Lørenskog Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lørenskog Historielag ble stiftet 29. mars 1954 med Magnus Brøsholen som første formann. Initiativet kom fra den lokalhistorieinteresserte lensmannen i Aurskog, Øyvin Ribsskog, som hadde tatt mål av seg til å få startet et historielag i hver av romeriksbygdene, noe han klarte. Lagets formål skulle være «å øke og utbre kunnskaper om Lørenskogs historie og vekke interesse for kulturliv og virke i bygda gjennom tidene». Fra første stund samarbeidet historielaget med den allerede eksisterende kommunale museumsnemnda, som arbeidet for å ta vare på gamle gjenstander fra Lørenskog.

I noen år arrangerte historielaget og museumsnemnda stevner på gården Nordby, der museumsnemnda hadde samlet sine gjenstander i stabburet. Stevneprogrammet besto av blant annet sang, musikk, foredrag og andakt, og stevnene samlet inntil 300 deltakere. Da sykehuset på Nordby skulle bygges, måtte imidlertid stevnene flyttes. Oppslutninga dalte, og i løpet av et par år ble konseptet med stevner oppgitt til fordel for fyldigere program på årsmøtene.

Historielaget sto bak fredningen av Svenskefurua og Kurlandseika samt smijernsgjerdet rundt Olavskilden. Etter at gravrøysene i Haneborgåsen ble påvist, kastet historielagsmedlemmer sammen røysene på dugnad, slik at røysene fikk tilbake sin opprinnelige form. Blant annet arbeid kan nevnes registrering av seterplasser og husmannsplasser, et arbeid der Per Knutsen var særlig aktiv.

Historielaget regner selv arbeidet med å sikre og restaurere vasshjulet ved Østmorksaga som det viktigste arbeidet det har gjort. Historielaget klarte å samle inn ca. 130 000 kr og fikk satt i stand vasshjulet i 1989. I 1998 ble eierskapet og ansvaret for vedlikeholdet overdratt til Lørenskog kommune (om vasshjulet, se også Lørenskog bygdemuseum).

Østmorksaga har vært sentral for Lørenskog Historielag på flere vis. I sitt eie har historielaget en modell av saga, utført av Jørgen Tangen. Modellen er utstilt i det såkalte «sagrommet» på Lørenskog bygdemuseum. Historielaget har også solgt fargetrykk av Tor Sværd Sørensens (f. 1942) maleri av vasshjulet.

I forbindelse med de store endringene på Losby i 1990-åra sørget historielaget for å fotodokumentere hovedbygningen fra loft til kjeller før det nye hotellet ble bygd. Endringene i landskapet i forbindelse med byggingen av golfbanene ble også fotodokumentert. 225 innrammede foto med gamle motiver har fått plass på hotellets gjesterom, og i bytte mottok historielaget fotografier av gamle Losby-dokumenter til sitt arkiv.

Lørenskog Historielag utgir jevnlig lokalhistoriske hefter. Historielaget har en rekke bøker til salgs og har en voksende samling lokalhistoriske bøker. Historielaget var ellers representert i bygdebokutvalget i forbindelse med utgivelsen av Ola Alsviks Historien om Lørenskog. Myter og mennesker 1900 til 1990, og tidligere leder Knut Østbye har utarbeidet et 60-siders kompendium (ikke utgitt) med rettelser og tillegg til Olav Foss’ gårdshistorie fra 1960.

Pr. 2017 har Lørenskog Historielag 241 medlemmer. Laget har kontor ved Lørenskog bygdemuseum (Skårer gård) der lagets arkiv oppbevares. Historielaget har vært engasjert på bygdemuseet siden gården ble tatt i bruk som bygdemuseum. En viktig oppgave for laget vil være å systematisere arkivet og bedre tilgjengeligheten. Lørenskog historielag arrangerer flere medlemsmøter i året og minst en medlemstur hvert år. Vi er et moderne historielag med nettside, twitterkonto og facebookside.

Kontakt informasjon til Lørenskog historielag: Lørenskog historielag Løkenåsveien 29 1473 Lørenskog e-post: lorhist@online.no Nettside: http://lorenskog.historielag.no Twitter: https://twitter.com/lorhist Vi er også på Facebook


0230 Lorenskog komm.png Lørenskog Historielag er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.