Aurskog historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Aurskog historielag er et av historielagene i Aurskog-Høland kommuneRomerike. Laget er tilsluttet Romerike Historielag. De andre historielagene i kommunen er Setskog historielag, Høland historielag og Rømskog historielag.

Aurskog historielag ble stiftet 14. mai 1952, men aktiviteten opphørte i løpet av 1958. I 1981 ble laget aktivert igjen og har i dag ca. 200 medlemmer. Lagets leder pr. 2017 er Brita Rannei Toverud. Representant til styret for Stiftelsen Aur Prestegård (SAP) : Ragnhild Berg Husmo.

Viktige saker gjennom 20 år

Aurskog kalenderenkalenderen startet opp i 1984 etter en modell fra Vågå historielag - utgis i samarbeid med Aurskog Sparebank og er en "julegave" til folk i Aurskog.

Registreringer

Innsamling, registrering og navning av gamle konfirmantbilder. Registrering av stedsnavn som holdt på å gå i glemmeboka på jorder og åkerlapper, samt navn på møller og sagbruk Bevaring av bygdas dialekt; 8 personer i bygda er blitt intervjuet - kassetter er oppbevart i bankboks. Finneboplassen Fallet ved Ovlien

Plassen ble ryddet og merket etter initiativ fra Asbjørn Fossen og med god hjelp fra Oddvar Sætra. I 1997 ble plassen offisielt "åpnet" ved en befaring og en tilstelning på Ovlien Samfunnshus med den finske ambassadøren tilstede.

Husmannsplasser

Historielaget har registrert og synliggjort alle husmannsplassene under Aur Prestegård på et kart som henger på svalegangen på Forpakterboligen. I tillegg er husmannsplassene Grimsstigen, Langbråtan, Hamborg, Tjennsmo og Bråtan som tilhører gården Rud merket. Våler mølle og "Vaskeplassen" ved Lierfoss-elva er også merket.

Binderssteinen ved Lierfoss

Minnesteinen over Johan Våler, som tok patent på papirklemma (forløperen til bindersen) ble avduket i oktober 1999. Kunstneren Arne Lindaas er mannen bak utforming av stedet med steinen, møllesteinsbord og minneplata som er festet til steinen.

Ulviken skole ved Ulviksjøen

Ulviken skole er under restaurering. En regner med at det mest nødvendige restaureringsarbeidet blir ferdig i løpet av 2004.

Margaretha-kilden ved Aurskog kirke

Margaretha-kilden har vært et tema i vårt lag og hos kommunale råd og utvalg i mange år. Det arbeides nå fra kommunens side med å få overdratt eiendomsretten over området der kilden ligger fra Opplysningsvesenets Fond.

Boka "Der skogen suser milevid"

Setskog, Høland og Aurskog historielag startet et samarbeidsprosjekt i 2000 med utgangspunkt i skogsdrift fra gamle dager og fram til 1960-åra da motorsaga gjorde sitt inntog. Det store og viktige arbeide som disse lagene har nedlagt foreligger i bokform med tittelen "Der skogen suser milevid".

Eksterne lenker

  • Informasjonsside om Aurskog historielag hos Stiftelsen Aur prestegård.[1]