1985, og var mottaker av Verdens blindeunions høyeste utmerkelse, Louis Braille-medaljen.

Kilder

  • Aftenposten 16. mai 1975: portrettintervju med Arne Husveg.
  • Aftenposten 5. juni 1987: omtale av Arne Husvegs utnevnelse til Europa-president for synshemmede.
  • Aftenposten 26. november 2004: nekrolog over Arne Husveg av Gunnar Haugsveen, generalsekretær i Blindeforbundet.
  • Sverre Fuglerud om Arne Husveg i Norsk biografisk leksikon