Raumnes historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nes kirkeruiner ligger på Nestangen ved Vormsund. Den første kirken ble trolig reist i 1000 årene og tjente som hovedkirke for denne delen av Romerike inntil det ble reist sognekirker. Kirken brant ned i 1854 og ble ikke bygget opp igjen på samme sted på grunn av fare for kvikkleiren i området.
Foto: Siri Johannessen (2014).
Kirkestua ved Nes kirkeruiner. Gammel husmannsstue som ble flyttet hit rundt 1970 av Raumnes historielag. Gitt i gave til Nes kommune og i 2023 ble det gamle huset igjen tatt i bruk av historielaget. Historielaget har utstillinger og åpen kafe i bygget under sommersesongen.
Lokalhistorisk arkiv for Nes på Romerike er opprettet av Raumnes historielag og har i sine samlinger, Fotografier, Dokumenter, Faner og Gjenstander av lokalhistorisk verdi. Arkivet har tilhold i et gammelt bankhvelv i bygdesenteret.

Raumnes historielag er et historielag i Nes kommuneRomerike. Laget ble stiftet 21. januar 1953 og er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Romerike Historielag. I 2024 hadde laget 189 medlemmer. Historielaget har som sin viktigste oppgave å ta vare på og formidle historien fra og om Nes. Laget har også fem utvalg som arbeider aktivt.

Lokalhistorisk arkiv for Nes på Romerike

Arkivet har overtatt et gammelt bankhvelv i kjelleren på kjøpesentret i bygdas tettsted Årnes. Her arbeider arkivutvalget med å katalogisere dokumenter og fotografier som er samlet inn over hele bygda. Nes kommune er også en viktig bidragsyter når det gjelder å overlevere ikke-kommunale dokumenter og bilder til arkivet. Dokumentene i arkivet skriver seg fra perioden 1790 og frem til i dag. Arkivet har også et eget rom som inneholder ca 20 gamle skolefaner som er samlet inn og gitt i gave til historielaget. Det har også et eget gjenstandsrom hvor spesielle historiske gjenstander med tilknytning til Nes oppbevares. Det lokalhistoriske arkivet er av Arkivverket godkjent som arkivdepot og har fått tillatelse til å publisere digitalisert materiale på Arkivverkets sider.

Fotohistorisk utvalg

Foto utvalget har som oppgave å samle inn og digitalisere bilder av historisk interesse. Utvalget har samlet inn en mengde bilder.

Slektshistorisk utvalg

Gruppen arbeider med å hjelpe slektsgranskere i eller utenfor Nes med å finne anene sine. Utvalget har møter i Nes bibliotek en gang i måneden og disse annonseres via kalenderen på historielagets hjemmeside.

Utvalg for Buneset

Utvalget skal ta vare på området, og spesielt det biologiske mangfoldet. Utvalget har vært i drift siden 2015, og er årsmøtevalgt fra 2022. Historielaget har ivaretatt området i mange år.

Utvalg for Nes kirkeruiner

Gruppen arbeider med å sikre aktiviteter ved kirkeruinene og området Game Nes i samarbeid med Nes kommune.

Ved kirkeruinene står et gammelt hus fra 1700-tallet som historielaget fikk flyttet dit fra stedet Inngjerdinga på 1960-tallet. I 1970 overtok Nes kommune huset, og i dag er ringen sluttet ved at historielaget igjen disponerer kirkestua på Nestangen.

Fotosamling

Historielaget har inngått et samarbeide med Nes bibliotek om publisering av lokalhistoriske fotografier. For tiden ligger det ca.900 i databasen hvorav 120 er unike bilder fra livet i den Tyske leiren som lå på Årnes under andre verdenskrig.

Ledere

 • Magnus Røed 1953—1978
 • Jan Erik Horgen 1978—1985 og 2000—2011
 • Tom Jøran Bauer 1985—1988
 • Sverre Kjuus 1988—1995
 • Nils Ivar Baalsrud 1995—1998
 • Ole Martin Kværnhaugen 1998—1999
 • Enok Hessevaagbakke 1999—2000
 • Berit Ring 2011—2022
 • Dag H. Liberg 2022-

Æresmedlemmer

 • Martin Døsen (1875-1958)
  • Ble valgt til æresmedlem ved opprettelsen av laget i 1953 på grunn av sitt viktige arbeide med å restaurere Gamle Hvam.
 • Herman Stabell 1902-1984)
  • Ble valgt i 1962. Engasjert i bevaringen av Nes kirkeruiner. Satt i styret 1953 - 1959.
 • Thor Hexeberg (1924-2001)
  • Ble valgt i1978. Skrevet bygdebøkene "Nes på Romerike" bind 1 - 3. Styremedlem.
 • Marit Holtung (1910-2008)
  • Ble valgt i 1978. Var med i lagets første styre.
 • Erling Østerud (1899-1979)
  • Ble valgt i 1978. En av iniativtakerne til Raumnes historielag. Han var da i Romerike historielag. Bygdebokforfatter.
 • Johan Holter (1904-1978)
  • Ble valgt i 1978. Bygdebokforfatter
 • Aasmund Nygård (1912-1989)
  • Ble valgt i 1978. Var med i lagets første styre.
 • Magnus Røed (1902-1987)
  • Ble valgt i 1979. Første leder i Raumnes historielag og satt i 25 år. Fikk Romerike historielag sin hederspris i 1983.
 • Aslaug Schøyen-Røed (1905-1991)
  • Ble valgt i 1979. Bidro med sang og musikk på møtene. Fikk Romerike Historielags hederspris i 1983. Gift med Magnus Røed.
 • Helga Smidt (1898-1982)
  • Ble valgt i 1979. Styremedlem 1965 - 1973.
 • Torleiv Rimstad (1916-1997)
  • Ble valgt i 1993. Skrev boka "Meieriene i Nes" og gjorde en omfattende dokumentasjon av Fenstad kirke.
 • Anne Olaug Ingeborgrud (1925-2003)
  • Ble valgt i 1993. Opptatt av å bevare og formidle lokalhistorie. Skrev flere lokalhistoriske bøker.
 • Oskar Kjensli (1924-2014)
  • Ble valgt i 1993.Arbeidet med å transkibere kirkebøkene i Nes samt slektsforskning. Fikk Romerike historielags hederspris i 1999.
 • Mari Marstein
  • Ble valgt i 1993. For sin kulturinnsats på Gamle Hvam og presentasjon av kulturminner. Fikk i 2014 Raumnes historielags pris for godt kulturvern.
 • Tom Jøran Bauer
  • Ble valgt i 1993. For sin kulturinnsats på Gamle Hvam og presentasjon av kulturminner. Leder av historielaget i 2 år.
 • Nils Ivar Baalsrud (1922-2010)
  • Ble valgt i 1999. Aktivt arbeide for historielaget over mange år. Hvite busser til Tyskland og nattevandringer til kulturminner i Nes.
 • Berit Lunder
  • Ble valgt i 2006. Lokalhistorisk, Kulturhistorisk og språkhistorisk diktning.
 • Ove Antonsen (1947-2022)
  • Ble valgt i 2010. Guide på mange kvelds- og nattevandringer. Kartlegging av boplasser på skogen.
 • Tom Ola Halvorsen
  • Ble valgt i 2011. Var leder i slektsutvalget i flere år. Leder av Romerike historielag i flere år.
 • Jan Erik Horgen
  • Ble valgt i 2014. Deltatt i lokalhistoriearbeid siden 1960 tallet. Var leder i Romerike historielag. Leder av Raumnes historielag i 17 år.
 • Roald Aarhus (1929-2016)
  • Ble valgt i 2015. Nedlagt arbeid for å dokumentere husmannsvesenet i Fenstad.
 • Berit Ring
  • Ble valgt i 2024. Leder av Raumnes historielag i flere år. Lagt ned masse arbeide for å få på plass et lokalhistorisk arkiv i Nes.

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra historielaget (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse 2019).

Eksterne lenker


Koordinater: 60.12258° N 11.46815° Ø