Benteplassen (Øvre Eiker, 177/5)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Benteplassen er en eiendom som ble utskilt fra Vestby (gnr.177) i BingenØvre Eiker omkring midten av 1800-tallet med løpenummer 570h og en landskyld på 4 ort og 6 skilling. Den ble kjøpt av Poul Olsen Haare og har siden vært underbruk av Håre. I dag brukes ikke lenger navnet «Benteplassen» om denne eiendommen, som vanligvis kalles for «Løkka». Opprinnelig var denne antakelig en del av husmanneplassen Benteplassen, som er kjent siden 1700-tallet. Eiendommen ble utskilt fra bnr. 2 Vestby i 1840.[1]. Den ble delt i 1845 og da ble Ole Nilsen Haare eneeier, skyld 2 ort. Den består av dyrket mark og noe skog. I nord grenser den mot Sønju og mot øst til fylkesveien.

1819 – 1840

I panteregisteret er to eldre husmannskontrakter på Vestby ført inn under denne eiendommen.[2].

Den første av disse kontraktene ble inngått 25.mars 1819, og der gir Jacob Neuman, som eide Vestby på denne tiden, Hans Pedersen og hustru rett til å bruke Benteplassen for resten av levetiden.[3]

1840 – 1855

13.oktober 1840 ble eiendommen solgt fra Niels Torkildsen, som eier av Vestby, til Niels og Ole Nielssønner Haare på Benteplassen, som hadde en skyld av 4 skyldort og 6 skilling. Salgssummen var 500 spesidaler.[4]

En ny skyldsetningsforretning ble avholdt i 1845, da plassen ble delt i to eiendommer. Ole beholdt denne eiendommen, mens Niels solgte sin del til Niels Torkildsen Westbye. Denne eiendommen fikk løpenummer 570b3.[5]

Niels og Ole Nielssønner var eiere av naboeiendommen Håre. Niels må ha blitt boende på Benteplassen, for da han døde i 1855 ble dette oppgitt som bosted. Trolig var han barnløs, for det ser ut til at broren Ole arvet både Håre og Benteplassen. I 1852 skjøtet han begge eiendommene over på sønnen, Poul Olsen Haare. Benteplassen har siden vært en del av gårdbruket Håre.

Seinere utskillelser

Parcellen Benteplads Skog blir fraskilt ved delingsforretning i 1906. Den får bnr 27 og skyld på 63 øre.[6] Kjøper er Otto Gregersen, se dog bnr. 27, der er oppført at Truls Kristiansen selger til Harald Bugge.

Parcellen Larseløkka skilles ut ved delingsforretning i 1910 og får bnr. 29 med skyld 9 øre.[7] På bnr. 29 står imidlertid at den er skilt ut fra bnr. 6.

Referanser

  1. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III, pantebok side 886. Tgl. 14.08.1840.
  2. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-3, fol.214
  3. Tinglyst 25/10-1820 på fol.625 i panteboka.
  4. Panteregister III-3, fol.214. Tinglyst 27/10-1840 på på fol.59 i panteboka.
  5. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister III-1, fol.71 - pantebok 153. Tgl. 23.10.1845.
  6. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, pantereg. V-11, side 275. Tgl. 05.12.1906.
  7. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, pantereg. V-11, side 275, tgl. 08.06.1910.