Semsvannet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Semsvannet i Asker.
Askers innbyggere valgte Semsvannet som sitt tusenårssted.
Under den årlige isdagen på Semsvannet i Asker får publikum blant annet se hvordan de store isblokkene blir skåret ut av isen. Is-eksport var lenge en viktig inntektskilde i kommunen.

Semsvannet, Askers største vann, ligger nord for Sem-gårdene, mellom de bratte kleivene fra Hagahogget i vest og Skaugumsåsen i øst. Vannet ligger 145 moh. og dekker ca. 750 dekar. Største dybde er 34 m.

Fiskebestanden består særlig av gjedde, abbor og mort. Det finnes også en del ørret og tildels stor ørret, samt røye, sik og suter. Ørekyte kom inn fra Sandungen etter spyling av vannverkets hovedledning, det finnes også fremdeles noe ål, og noen kreps som ble satt ut i 1935. Det drives oppdrett av ørret i anlegget ved Sem.

Hovedløpet til Semsvannet er Gupuelva, som faller inn i Semsvannet ved en 5 m høy stupfoss. Fra Semsvannet renner Askerelva sørover mot Asker sentrum.

Vannet og landskapsvernområdet har stor betydning for friluftslivet, og er et av Askers viktigste utfartssteder. Det bratte jordbrukslandskapet med store beiteområder består av gårder som Tveiter, Store Berg og Sem, husmannsplasser som Kølabonn, Mobråtan, Svensrud, Tømmervika, Tangen og Hajem som ble frikjøpt i 1935.

Semsvannet ble vernet som naturreservat den 2. oktober 1992 og er Askers tusenårssted.

Bilder fra isdag på Semsvannet


Koordinater: 59.8563869° N 10.4152911° ØAsker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Semsvannet er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.