Håre (Øvre Eiker, 180/10)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Håre
Håre, bnr.10 (be-2010-07-27-CIMG1108).JPG
Først nevnt: utskilt 1812
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 180
Bnr: 10
Postnummer: 3330 Skotselv

Håre er et gårdsbruk under matrikkelgården Sønju i Øvre Eiker. Eiendommen oppsto i 1812 ved delingen av Østre Håre, da denne eiendommen fikk løpenummer 590, som i den nye matrikkelen i 1887 ble til bruksnummer 10. Dette bruket besto opprinnelig av rundt 50 dekar innmark og 800 dekar skog, men i 1907 ble tre skogstykker skilt ut og solgt, slik at bruksnummer 10 i dag bare omfatter 60 dekar skog. På den andre siden har Håreknattskogen samt to eiendommer under nabogården Vestby, nemlig Benteplassen og Finstadjordet, blitt kjøpt opp og drevet under Håre. Medregnet disse underbrukene er gården i dag (2011) på 302 dekar, derav 56 dekar dyrket mark og 147 dekar produktiv skog.

1812-1852: Nils og Ole Nilsen Haare

Kart over gården med underbruk. Det viser også skogstykkene med bruksnummer 42, 43 og 44, som ble skilt ut og solgt i 1907.

Brødrene Nils (ca.1788-1855)[1] og Ole (1792-1872)[2] var sønner av Nils Nilsen Haare og Ingeborg Olsdatter, som eide gården Østre Håre. De ble eiere av den søndre halvdelen av foreldrenes gård ved skiftet etter moren i 1812,[3] men det er ingenting som tyder på at noen av dem bosatte seg på eiendommen eller at det ble satt opp hus der.

Nils var soldat da han i 1815 giftet seg med Berthe Amundsdatter[4]. De fikk barna

 • Nils Nilsen (1816- ) [5]
 • Maren Olea Nilsdatter (1820- ) [6]

I 1825 ble Nils enkemann, og i skiftet etter Berthe beholdt han sin andel i bruket.[7] På et seinere tidspunkt må han imidlertid ha solgt denne andelen til den yngre broren, uten at det har blitt tinglyst, for Nils nevnes ikke som eier seinere. I 1838-matrikkelen er Ole oppført som eneeier av 13/16 lispund, som i den nye matrikkelen ble 1 skylddaler og 5 skilling.

Da Nils Nilsen døde i 1855 bodde han på Benteplassen under Vestby, som på dette tidspunktet også tilhørte broren Ole.

Ole giftet seg i 1820 med enken Eli Nilsdatter Holte, og de bosatte seg på Holte, der de fikk flere barn:[8]

 • Ingebor Olsdatter (1821- )[9]
 • Poul Olsen (1823- )[10]
 • Kari Olsdatter (1824- )[11]
 • Nils Olsen (1824- )[12]
 • Ingebor Olsdatter (1827- )[13]

Seinere må de imidlertid ha flyttet til Håre, og trolig ble bryggerhuset på gården, som er datert til omkring 1840, satt opp da Nils og Eli flyttet hit. Gården var neppe bebygd før dette. Både Eli og Ole døde på Håre, i henholdvis 1857 og 1872,.[14] men da hadde for lengst den eldste av sønnene overtatt som eier.

1852-1880: Poul Olsen Haare

Poul Olsen[15] fikk skjøte på både Håre (bnr.10) og Benteplassen i 1852. Samtidig fikk foreldrene livøre for resten av sin levetid, og de har nok også bodd på Håre til de døde - moren i 1857 og faren i 1872. [16]

Ved folktetellingen i 1865 bodde Poul her sammen med faren Ole og den eldre halvsøsteren, Kirsti Poulsdatter (1815- )[17], samt tjenestejenta Helle Katrine Nielsd. (ca. 1848- ). Gården fødde 1 hest, 4 krøtter og 5 sauer, og det ble dyrket 3 tønner havre, 1/2 tønne bygg og 3 tønner poteter.

I 1875 hadde imidlertid Poul og søsteren flyttet til Benteplassen, og Anders Andersen drev da Håre som husmann:

 • Anders Andersen, f. 1815 i Eker, Bakke - husmand med jord
 • Mari Gulbrandsdatter, f. 1820 i Flesberg - kone
 • Olava Andersdatter, f. 1862 i Eker, Bakke - datter
 • Thrine Sophie Andersdatter, f. 1867 i Eker, Bakke - datter

I 1880 solgte Poul Olsen både Håre og Benteplassen til en av naboene, Ole Kristiansen Haare. Trolig har Poul da flyttet tilbake til Holte, der han var født, for han døde der i 1886.

1880-1903: Ole Kristiansen Haare

Ole Kristiansen var sønn av Kristian Kittilsen på Vestre Håre (bnr.25), og han arvet dette bruket etter foreldrene samme år som han kjøpte Poul Olsens andel av Østre Håre og Benteplassen.[18] I 1887 solgte han imidlertid farsgården, og han bosatte seg på bruksnummer 10. I 1891 bodde han her sammen med kona Karoline Olsdatter (født 1860 på Modum) og sønnen Kristian August (1886- ), samt farens søster, Dorthea Kristiansdatter (1833- ). I 1900 hadde Dorteha flyttet, men da hadde Ole og Karoline også fått en datter, Karen Dorthea, som var født i 1891.

I 1903 solgte Ole gården til Truls Kristiansen Hovde.[19]

1903-1907: Truls Kristiansen Hovde

Truls Hovde kjøpte Håre med Benteplassen av Ole Kristiansen i 1903.[20] Han var gårdbruker på SåstadModum, der han bodde ved folketellingene både i 1900 og 1910.[21] Det kan imidlertid virke som om Truls bodde på Håre en kort tid sammen med kona Bol Marie og barna, i og med at sønnen Karl ble født på Eiker i 1904.[22] Det skal være han som har satt opp den nåværende hovedbygningen på gården, som er bygd i 1904.[23]

Truls Hovde solgte gården igjen alt etter fire år, men først skilte han ut tre skogstykker, som alle ble solgt hver for seg:[24]

Bruksnummer 10 ble dermed bare bestående av innmarken og et skogstykke på 66 dekar. Skatteskylden ble redusert til 74 øre.

1907-1911: Per Marheim

Truls Hovde solgte Håre med Benteplassen til lærer Per Marheim i 1907.[25]

Marheim kom opprinnelig fra Hafslo i Sogn, og han var lærer ved Sønju skole i Bingen fra 1901 til 1910. Deretter flyttet han og familien til Hokksund, der han var lærer ved Hokksund skole fram til 1920. Ved folketellingen i 1910 hadde husstanden følgende medlemmer:[26]

 • Per Olsen Marheim (1879- )[27]
 • Julie Torgersen Marheim (1883- )[28]
 • Magnhild Marheim (1904- )[29]
 • Torgrim Marheim (1906- )[30]
 • Astrid Marheim (1909- )[31]

1911-1925: Hans Olsen Klægstad

I 1911 solgte lærer Marheim Håre med Benteplassen til Hans O. Klægstad fra Modum.[32] Han var sønn av Ole Andersen og Larine Hansdatter, som siden 1878 hadde vært eiere av Håre (bnr.9). Denne eiendommen ble i 1913 arvet av Hans' yngre og ugifte søster, Marta Karoline, og de to eiendommene har vel fra da vært drevet som ett bruk av Hans Klægstad. I 1919 overtok han også som eier av bruksnummer 9, men han solgte denne eiendommen igjen i 1928, etter å ha blitt slått konkurs. I mellomtiden hadde han imidlertid kjøpt Svartåsstykket, ett av de skogstykkene som var blitt frasolgt gården i 1907, og denne eiendommen har siden fulgt bruksnummer 10.

Hans var gift med Annette Jørgine Christoffersdatter Jahren. Ved folketellingen i 1910 bodde de fortsatt på Klægstad på Modum og hadde flere barn:

 • Hans Olsen Klægstad (1872- [33]
 • Anette Olsen (1874- )[34]
 • Ole H. Klægstad (1902- )[35]
 • Kirsten Louise Klægstad (1903- )[36]
 • Konrad H. Klægstad (1905- )[37]
 • Lise Margrete Klægstad (1906- )[38]
 • Harald H. Klægstad (1908- )[39]

I 1925 overtok sønnen Konrad gården og skogen.

1925-1975: Konrad og Kirsten Klægstad

Flyfoto av gården fra 1963. På motsatt side av veien ligger nabogården Vestre Håre.

Konrad Klægstad overtok som eier av Håre med Benteplassen og Håreknattstykket etter faren i 1925.[40] Han ble gift i 1933 med Kirsten Jacobsen, og etter at Konrad ble slått konkurs i 1934, var det hun som eide gården.[41]

Uthuset på gården ble bygd i deres tid, i 1938.[42]. I 1941 ble naboeiendommen Finstadjordet under Vestby på drøyt 8 dekar, kjøpt opp og lagt til bruket. I 1943 ble det skilt ut en parsell med navnet Høiby, men denne tomten ble aldri solgt.[43]

Konrad og Kirsten hadde tre barn:[44]

 • Hans Johan Klægstad (1934- )
 • Ivar Arne Klægstad (1936- )
 • Narve Christoffer Klægstad (1948- )

I 1948 hadde gården 1 hest, 5 kuer, 2 ungdyr, 2 griser, 4 sauer og 20 høns.[45]

I 1975 overtok den eldste sønnen som eier.

1975- : Hans Johan Klægstad

Hans Johan Klægstad (født 1934) overtok Håre med Håreknattsykket, Benteplassen og Finstadjordet etter foreldrene i 1975. Han ble gift i 1960 med Ingeborg Haare (født 1936),[46] og de har barna Bente (født 1965) og Marit (født 1969). De bor i Hokksund, mens Hans Johans yngre bror, Narve Klægstad, har bodd på garden.


GÅRDSHISTORIEN ETTER 1990: SE Diskusjon:Håre (Øvre Eiker, 180/10)

Kildehenvisninger

 1. Dm Eiker 2: 182/E2 Nils Nilsen Benteplassen, død 67 år gl. 1855
 2. Dm Eiker 3: 242/E3: Ole Nilsen Haare, død 79 år gl. i 1872
 3. III-1, fol.66b: Samfrænde skifte efter Nils Nilsens hustru, Ingeborg Olsdatter hvorved 1 1/8 lpT og 1 1/2 skind er overdraget sønnerne Nils og Ole, som betaler sine sødskende en bestemt summa i arv og præsterer faderen Nils Nilsen et aarlig Livøre LøbeNo 589 og 590. Dat.1.10.1812, thl.26.10.1812
 4. 18151214: Soldat gbr. Nils Nilsen Haare u/Sønju, 28 - Berte Amundsd. Haare, 22
 5. 18160419/18160510 - Nils - Nils Nilsen Haare el. Sønju og Birte Amundsd.
 6. 18201025/18201105 - Maren Olea - Niels Nielsen Haare og Berte Amundsd.
 7. III-1, fol.67b: Skjøde fra Niels Nielsen til Peder Trondsen Solli paa 9/16 lpT og 3/4 Skind af denne gaard for 390 Rd. (Igjen solgt af Peder Trondsen til Niels Nielsen uden at nyt skjøde er utfærdiget jr. Skifte efter dennes hustru af 5. Februar 1825 Panteprot. 516).Dat.4.6.1822, thl 5.9.1822 + III-1, fol.67b: Skifte efter Nils Nilsens hustru Berthe Amundsdatter hvorved 9/16 lpT og 3/4 Skind af denne gaard, er utlagt enkemannen Nils Nilsen for 400 Spd, hvori han selv ----- 110 Spd 3 o og 15 s (Samfr.skifte tinglyst 26.10.1812 og --- skjøde til Peder Solli tingl. Dat.5.11.1825, thl 15.2.1826
 8. 18201109: Ole Nielsen Haare, 28 - E Eli Nielsd. Holte, 38
 9. 18210427/18210518: Ingebor - Ole Nielsen Holte og Elie Nielsd.
 10. 18230416/18230425: Poul - Ole Nilsen Holte, Gmd. og Eli Nilsd.
 11. 18241209/18241225: Kari - Ole Nilsen Holte og Eli Nilsd.
 12. 18241209/18241225: Nils (tv m. nr. 11 pige) - Ole Nilsen Holte, Gmd. og Eli Nilsd.
 13. 18270816/18270909: Ingebor - Ole Nilsen Holte og Eli Nilsd.
 14. Dm Eiker 2: 225/E2 - Eli Nilsdatter Haare, død 74 år gl. i 1857 + Dm Eiker 3: 242/E3: Ole Nilsen Haare, død 79 år gl. i 1872
 15. Dm Eiker 4: 137/ E4 Paul Olsen Holte, 64 år gl, død 1886
 16. III-2, fl.17: Skjøde fra Ole Nilsen Haare til Søn Poul Olsen paa denne Eiendom og Bentepladsen under Vestby for 700 Spd - dat.28 4 1852, thl.18 5 1852
 17. 18150703/18150709: Kirsti - Poul Steffensen Holte, Grmd. og Eli Nilsd.
 18. III-2, fl.17: Skjøde fra Poul Olsen Haare til Ole Christiansen Haare paa d.E. Og Bentepladsen under Vestby for Kr 3500,00 - dat.1 5 1880, thl. 10 5 1880
 19. Det er uklart hvor det ble av Ole og familien etter dette - finner ingen av dem i 1910-tellingen?
 20. Skjøde fra Ole Kristiansen Haare til Truls Kristiansen Haare paa d.E. M.m. For 11000 Kr - dat.1 10 1903, thl. 24 11 1903
 21. I 1900 bodde han på bnr.5 Bråthen, i 1910 på bnr.1 Såstad.
 22. FT 1900 og 1910
 23. Kilde: Norske gårdsbruk
 24. Delingsforretning hvorved følgende parceller er fraskilte: Afh 30 okt thl 7 nov 1906
 25. Skjøte fra Truls Kristiansen til Lærer Per Marheim paa d.m.fl.e for 4500 kr - thl 4 sept 1907
 26. Artikkel i DTBB 4/6-1949: "Lærer Per Marheim, 70 år"
 27. Per Olsen Marheim 07.06.1879 Hafslo i Sogn hf g lærer i folkeskolen b
 28. Julie Torgersen Marheim 26.02.1883 Øvre Eker hm g b
 29. Maghild Persen Marheim 30.10.1904 Øvre Eker d ug b
 30. Torgrim Persen Marheim 20.09.1906 Øvre Eker s ug b
 31. Astrid Persen Marheim 07.09.1909 Øvre Eker d ug b
 32. Skjøte fra Per Marheim til Hans Olsen Klægstad paa d.e.m.fl for 5150 kr, dat juli 1911, tingl 8 janr 1912
 33. Hans Olsen 05.02.1872 Modum hf g Gaardbruker b
 34. Anette Jørgine Olsen* 14.01.1874 Eker hm g Gaardbrukerkone b, se også klokkerbok for Eiker/Bakke II-2 (1865-1879), pag.61
 35. Ole Hansen 23.02.1902 Modum s ug Søn b
 36. Kirsten Louise Hansen* 29.10.1903 Modum d ug Datter b
 37. Konrad Hansen 14.09.1905 Modum s ug Søn b
 38. Lise Margrete Hansen 29.01.1906 Modum d ug Datter b
 39. Harald Hansen 10.02.1908 Modum s ug Søn b
 40. Skjøte fra Hans Olsen Klægstad til Konrad Hansen Klægstad paa d.e.m.fl for 16 000 kr, dat 1 tgl 25 mai 1925
 41. Auksjonsskjløte iht tvangsauksjon 26 febr 1934 til Kristen Klægstad for 7000 kr, dat 1 tgl 3 decbr 1934 på d.e.m.fl
 42. Kilde: Norske Gårdsbruk
 43. Delingsforretning avh 30 okt dbf 2 grbf 11 nov 1943, hvorved fra d.e er skilt ut parsell Høiby av skyld 2 øre
 44. Kilde: Norske Gårdsbruk
 45. Kilde: NG
 46. NG: Hun er datter av Thorvald Haare (f. 1910) og Nora Enger (f. 1906, d. 1988) fra Nord-Torpa i Oppland.