Bertel Kristensen Mule

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bertel Kristensen Mule var rådmann og borgermester i Oslo og lagmannOpplandene fra 1610 til 1620.

Embetskarriere

Mule var rådmann i Oslo 1594–1601 og deretter borgermester i Oslo. Han fikk brev på lagstolen i 1610 etter Hans Glad.[1]

Familie

Mule var sønn av Kristen Mule som var borgermester i Oslo fra 1555. Christen Mule hadde sin bygård i Oslos gamle bispegård.

Bertel Mule var gift med Sissel Olsdatter. De hadde flere barn.[2]

En av sønnene var sokneprest Hans Bertelsen Mule. Konen Marta Mikkelsdatter, datter av fogd Mikkel NilsenBragernes, var siden gift med sokneprest i Rakkestad Søren Nilsen, sønn av lagmann Nils Hansen Hammer i Oslo og konen Annichen Mechlenburg.

Datteren Maria Bertelsdatter Mule var gift med sokneprest til Vik Knud Christoffersen Glad (1595–1657), og med ham hadde hun sønnen Hans Glad (d. 1710) som ble borgermester i Christiania og assessor ved Overhoffretten. Hun ble så gift med neste sokneprest til Vik, Iver Eriksson Leganger av slekta Leganger.

Nils Kristensen, som trolig var Bertel Mules bror,[3] ble fogd på Romerike. Nils' sønn Jens Nilsen, fogd på Moss, var gift med Ingeborg Haraldsdatter, enke etter lagmann i Fredrikstad Oluf Holck.[4]

Referanser

  1. Norske Rigs-Registranter, bd. IV, s. 393.
  2. Norske Herredags-Dombøger, 3. rekke, bd. III (1628), s. 57. Her er nevnt flere av arvingene.
  3. Se Diskusjon:Kristen Mule.
  4. S. H. Finne-Grønn: «Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania. 3. Om slegten Mule», i Norsk Tidsskrift for Genealogi, bd. II (1920), s. 273.

Litteratur

  • E. A. Thomle: «Familien Essendrop i Norge», i Norsk Tidsskrift for Genealogi, bd. I (1910), s. 227.
  • E. A. Thomle: «Lidt om familien Glad i Norge», i Norsk Tidsskrift for Genealogi, bd. I (1910), s. 320.
  • S. H. Finne-Grønn: «Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania. 3. Om slegten Mule», i Norsk Tidsskrift for Genealogi, bd. II (1920), s. 269.
  • Fredrik Nannestad: Stamtavle over slægten Nannestad, Trondhjem 1904, s. 6.
  • Frederik Thaarup: Magazin for Danmarks og Norges topographiske, oekonomiske og statistiske Beskrivelse, bd. II, København 1803, s. 191.
  • S. H. Finne-Grønn: «Det fornemme bryllup på Hallingstad i 1594», i Norsk slektshistorisk tidsskrift, bd. V (1935), s. 264.