Romerike Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Romerike Historielag har sine lokaler i en sidebygning på Skedsmovollen, Skedsmo prestegard.
Foto: Halvor Vreim, Riksantikvaren (1950)

Romerike Historielag ble stiftet 1. august 1920. Det er en paraplyorganisasjon for Romerikes lokale historielag. Laget utgir tidsskriftet Skytilen fire ganger i året, og en egen årbok. Laget er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

Romerike Historielags første formann var den daværende sogneprest i Hurdal, Eivind Berggrav, og i sine første 31 år skiftet det formann bare tre ganger.


Oppstarten

Det var i lengre tid blitt arbeidet for å danne en samarbeidsorganisasjon for lokalhistorisk arbeid på Romerike. Blant annet hadde ordfører i Ullensaker O. Laake innkalt til et åpent møte om dette i 1913. Det kom lite konkret ut av planene før Eivind Berggrav i lokalpressen innkalte interesserte representanter for romerikskommunene til et møte på Jessheim 1. august 1920. Foranledningen var antagelig et initiativ fra universitetsmiljøet for å granske Romerikes historie på bred basis. I innbydelsen het det blant annet:

«Det er sterk sans i mange av bygdene våre nå for bygdehistorie. Vi bør arbeide sammen, lære av hverandre og utnytte hjelperne våre best mulig. Historikerne og andre fortidsgranskere planlegger nettopp nå en storlagt undersøkelse av Romerikes fortid. Til dette trenger de romerikingenes interesse og støtte. La oss gå fagfolka til møtes og også nytte dem ut for våre bygdetiltak, så vi kan få noe helt ut av den historiesansens besøkelsestid som vi akkurat nå har.»

Møtet fikk stor oppslutning med 10 romerikskommuner representert. Det var foredrag ved professor i arkeologi Jan Petersen og professor i historie Edvard Bull. Der ble da Romerike Historielag stiftet med Berggrav som formann. Det første styret bestod for øvrig av gardbruker Ole Jahr, Fet, lensmann Erik Haga, Nannestad, lærer Aage Vold, Nes, disponent H. Nesten, Ullensaker, kirkesanger Johan Andersen, Sørum og gardbruker Johan Kjus, Skedsmo. Disse og dertil folkehøyskolebestyrer Jon Sørensen, Eidsvoll, hadde også sammen undertegnet innbydelsen til stiftelsesmøtet sammen med Berggrav.

Ledere

 • Sokneprest Eivind Berggrav, Hurdal, 1920-1929.
 • Politifullmektig Helge Refsum, Oslo, 1930-1939.
 • Kontorsjef Olaf Børke, Oslo, 1940-1947.
 • Lektor E.B. Skjelmerud, Ullensaker, 1947-1951.
 • Lensmann Øyvin Ribsskog, Aurskog, 1951-1955.
 • Skolestyrer Hans Gunleiksrud, Nittedal, 1955-1957.
 • Lektor Thor Hexeberg, Sørum, 1957-1959.
 • Forfatter Asbjørn Dørumsgard, Rælingen, 1959-1967.
 • Rektor Erling Østerud, Nes, 1967-1968.
 • Lensmann Kristen Abelvik, Lørenskog, 1968-1972
 • Skolestyrer og klokker Steffan Gjørvad, Lørenskog, 1972-1977
 • Leif Willumstad, Skedsmo, 1977-1984
 • Thor W. Togstad, Romerike, 1984-1988
 • Jan Erik Horgen, Raumnes, 1988-1993
 • Lene Skovholt, Rælingen, 1993-1996
 • Eivind Strømman, Skedsmo, 1996-2008
 • Tom O. Halvorsen, Raumnes, 2008-

Historielag tilsluttet Romerike historielag

Kilder og litteratur