Asker og Bærum Vannverk

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Asker og Bærum vannverk»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Det øvre anlegget på Kattås.
Foto: JHG / Budstikka

Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) ble satt i drift i mai 1985 og er etter norske forhold et stort vannverk. Fullt utbygget kan det forsyne 330 000 mennesker med vann.

ABV er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Asker og Bærum. ABV har ansvaret for vanninntaket, pumpestasjon, vannbehandling og transport av drikkevannet frem til fordelingskummen på grensen mellom Asker og Bærum.

Distribusjonen til forbrukerne er kommunens ansvar og skjer via det kommunale vannledningsnettet. ABV henter vann i Holsfjorden, en arm av Tyrifjorden, pumper det opp til en overføringstunnel gjennom Vestmarka til vannbehandlingsanlegget og fordeler vannet gjennom store rørledninger til ca. 100 000 innbyggere i Asker og Bærum kommuner.

De eksisterende installasjoner er dimensjonert for en årlig overføring av 30 millioner kubikkmeter vann. ABV har imidlertid godkjennelse til å ta ut 48 mill. kubikkmeter vann i året.

Vannet bringes opp fra stort dyp for å sikre konstant temperatur og stabil kvalitet. Et godt råvann innebærer at behandlingen av vannet er enkel. Det tilsettes klor, og i 2008 ble et nytt UV-anlegg satt i drift, som et ekstra desinfeksjonstrinn på vannbehandlingsanlegget på Kattås.

Som næringsmiddel er drikkevannet underlagt strenge kvalitetskrav. Drikkevannet skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk. Drikkevannet skal til en hver tid og under alle aktuelle forhold tilfredsstille kvalitetskravene i Drikkevannsforskriften.

De nødvendige hygieniske sikkerhetsbarrierer skal være slik at bortfall av eller svekkelse av en barriere ikke medfører fare for at vannet blir helseskadelig.

Drikkevannet er kontinuerlig kontrollert av et akkreditert laboratorium, etter godkjent prøvetakingsprogram i henhold til Drikkevannsforskriften.

På slutten av 60-årene arbeidet Asker kommune med å ta i bruk Holsfjorden som fremtidig drikkevannskilde. Først høsten 1979 ble det gjort endelig vedtak i Asker og Bærum om å danne et interkommunalt selskap for realisering av Holsfjordprosjektet som tilskuddsvannverk for kommunene.

Før Holsfjord-prosjektet var ferdig fikk Asker drikkevann fra Store Sandungen og Brensrud-Finsrud samt vintertapping fra Semsvannet og tilskuddsvann fra Bærum. Bærum fikk vann fra Aurevann og Østernvann.

Anleggstart var i 1983 og ABV ble satt i drift i mai 1985. ABV fremstår i dag som et hovedvannverk for Asker og Bærum kommuner og forsyner ca. 100 000 mennesker med drikkevann. Leveringsområdet er vestre del av Bærum og hele Asker.

I 2003 ble ABV omdannet til et IKS i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6.

I 2007 var den nye vannledningen mellom Asker og Drammen ferdig bygget. Med denne forbindelsen mellom ABV IKS og Glitrevannverket i Drammen vil vannverkene fungere som gjensidige reservekilder for hverandre.

Virksomheten ledes av Kaj Thore Johansen og har åtte ansatte.

Eksterne lenker


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Asker og Bærum Vannverk er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.