Asker og Bærum tingrett

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Asker og Bærum tingrett holder til i Malmskriverveien 2 i Sandvika, og er en fullfaglig domstol og en av landets ti største domstoler. Tingrettens dømmende oppgaver består i hovedsak i å avgjøre straffesaker og løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene består bl.a. av dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattester, notarialforetninger, vigsler og registrering av partnerskap. Asker og Bærum tingrett har ca. 35 årsverk, hvorav 15 dommerstillinger. Tingrettens øverste leder (2008) er sorenskriver Kristin Jahre Ramm.

Asker og Bærum ble etablert som eget sorenskriverembete i 1948, etter at de to kommunene tidligere hadde vært underlagt Aker sorenskriverembete. I 1957 ble domstolen delt i to sorenskriverembeter, hhv. Asker og Vestre Bærum og Østre Bærum sorenskriverembeter. I 1972 ble de to geografisk oppdelte domstolene slått sammen, men delt funksjonsmessig. Asker og Bærum herredsrett fikk de dømmende funksjonene, mens Asker og Bærum herredsskriverembete fikk skifterettsfunksjonene, tinglysningen og tvangssakene. I 1992 ble de to slått sammen til ett embete – Asker og Bærum herredsrett, fra 2003 betegnet Asker og Bærum tingrett. Blant de oppgavene som tidligere tilhørte Asker og Bærum herredsskriverembete, ble handelsregisteret overført til Brønnøysund i 1988, mens Statens kartverkHønefoss overtok tinglysningen i 2004.

Tinghuset ligger vis-à-vis det tidligere politihuset i Sandvika, og ble værende der da politiet flyttet til Kjørbo i 2009.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Asker og Bærum tingrett er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.