Betty Amundsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Betty Amundsen 2018.
Foto: Lisbeth L. Andresen/Romerikes Blad

Betty Azora Amundsen (født 10. desember 1918) har drevet hagesenter og vært en aktiv avholdskvinne i Lillestrøm.

Hun er datter av Bertha og Ole Sæther i Ole Vigs gate 2, rett ved Volla skole i Lillestrøm Hun var yngst i en søskenflokk på sju – fem jenter og to gutter. Allerede som 14-åring kom hun i arbeid, slik det var vanlig på den tiden. Hun arbeidet som ekspeditrise hos baker Samson i Oslo, et yrke hun likte svært godt.

Aktiv i avholdsarbeidet

Hun kom tidlig med i avholdsarbeidet i IOGT-losjen Concordia, der også foreldrene og flere av søsknene var medlemmer. Betty nedla her et stort arbeid gjennom hele livet. Foruten arbeid i hovedforeningen var hun aktiv i kvinneforeningen, og hun sto for ledelsen av barnelosjen i hele 40 år. Hun møter mange nikk og gjenkjennende blikk i Lillestrøms gater.

Betty Amundsen i farens 75-årsdag 1950.
Foto: Erling Bunæs/Steinar Bunæs

Giftermål og andre verdenskrig

I losjen traff hun også sin mann, Arne Amundsen. Betty og Arne giftet seg bare ti dager før krigsutbruddet 9. april 1940. De fikk seg en leilighet som lå bare femti meter fra inngangen til den største tyske leiren i Lillestrøm, på området der OBS ligger i 2018, og de opplevde tøffe år med flyalarmer og mange tyske soldater rundt seg hele døgnet. Ved alarmer hendte det at de måtte rømme til Rælingen – sønnen Jørn ble da lagt i en liten vogn som ble hektet bak på sykkelen. Gleden var stor da freden kom, og året etter ble Ellen født – en i det store fredskullet.

Lillestrøm Hagesenter

Betty så det i mange år som sin hovedoppgave å dele tiden mellom familie og losjearbeidet, men fra 1968 tok hun aktivt del i Lillestrøm Hagesenter. Dette startet hun sammen med Arne da det ble tilgjengelige arealer på den tomta til nylig nedbrente Lillestrøm Dampsag og Høvleri – omtrent midt i dagens Skedsmo rådhus. Betty trivdes både med grønne planter og kontakten med kunder, og fortsatte i hagesenteret helt til hun rundet de åtti. Da Arne døde i 1997, overtok sønnesønnen Jo driften av senteret.

Hundreårsmarkering

Betty har vært velsignet med god helse, men hun satte stor pris på at det fantes muligheter som Måsan bo- og aktivitetssenter da behovet oppsto. Der kunne hun nylig feire sin hundreårsdag med sine to barn, fem barnebarn, ni oldebarn og en rekke andre gjester. Ordfører Ole Jacob Flæten hilste fra Skedsmo kommune, og takket jubilanten for hennes store og uegennyttige virke.

Kilder og litteratur

  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. I. Lillestrøm 1978. Digital utgave på Nettbiblioteket.
  • Sætherslekta – Bertha og Ole Sæthers aner og etterslekt. Lillestrøm 2003.


Tree.ring.arp.jpg På Lokalhistoriewiki skriver vi artikler om hundreåringer. Vi oppfordrer historielag og enkeltpersoner til å bli med på denne dugnaden. Vi ønsker både bilder og tekst om personene.
Flere artikler og bilder finner du i denne alfabetiske oversikten.