Avdeling Granly (Bastøy)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Avdeling Granly
Granly.jpg
Bygningsdata
Byggeår: 1902
Første eier: Staten
Arkitekt: Christian Fürst
Materiale: Tegl
Teknikk: Murt sveitserstil
Formål: Internat
Endringer: Ca 1960: ombygd til personalboliger, og eksteriør endret.
Adresse: Rustadbrygga
Postnummer: 1387 Horten
Sted: Bastøy
Kommune: Horten
Fylke: Vestfold
Gnr.: 16
Bnr: 1
Fra en sovesal som kan ha vært på Granly. Hver sovesal skulle ha plass for 30 gutter.

Avdeling GranlyBastøy i Oslofjorden ble oppført i 1902 med Christian Fürst som arkitekt som et av fem internatbygg for elevene ved Bastøy skolehjem som ble etablert i 1900. Rundt 1960 ble bygningen bygget om til personalbolig for ansatte ved skolen etter at det hadde kommet nye krav til fagpersonell i forbindelse med innføringen av lov om spesialskoler av 1951, og skolen i 1953 hadde endret navn til Foldin verneskole.

Fra 1970 hadde bygningen samme funksjon for Bastøy vernehjem, og fra 1984 er den en del av Bastøy fengsel. Sammen med de andre hovedbygningene i historistisk blandingsstil inngår denne internatbygningen i skolehjemsanlegget med de øvrige omkringliggende internatbygninger og administrasjonsbygget som er anlagt etter mønster fra lignende institusjoner i Tyskland og Frankrike.

Konstruksjon

Bygningen er oppført med bærende teglsteinskontruksjon, med to etasjer, kjeller og loft. Huset er i murt sveitserstil, noe som er uvanlig i Norge.

Grunnmuren i bruddstein, mens ytterveggene er i tegl med pussete detaljer. Huset har saltak med speerrer og en murt teglpipe.

Innredning

Bygget hadde opprinnelig sentralvarmeanlegg, med bad og dusjer i kjeller. Videre ble det bygget med:

  • 1. etasje: Dagligstue, leseværelse, fire rom og kjøkken for lærerfamilien. Tre innganger og to jerntrapper.
  • 2. etasje: En sovesal for 30 gutter, to vaktrom og ett rom for læreren.
  • Loftet: to arrester og en vannbeholder. På loftet kan en også se hvordan den tidligere sovesalen var anlagt, da taket i denne nå er tak på loftet som er intakt med malt panel og takstoler. Denne konstruksjonen er sjelden og ga rom til den store sovesalen.

De opprinnelige utedoene og lekeskuret er ligger separat.

Endringer

I forbindelse med ombyggingen på 1960-tallet er det få spor igjen av den gamle planløsningen i 2. etasje. Det har i nyere tid kommet til et takoppbygg mot nordøst for å gi større takhøyde i 2. etasje, og vinduene i 2. etasje mot sørøst, er mindre enn de opprinnelige. Bygget ble utvendig rehabilitert på 1980-tallet, med blant annet ny taktekking.

Fredning

18. november 2014 ble store deler av anlegget fredet. Formålet med fredningen er å gi et helhetlig vern av det som ble bygget og etablert i 1900 med formål som skolehjem. Ytterligere ti bygninger, tun- og parkområdet, samt veisystem og kaianlegg rundt på anlegget er vernet i verneklasse 2. Formålet er å bevare et komplett anlegg bygget opp i samsvar med ideer knyttet til vergerådsloven av 1896. Fredningen skal sikre bygningenes arkitektoniske utforming og uttrykk som representerer en utvikling som er barnevernshistorisk viktig. Totalt består anlegget av 76 bygg og fredningen omfattet skolehjemsbygningene som oppført i perioden 1898 -1930, både eksteriør og deler av interiøret. Fredningen omfattet også vern av eksteriør for bygninger som er bygd før 1898 og som ble innlemmet i skolehjemsdriften.

Av Avdeling Granly ble eksteriøret fredet, og av interiøret er bare taket på loftet som angir den tidligere sovesalen fredet.

Kilder

Koordinater: 59.381906° N 10.529383° Ø