Bibliografi:Fiskeri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

I Bibliografi: Fiskeri manglar det særleg litteratur frå fylka.

Frå 1880 til 1954 gav Fiskeridirektoratet ut ein årleg bibliografi om fiskeria. I tilegg til bibliografien nedanfor har Fiskeridirektoratet med litteratur og kjelder om fangst, biologi, tilverking, omsetning, transport av fisk, økonomi og politikk, ulike fiskefartøy, fiskemetodar og fiskereiskapar, innlandsfiske, Fiskeridirektoratets publikasjonar m.m. Bibliografien ligg på adressa https://fdir.brage.unit.no/fdir-xmlui/handle/11250/273704.

Nettstaden Norsk fiskerihistorie – på nett, http://fiskeri.no/fiskerihistorieinfo.htm, inneheld i 2022 mellom mykje anna 11 artiklar om ulikt fiske. Kvar artikkel har to delar. Artiklane er plasserte under Generelle verk.

Sjå også Bibliografi: Kystkvinner.


Generelle verk

 • Beyer, Absalon Pedersen: Om Norgis Rige. Kristiania 1881. Skrevet 1577-70. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Boeck, Axel: Om Silden og Sildefiskerierne. Christiania 1871. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brobakke, Anton: «Norsk sildefiske ved Island – Ein nordfjording fortel». I Fjordenes Tidende hausten 1958. Sjå òg Hermund Kleppa i Sogn og Fjordane fylkesleksikon.
 • Buch, S. A.: Innberetning vårsild 1882-1885. Utg. 1881-1886.
 • Bugge, Anders og Sverre Steen: Norsk kulturhistorie. Billeder av folkets dagligliv gjennem årtusener. Bind 1-5. Oslo 1938-1942.
 • Bygd og by i nær fortid. I og II. Oslo 1982. Distriktsbind: Agder, Buskerud og Telemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Oslo og Akershus, Rogaland, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Vestfold og Østfold. Oslo 1983-1987.
 • Bøe, Einar: Makrellstørjen. Fangst og behandling. Fiskeridirektøren. Bergen 1951.
 • Christie, Andreas: Optegnelser 1768-1774, Om Hvalfangst, Om Fiskeriet, Om Bygden og Bygdefangsten. Boka finst ved Univeritetsbiblioteket i Bergen. Utgitt 1774 (?).
 • Claviez, Wolfram: Sjøfartsleksikon – en maritim håndbok. Oslo 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Det kommer an på silda. Hefte om det norske sildefisket ved Island (..) 2002.
 • Djupevåg, Bjørn (red.): Veiviser til Vestlandets fiskerihistorie – om fiskeriene før og nå. Bergen 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dyrvik, Ståle (red.): Norsk økonomisk historie. Bergen 1979. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fasting, Kåre: En industri av verdensformat. Bergen 1954.
 • Fasting, Kåre: Feitsildsoga. Sild og samfunn. Bergen 1962.
 • Fasting, Kåre: «Fiskerfamilien». I: Bugge, Anders og Sverre Steen: Norsk kulturhistorie. Billeder av folkets dagligliv gjennem årtusener. Bind 5. S. 195-222. Oslo 1942. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fasting, Kåre: Vintersild-soga. Sild og samfunn gjennom hundre år. Bergen 1960. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fiskebåtregisteret: Fortegnelse over mærkepliktige norske fiskefarkoster.
 • Friis, Peder Claussøn: Samlede Skrifter ved Dr. Gustav Storm. Kristiania 1881. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fulsås, Narve: Havet, døden og veret. Kulturell modernisering i Kyst-Noreg 1850-1950.Samlaget. Oslo 2003.
 • Gerhardsen, Gerhard Meidell: Våre fiskerier. I mellomkrigstida. Bd. 1. Sak og samfunn 6. Christian Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet, Bergen 1946.
 • Havneraas, Asbjørn: «Norsk landnotfiske på Island». I Havstrilen. Kulturhistorisk årbok for Sund, Fjell og Øygarden 2008.
 • Helle, Knut (red.): Vestlandets historie. Bind 1-3. Bergen 2006.
 • Halaas, Magnus: Fiskeredskaper i Norge gjennom 300 år. Fiskeridirektoratets småsktifter 1946. Bergen 1952.
 • Hasle, Ivar og Arnstein Brevik: «Størjefiske med harpungevær». I Nordmøre museums årbok. Kristiansund 2013.
 • Hjort, Johan: Norges fiskerier. Norsk havfiske. Udgivet af selskabet for de norske fiskeriers fremme. I. Bergen 1905. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjort, Johan: Vekslingerne i de store fiskerier. Kristiania 1914.
 • Hodson, A.: Trål og trålfiske. Trålens konstruksjon og virkemåte. Fabritius og sønners forlag, Oslo 1950.
 • Holmsen, Andreas: «Bonde-økonomi og fisker-økonomi i Norge i slutten av middelalderen». I Heimen XVI. S. 545-556. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovland, Kari Shetelig: «Firma J. E. Lemkuhls Islandsforretning». I Sjøfartshistorisk Årbok 1977. Bergen 1978.
 • Hovland, Kari Shetelig: «Makrelldorgefisket 1884-1918». I Sjøfartshistorisk Årbok 1985. Bergen 1985.
 • Hovland, Kari Shetelig: Norske seilskuter på islandsfiske. Bergen. 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hovland, Kari Shetelig: Norske islandsfiskere på havet. Bergen. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høst, J. L. og Cato Wadel (red): Fiske og lokalsamfunn. Oslo 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Thor: «Havfiske». I Hjort, Johan: Norges Fiskerier I. Norsk havfiske, s. 169-272. Bergen 1905.
 • Iversen, Thor: «Trålfiskets historie». I Årsberetning vedk. Norges Fiskerier. Bergen 1937. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Thor: Utviklingen av fiske og fiskemetoder i Norge. Utg. Av Fiskeridirektøren. Bergen 1937. Digital versjonNettbiblioteket.
 • I manns minne I og II. Daglegliv ved hundreårsskiftet : frå Nasjonalforeningens landskonkurranse for eldre. Red. Olav Bø ofl. Distriktsbind: Buskerud og Telemark, Møre og Romsdal, Nord-Norge, Oslo og Akershus, Rogaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Agder, Hordaland og Bergen, Østfold og Vestfold. Oslo 1968-1974.
 • Jensen, O. S.: Innberetning vårsild 1880-1885. Utg. 1881-1886.
 • Johansen, Karl Egil: «Ein sjølveigande og egalitær fiskarstand? Eigedomstilhøve i dei nord-norske og vest-norske fiskeria». I Heimen 4/1996. S. 301-310. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Karl Egil: «Moderniseringa av norsk fiske ca. 1880-1920». I Årbok for Norges Fiskerimuseum 1999. Bergen 2000.
 • Karlsen, Linda B.: Størjefeber. Makrellstørja - kystfolk fortel. Orkana forlag. Våler 2022.
 • Kolle, Nils (hovedred.): Norges fiskeri- og kysthistorie. I-V. Oslo 2014.
 • Kraft, Jens: Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. I-V. Christiania 1820-1835. 2. omarb. Udgave I-III. IV h. 1. Chr. og Chr.sand 1838-42.
  • Del 1: Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge af Jens Kraft : Første Deel. [Det Søndenfjeldske Norge. I, II, III]. Utg. 1820. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 1: Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge : Første Deel. Det søndenfjeldske Norge topographisk-statistisk beskrevet af Jens Kraft. [Smaalehnenes-, Agershuus-, Hedemarkens Amt]. Utg. 1840. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 2: Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge : Anden Deel. Det søndenfjeldske Norge topographisk-statistisk beskrevet af Jens Kraft. [Christians-, Buskeruds-, Jarlsberg og Laurvigs Amt]. Utg. 1840. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 2, hefte 1: Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. D. 2 1 : Det søndenfjeldske Norge. Utg. 1821. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 2, hefte 2: Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. D. 2 2 : Det søndenfjeldske Norge. Utg. 1822. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 3: Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge : Tredie Deel. [Det Søndenfjeldske Norge. VII, VIII. IX.]. Utg. 1826. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 3, hefte 1: Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. D. 3/1. Utg. 1824. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 4: Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge : Fjerde Deel. [Det vestenfjeldske Norge. X, XI, XII]. Utg. 1830. Digital versjonNettbiblioteket
  • Del 4, hefte 1: Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. D. 4 D. 4, H. 1 : Det vestenfjeldske Norge Stavanger-, Søndre Bergenhuus Amt : Kjøb og Ladesteder: Bergen. Utg. 1829. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 4, hefte 1: Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge : Fjerde Deels første Hefte. Det Vestenfjeldske Norge topographisk beskrevet af Jens Kraft.. Utg. 1842. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 5: Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge af Jens Kraft : Femte Deel. [Det nordenfjeldske Norge. XIV, XV]. Utg. 1832. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 5, hefte 2: Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. D. 5 5:2 : Det nordenfjeldske Norge topographisk-statistisk beskrevet. Utg. 1831. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Del 6: Topographisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge af Jens Kraft : Sjette Deel. [Det Nordenfjeldske Norge. XVI, XVII, XVIII]. Utg. 1835. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingtid til reformasjonstid. I-XXII. Oslo 1958-1978.
 • Kårbø, Mons A.: «Lutordninga under fisket». I Land og Hav. Årbok 1955/56.
 • Løberg, Ole Nicolai: Norges Fiskerier. Utg. Bentzens Bogtrykkeri. Kristiania. 1864. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løseth, Arnljot: «Sosioøkonomisk struktur og økonomisk åtferd. Regionar i Fiskar-Noreg på 1800-talet i eit komparativt nordatlantisk perspektiv». I Heimen 3/2019. S. 200-213.
 • Martinussen, Atle Ove: «Nylonfeber. Nye fibrar erobrar garnfisket på 1950-talet». I Volund. Årbok for Norsk Teknisk Museum. Oslo 2001.
 • Mathisen, Magnus: «Motoriseringa av fiskeflåten fram til 1940, og samfunnsmessige konsekvensar av omlegginga». I Drivenes, Einar Arne og Rolf Fladby (red.): Fiskerinæring og lokalsamfunn. Historieseksjonen ved UiT 1982.
 • Molaug, Svein: Vår gamle kystkultur. I-II. Oslo 1986.
 • Myklebust, Bjørn: «Fagopplæringen». I Rollefsen, Gunnar (red.): Havet og våre fisker. I-II. Bergen 1960-1962.
 • Myrstad, Bjarne: Vestlandsfiske. Oslo 1996.
 • Nauthella, Knut: Um fisket fyrr og no. no#. 1933. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nedkvitne, Arnved: «Fiske og jordbruk langs kysten fra middelalder til 1800-tall». I Kystliv. Onsdagskvelder i Bryggen Museum III. S. 72-88. Bergen 1987.
 • Nedkvitne, Arnved: «Mens Bønderne seilte og Jægterne for». Nordnorsk og vestnorsk kystøkonomi 1500-1730. Bergen 1988.
 • Nordgaard, O. (Ole): Træk av fiskeriets utvikling i Norge. Trondhjem. 1908. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norges Land og Folk. Topografisk-statistisk beskrevet. I-XX. Kristiania 1885-1915.
 • Norsk fiskaralmanakk, 1903-.
 • Norsk fiskerihistorie - på nett. Artiklar:
 • Norsk historisk leksikon.
 • Norsk fiskeri- og fangsthåndbok. Bind I og II. Oslo 1949.
 • Ohm, Torgeir Audun: Det norske snurpefisket etter nordsjøsild og makrell i Skagerak, Nordsjøen og ved Shetland 1963-1969. Studier vedrørende den fangstmessige og økonomiske utvikling og følger. Hovedfagsoppgave i historie ved UiB 1972.
 • Olsen, Håkon: På fiske med beinangel, steinsøkke og senesnøre. I Småskrifter fra Universitetet i Bergen 1952.
 • Oterhals, Leo: Båter, baser og barske menn. Molde 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rasmussen, Birger: «Sjøfisket i Norge». I Rollefsen, Gunnar (red.): Havet og våre fisker. Bind I. S. 305-373. Bergen 1960-1962.
 • Rasmussen, Birger: «Våre viktigste fiskerier». I Strøm, Jan (red.): Norsk fiskeri- og fangsthåndbok. Bind 1.Oslo 1949.
 • Rathke, Jens: Afhandling om de norske fiskerier og beretninger om reiser i aarene 1796-1802 for at studere fiskeriforhold m.v. Utgitt etter originalhåndskrift. Bergen 1907.
 • Rollefsen, Gunnar (red.): Havet og våre fisker. I-II. Bergen 1960-1962. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rosseland, Leiv: «Laksen og laksefisket». I Rollefsen, Gunnar (red): Havet og våre fisker. I-II. Bergen 1960-1962.
 • Sagdahl, Bjørn: «Teknologisk endring og interessekonflikt. Trålfiskets innpass i torskefiskeriene». I Michalsen, Knut H. og Bjørn Sagdahl (red.): Fiskeripolitikk og forvaltningsorganisasjon. Oslo 1982
 • Sars, Georg Ossian: Praktisk-vitenskapeligeundersøkelser i årene 1864-69 og 1870-73 angående lofotfiskeriet og sildefiskeriene. Utg. 1860-1874.
 • Sjurseth, Karl: «Det norske fisket under første heimskrigen». I Norsk Aarbok 1939. S. 141-154.
 • Solhaug, Trygve: De norske fiskeriers historie, 1815-1880. Bergen. 1983. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solhaug, Trygve: Hovedtrekkene i fiskerinæringens utvikling 1870-1920. Bergen. 1995.
 • Stautland, Brynjar: Frå klondike til katastrofe. Vestlandsk sildefiske på Island. Oslo 2002.
 • Strand, Øyvind Bolset: Trålfiske i norsk fiskerinæring 1945-1960. Masteroppgave i historie nved UiB 2014.
 • Strøm, Jan (red.): Norsk fiskeri- og fangsthåndbok. Bind 1 og 2. Oslo 1949.
 • Strømsheim, M.: «Fiskeredskapsindustrien». I Strøm, Jan (red.): Norsk fiskeri- og fangsthåndbok. Bind 1. Oslo 1949.
 • Styri, Trygve: «Skal Anvendelsen af Motorer forbydes i Fiskeribedriften?» I Norsk Fiskeritidende 1910.
 • Sund, Oscar: Skårungen. En bok for kystungdommen om sjø og sjødyr, fartøy og ferdsel. Med over 300 pennetegninger av Thoralf Rasmussen. Fabritius. Oslo 1942. 191 s.
 • Sunnanå, Klaus: Det norske sildefiske ved Island. Oslo 1932.
 • Sørensen, Johan: Notfiske i fjordene. En næring i motgang. Hovedoppgave i sosialantropologi, Bergen 1979.
 • Tangen, Magnus: Størjefisket på Vestlandet. Bergen 1999.
 • Thorsvik, Eivind: «Mekanisering av fiskeflåten». I Volund. Årbok for Norsk Teknisk Museum 1972.
 • Tranøy, B.S. (Betuel Sofus): Sildefisket. Utg. Noregs boklag. Oslo. 1953. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveite, Stein: «Fiske og fangst». I Semmingsen, Ingrid m. fl. (red.): Kaupang og katedral. Norges kulturhistorie. Bind 2. S. 106-132. Oslo 1984.
 • Tveite, Stein: «Fiske og kystnæringar på 1600- og 1700-talet». I Fladby, Rolf og Harald Winge: By og bygd, stad og omland. Nordisk lokalhistorie. Seminarrapport nr. 3. Side 139-148. Utgitt av Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo 1981.
 • Vollan, Odd: Den norske klippfiskhandels historie. Førde 1956.
 • Vollan, Odd: Sildefisket gjennom tusen år. Oslo. 1971. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wadel, Cato: Capital management under extreme uncertainity. A study of Norwegian fishermen entrepreneurs. Universitetet I Tromsø, Institutt for samfunnsfag. Stensilserie A, nr. 5. Tromsø 1974.
 • Wallem, Fredrik M.: Den amerikanske Posenot og den svenske snørpevaden. Trondheim 1903.
 • Warren, E.: «Å fiske i fortiden». I Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. Nr. 1 – 1992.
 • Wederwang, Ingvar og Gerhard Meidell Gerhardsen: Noen økonomiske undersøkelser angående Norges fiskerier i 1930-årene. Fiskerdirektorates skrifter, Serie Fiskeri, nr. 5. Bergen 1961.
 • Wiese, Ludv.: Beretning om Vaarsildfisket 1817 og fremover. Bergen 1819.

Sentrale offentlege publikasjonar

Norges offisielle statistikk (NOS) inneheld fleire seriar som gir opplysningar om fiskerinæringa: Årlege publikasjonar om Norges fiskeri frå 1868, årleg fiskeristatistikk frå Statistisk Sentralbyrå frå 1876, amtmennenes femårsberetningar med grunnlagsmateriale, folketeljingar frå 1875 til notida, Fiskeriteljingane 1945-1960, Fiskeridirektoratets/fiskeridirektørens årsberetningar 1894-1939, om sunnhetstilstanden og medisinalforholda 1854-1961.

Agder

 • Dannevig, Hartvig og Jo van der Eyden: «Fangst av størje, sel og småkval». I Skagerak. Fiskerens historie. Oslo 1986.

Austlandet

 • Dannevig, Hartvig W.: Tradisjonelle fiskeplasser og méd i Oslofjorden og Skagerakkysten. Utg. Juul forl.. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halmø. Kaare: «Fiskeforsøk med snurrevad i Oslofjorden 1950-51». I Årbok vedkommende Norges fiskerier 1951.
 • Kristoffersen, Harald: «Fisket i Oslofjorden». I Det norske næringsliv, b. 12, 111-113. Bergen 1952. Nasjbibl.
 • Ruud, Johan T.: Fisket i Oslofjorden. Utg. Oslofjordprosjektet, Norsk institutt for vannforskning. 1966. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveten, M.: Gamle fiskere og strandsittere i Oslo Vestfjord. Utg. Høvik bokhandel. 1943. Digital versjonNettbiblioteket.

Rogaland

 • Indrehus, O.: Rogaland fiskarsoga. Stavanger 1939.
 • Rønnevik, K. C.: «Striden om fiske med torskegarn ved Skudenes og Karmsund i 1700-åra». I Årbok for Karmsund 1951-55. Haugesund 1956.
 • Øksnevad, Inge og Knut-Inge Årthun: Fisket på Kvitsøy. Emnehefte 5.-6. klasse. Kvitsøy 1982.

Hordaland

 • Aga, Peder Nilsen: «Heimefiske i farne tider». I Sunnhordland årbok 1969. S. 46-53.
 • Asphaug, Arne (red.): Næringsvegane i Sund og Austevoll 1866-1899. Utg. Sund kommune. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Arne Lie: «Strilen – frå fiskarbonde til lønsarbeidar ca. 1850-1900». I Frå Fjon til Fusa 1990/1991. S. 3-33.
 • Eikenes, Sigvald: «Om brislingfisket i Skånevik før snurpenota overtok». I Sunnhordland årbok 1969, s. 54-67.
 • Fagerbakke, Salomon S.: «Ei kystsoge frå Austevoll». I Sunnhordland årbok 1993 s. 122-133
 • Fiskebåtregisteret for Hordaland 1920-1969.
 • Fondenes, Elias: «Heimafiske fram med landet». I Fiskerisogekalender for Austevoll 2006.
 • Halstensen, Andreas og Hans Halstensen: K. Halstensen A/S, Bekkjarvik : 1897-1947 : 50 år. 1947. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halstensen, Inge m. fl.: Bekkjarvik – et kremmerleie gjennom 350 år. K. Halstensen A/S 1897-1997. Bekkjarvik 1997. 190 s. ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halstensen, Inge: Norsk sildefiske på havet 1885-2005. (Skriven som ei orientering om ei utstilling av fiskbåtmodellar på Fiskerimessa i Trondheim i 2006.) Trykt i Fiskerisogekalender for Austevoll – 2007
 • Hansen, Sigrunn Helle: Fiskerinæringa i Austevoll 1920-1948. Hovudfagsoppgåve i historie. Universitetet i Bergen. 1985.
 • Hartvedt, Håkon C.: Samfunnsbyggjar med Hauge i bagasjen. Ei bok om Inge Halstensen. Fitjarposten forlag. Fitjar 2020.
 • Helland, Amund: Topografisk-statistisk beskrivelse over Søndre Bergenhus Amt. Første del: I Norges Land og Folk topografisk-statistisk beskrevet. Bd XII. Kria. 1921.
 • Hjelmtveit, Nils: «Fiske som næring i Alenfit skipreide, sette i samanhang med fiskerinæringa elles». I Frå Fjon til Fusa 1976. Bergen 1976.
 • Høibo, Roy: «Jordbruk og fiske i Austevoll 1890-1920». I Dugnad nr. 2 1977. S. 17-31.
 • Høibo, Roy: Jordbruk og fiske i Austevoll 1890-1920. Magistergradsavhandling i etnologi. Bergen 1977.
 • Johannessen, Live: Fiskevær og fiskebuer i vestnorsk jernalder. En analyse av strandtufter i Hordaland. Hovedfagsoppgave i arkeologi hausten 1996. UiB.
 • Johansen, Karl Erik: «…men der leikade fisk nedi kavet». Fiskarsoge for Hordaland 1920-1990. Bergen 1989. Eide forlag
 • Kalve, Konrad: «Ein islandstur for 75 år sidan.» I Marsteinen 23. desember 1980.
 • Leuba, Knut: «Askeladden i norsk industrifiske. Sildakongen Lars O. Møgster.» I Bergens Tidende 15. sept. 1966.
 • Magnus, Bente: «Fisker eller bonde? Undersøkelser av hustufter på ytterkysten». I Viking 38/1974, s. 68-108. (Sotra i Hordaland.)
 • Mathisen, Vigleik R.: «Sjølaksefisket på strilekysten». I Havstrilen. Kulturhistorisk årbok for Sund, Fjell og Øygarden 2013.
 • Myking, John Ragnar, Egil Nysæter, Ingvild Øye: Strilesoga. Nord- og Midhordland gjennom tidene. 1-5. Bergen 1996-2001.
 1. Frå steinalder til vikingtid (1996), forfattar Svein Indrelid, bilderedaktør Ronny B. Skaar.
 2. Frå vikingtid til 1650 (1997), forfattar Jarle Sulebust, bilderedaktørar Ronny B. Skaar og Elin K. Stoveland.
 3. Frå 1650 til 1800 (1998), forfattar Atle Døssland, bilderedaktør Tine Eikehaug.
 4. Frå 1800 til 1914 (1999), forfattar Karl Egil Johansen og Atle Døssland, bilderedaktør Tine Eikehaug.
 5. Frå 1914 til i dag (2001), forfattar Egil Ertresvaag, bilderedaktør Anne Aune.
 • Møgster, Harry og Eilert Munch Lund: Eventyret Austevoll - et sildeconvalley. Bergen 2016. 265 s.
 • Nordstrand, Harald: Kystkvinner – kvardagsportrett frå Hordalandskysten. Liv og lagnad. Bergen 2000.
 • Nordstrand, Harald: Menneske og levemåte i Austevoll, Sund og Fjell. Bergen 1998.
 • Norsk Fiskeritidende. Artiklar frå Austevoll:
  • Aase, Hans: «Det norske kystfiske». I Norsk Fiskeritidende. 12. september 1910. S. 324-326.
  • Aase, Hans: «Fra Stolmen». I Norsk Fiskeritidende. 1910. S. 434-436.
  • Aase, Hans: «Fra Stolmen». I Norsk Fiskeritidende. November 1910. S. 388-389.
  • Aase, Hans: «Fiskeri fra Stolmen (S. Bergenhus Amt)». I Norsk Fiskeritidende. 2. desember 1910, s. 21-22.
  • Aase, Hans: «Fra Stolmen.» I Norsk Fiskeritidende . 13. oktober 1911, s. 380-382. (Om ulike fiskeri i 1911.)
  • Aase, Hans: «Fra Stolmen – S. Bergenhus Amt. Deltagelsen i Islandfisket, Brislingfisket, Makrelfisket m.m.» I Norsk Fiskeritidende. 18. september 1912, s. 387-389.
  • Aase, Hans: «Fra Stolmen». I Norsk Fiskeritidende. 16. januar 1914, s. 12-14 (Om ulike fiskeri 1913).
  • Aase, Hans: «Fra Stolmen, Søndre Bergenhus Amt. Brislingfisket, Islandsfisket, makrelfisket. laksefisket m.v.» I Norsk Fiskeritidende. 14. oktober 1914, s. 384-385.
  • Aase. Hans: «Indtryk fra Islands- og Nordsjøfisket.» I Norsk Fiskeritidende. 1918, s. 265-267.
  • Aase, Hans: «Emballage og behandling av vore fiskevarer». I Norsk Fiskeritidende. 1919. S. 413-415.
  • Aase, Hans: «Vaarsildfisket.» I Norsk Fiskeritidende. 1919, s. 129-131.
  • Aase, Hans: «Fra kyststrøkene». I Norsk Fiskeritidende. 1920, s. 396-397.
  • Aase, Hans: «Natfiske med snurpenot under vaarsildfisket». 1920. S. 390.
 • Ones, Olav: «Om uteliggjarar og «de 4 miles strechelse». Bergensborgarane og handelen på Strilelandet 1600-1800». I Frå Fjon til Fusa. Årbok 1990/1991. S. 68-81.
 • Revheim, Johs.: «Det gamle fiske i Øygarden». I Land og Hav. Hordaland Landbruksmuseum. Årbok 1955/1956. S. 175-201.
 • Schelderup, W. M.: «Gjestgiveriet og landhandlerstedet Bekkervik.» I Sunnhordland årbok 1933. S. 18-36.
 • Sele, Kristine: Sjøen - fisken - båten : livsnerva i Bremnes gjennom tidene. Utg. Vikse A/S i samarbeid med Bokmaker forl. 2010. 428 s. Digital versjon på Nettbiblioteket.
 • Sjurseth, Karl: Fiskarsoga for Hordaland. Utg. Hordaland fiskarlag. Bergen. 1961. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sjurseth, Karl: Hordaland fylke 1837-1937. Bergen. 1937. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skre, Ivar: «Hummar- og krabbefiske.» I Sunnhordland Årbok 1959.
 • Skre, Ivar: Øyastover og fiske i Fitjar. 1960. 22 s. Merknad: Særtrykk av: Sunnhordland Årbok, 1960.
 • Skåtun, Knut: Salslaget Hordafisk. Samvirke mellom heimefiskarane i Hordaland ca. 1920-2000. Hovudfagsoppgåve i historie. UiB 1974.
 • Solberg, Harald: «På islandfiske med Lafisk i 1956». I Tufteland, Johan m. fl.: Austevoll. Kultursoge I. I Austevoll. 1986. S. 215-221. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018030748042}.
 • Sunnhordland Årbok 2019: Det starta med silda. Om fiskeri og maritime næringar i Sunnhordland frå 1900 til i dag.
 • Tangen, Magnus: Størjefisket på Vestlandet. Bergen 1999.
 • Tjelmeland, Sjur: Båtbruk og båtbygging i Sunnhordland gjennom 200 år. Utg. Sunnhordland museum ; Kapabel. 2014. 175 s.
 • Tufteland, Johan: Austevoll. Kultursoge I. Utg. Heradet. Austevoll. 1986. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018030748042}.
 • Tufteland, Johan: «Den gamle brugdefangsten.» I Sunnhordland årbok 1969, s. 37-45.
 • Tufteland, Johan: «Fiske frå gamalt i Austevoll og Møkster». I Sunnhordland årbok 1971, s. 7-20.
 • Tufteland, Johan (red.) og Nils Djupevåg. På fiske i 70 år. Stord 1944. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vibe, Johan: Topografisk-historisk-statistisk beskrivelse over Søndre Bergenhus Amt XII. Oslo 1896. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vaage, Ivar: Not la gå! : om brislingfisket i Sunnhordland. Utg. Kvinnheringen. 1990. 92 s. Digital versjon på Nettbiblioteket.
 • Våge, Nils Steinar: «Stolmavågen – frå 1500-talet til omkring 1900». I Rakved. Lokalhistorisk årsskrift 2021.
 • Våge, Nils Steinar: «Stolmavågen si historie – frå omkring 1900 til 1960-åra». I Rakved frå Austevoll. Lokalhistorisk årsskrift 2022.
 • Våge, Nils Steinar: «Frå sild til Supply. Næringsutvikling i Austevoll kommune frå omkring 1950 til 2012». I Lokalhistorisk magasin nr. 1, 2012.
 • Østervold, Ole: «På islandsfiske med Vonad i 1929». I Tufteland, Johan m. fl.: Austevoll. Kultursoge I. I Austevoll. 1986. S. 213-215. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018030748042}.
 • Øvstebø, Torgeir: Framveksten av eit sildevær : Espevær under den store sildeperioden på 1800-tallet. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 1995 II.
 • Årsrapportar frå Hordaland Fiskarlag 1950-1964.

Sogn og Fjordane

 • Færøyvik, Arne: Vårsildfisket i Kinn 1830-1870. Hovudfagsoppgåve i historie ved UiB 1983.
 • Færøyvik, Bernhard (red.): Fiskarsoga for Sogn og Fjordane. Bind I og II. 1939.
 • Helgås, Bjørn: Byen ved havet. Florø og fiskerinæringa 1860-1910. Hovufagsdoppgåve i historie. Universitetet i Bergen 1999.
 • Hole, E. M.: Florø gjennem 75 år : en utsikt over byens historie 1860-1935. 1935. 142 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Karl Egil: Fiskarsoga for Sogn og Fjordane 1860-1980. Bergen 1982. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Karl Egil: Fiskerinæringa i Vågsøy og Selje 1890-1920. Hovudfagsoppgåve ved UiB 1984.
 • Losnegård, Gaute: Historia om Flora. Utg. Selja Forlag og Flora kommune.
  • Bind 1: Før byen kom. 2012. 495 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 2: Bymann og fiskarbonde. 1860-1945. 309 s.
  • Bind 3: Vendt mot havet. 1945-2017. 2017. 293 s.
 • Strømgren, Trond: Vestnorsk kystkultur. Øysamfunnet Batalden. Utg. Stromgren publishing. 2004-
  • Bind 1: Natur, busetnad og levesett. 2004. 176 s. ISBN 82-92616-00-4. Digital versjon på Nettbiblioteket.
  • Bind 2A: Fiskeri. 2006. 192 s. ISBN 82-92616-01-2. Digital versjon på Nettbiblioteket.
 • Toft, Malvin m.fl.: Sildeeventyret. Medforfattarar: Karl Egil Johansen, Ivar Longvastøl, Atle Lyngstad Ness og Ingolf Røttingen. Selja forlag. Førde 2004. 160 s.

Møre og Romsdal

 • Bjåstad, Ingvar: «Frå åttringfiske til damp- og motordrift». I Tidsskrift for Sunnmøre historielag. Ålesund 1959.
 • Døssland, Atle og Arnljot Løseth: Mot fjernare farvatn 1860-1960. Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag. Bind 1. Trondheim 2006.
 • Finnøy, Nils: «Landmédfiske før i tida, méd for landméd-roarar utfor Sandøy herad». I Romsdalsmuseet, Årbok, Molde 1983, s. 59-64.
 • Fjørtoft, Olav: «Den gamle brugdeharpunen og brugdefangsten i eldre tid». I Tidsskrift for Sunnmøre historielag 1954, 34.årgang. s. 86-87.
 • Fugelsøy, Maurits: Nordmøre fiskarsoge. Trondheim 1962. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moltu, Paul: Fiskarsoga frå Sunnmøre og Romsdal. Ålesund 1932.
 • Rabben, Bjarne: Folk ved havet. Fiskarsoga for Møre og Romsdal, I. Ålesund 1982. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rabben, Bjarne: Tida 1900 til1970-åra. Folk ved havet. Fiskarsoge for Sunnmøre og Romsdal. Bind 2. Ålesund 1983. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Remmen, Johan: «Minne frå mitt fiskarliv». I Ålesunds museums akademi 1969.
 • Sanden, Jarle: "Ro fram - la gå not!" En undersøkelse av landnotbruk og landnotfiske på Gossen i Møre og Romsdal, 1900-1950. Molde 1981.
 • Stavik, Ivar: «Fra fiskerlivet på Bjørnsund omkring 1900». Romsdalsmuseet, Årbok, Molde 1968, s. 12-18.
 • Strom, Hans: Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Fogderiet Søndmør.... Bd. 1. Utg. Trykt hos Jonas Lindgren, København 1762. Digital versjon på Nettbiblioteket.
 • Vollan, Odd: Omlegginga av fisket i Ålesund og på Sunnmøre. Fiskeridirektoratets skrifter. Vol. I. No. 1. Bergen 1942. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vollan, Odd: «Sunnmøre som fiskerifylke». I Sunnmøre fylke, s. 62- 67. Ålesund 1952.

Trøndelag

 • Bjørkvik, Eilert: «Bjugn og Stjørna under sildefisket på 1600-tallet».I Fosen historielag, Årbok 1972, s. 94-107.
 • Bjørkvik, Eilert: Bosetning og sildefiske i Bjugn og Stjørna på 1600-tallet. Hovedoppgave i historie, Trondheim 1972.
 • Døssland, Atle og Arnljot Løseth: Mot fjernare farvatn 1860-1960. Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag. Bind 1. Trondheim 2006.
 • Rosenvinge, Eiler Hagerup: «Fiskeriet i gamle dager». Skrevet 1791. Trykt i Fosen historielag. Årsskrift 1948, s. 98-106, og 1949, s. 84-90.
 • Thorsvik, Eivind: Ut mot hav: fiskerihistorie for Nordland. Bodø 1977.
 • Thorsvik, Eivind: Ut mot hav: I storm og stilla: fiskerihistorie for Nordland. Bodø 1982.
 • Woxeng, Paul: «Fiskemåter, sjøbørnskap og agn i Namdalsdistriktet». I Norveg bd. 4/1955, s. 159-196.

Nordland

 • Hansteen, Peder A.: «Det gamle heimefisket». I Årbok for Helgeland 1971 og 1972. S.47-50.
 • Johnsen, Inger-Johanne: «Vi bliver moderne her ogsaa.» En analyse av moderniseringen av fiskerinæringen i Vesterålen ca. 1890-1920. Hovudfagsoppgåve i historie ved UiB 1993.
 • Mathisen, Magnus S.: Omlegging til motor i fiskeflåten i Rødøy 1900-1920. Hovudfagsoppgåve i historie ved UiT 1981.
 • Schønnebøl, Erik Hanssøn: «Enn saare kortt doch sandru beskriuelse om Lofoten, Vestraallen, Annenes, Røst och Verrøen, till samen skreffuet 1591», trykt i DKNVS Skr. i det 19. årh., bd. 1, 1817, i G. Storm: Historisk-topografiske Skrifter om Norge og norske Landsdele i det 16. Aarhundrede, 1895, og i K. Lindbekk: Lofoten og Vesterålens historie, bd. 2, Svolvær 1978.
 • Thorsvik, Eivind: Fiskerihistorie for Nordland I og II. Bodø 1977 og 1982.
 • Valle, Torgeir: Lofot-fisket. Med kart og billeder. Oslo 1933.
 • Vea, Jan: Motorisering av fiskeflåten i Nordland ca. 1905-1940 med særlig henblikk på utviklingen i ytre Vest-Lofoten. NDH-rapport, nr. 4/1984, Høgskolen i Bodø. Bodø 1984. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Welle-Strand, Erling: Motorstriden i Lofoten. Hovudfagsoppgåve i historie ved UiO 1951.
 • Woxeng, Paul: «Fiskemåter, sjøbørnskap og agn i Namdalsdistrikter». I Norveg V. Oslo 1955.

Utdanningstilbod

 • Fiskeridirektoratets småskrifter, nr. 5 1959: Plan for Statens Fiskerfagskoler.
 • Frostad, Ragnv.: «Den nye fiskarfagskole på Laksevåg». I Fangst og fiske 1952.
 • Kystens hovedskole i femti år. Honningsvåg fiskerfagskole og videregående skole 1955-2005. Honningsvåg 2005.
 • Magnussen, Kristin (red.): Fiskarfagskulen i Austevoll 25 år. Storebø 2003.
 • Stavø, Grethe: «Ein skule for fiskarar». I Floraminne. Flora historielag. Årsskrift 2018. S. 8-18.
 • Stortingsproposisjon nr. 123 (1969-70): Om plassering av den nye fiskarfagskolen i Hordaland. 10. april 1970.
 • Vartdal, Knut: «Korleis Austevoll fekk fiskarfagskulen». I Fiskerisogekalender for Austevoll 2019.

Fiskeplassar

 • Dannevig, Hartvig W. og Jo van der Eynden: Fiskeplasser på Skagerrakkysten. Tradisjonelle fiskeplasser og gamle fiskeméd på strekningen Stavernsodden-Homborsund. Oslo 1987
 • Finnøy, Nils: «Landmédfiske før i tida, méd for landméd-roarar utfor Sandøy herad». I Romsdalsmuseet, Årbok, Molde 1983, s. 59-64.
 • Olav Fjørtoft: «Landnamn på fiskegrunnar og større område på havet». I Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1950.
 • Hansteen, Peder A.: «Gamle fiskegrunner Handnesøya rundt». I Årbok for Helgeland 1971 og 1972. S. 51.
 • Hovda, Per: Stadnamn frå sjøen i Austre Ryfylke. Hovudfagsoppgåve i norsk, Oslo 1938.
 • Hovda, Per: Norske fiskeméd. Oslo 1961. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steinsund, Hans H.: «Fiskeméda, nøklar til havsens grøde». I Solund sogeskrift år 2003.
 • Slyngstad, Arnfred: Skjergardsnamn frå Sunnmøre. Oslo 1951.
 • Våge, Nils Steinar: «Til havs med robåt og snøre». I Fiskerisogekalender for Austevoll 2013.

Fiskereiskapar

 • Dannevig, Hartvig W.: Fiske- og redskapsutvikling på Sørlandet. Arendal 1975.
 • Christensen, Arne Lie: «Leiehampen på Strilelandet – et eksempel på moderne hjemmearbeid». I Heimen 4/1984. S. 237-248.
 • Audun Dybdahl: Med angel og not. Fiskeutstyr ved kysten fra steinalder til motoralder. Museumsforlaget 2018.
 • Garatun-Tjeldstø, Gerhard: «Havstrilen og trollgarnet». I Norsk Aarbok 1939. S. 25-38.
 • Halmø, Kaare: «Fiskeredskapene». I Rollefsen, Gunnar (red.): Havet og våre fisker. I-II. S. 249-271. Bergen 1960-1962.
 • Halaas, Magnus: Fiskeredskaper i Norge gjennom 300 år. Fiskeridirektoratets småskrifter nr. 10. John Griegs boktrykkeri. Bergen 1942.
 • Kristensen, M. O.: Forsøk med nylongarn under skreifisket Lofoten 1951. Fiskedirektoratet 1951.
 • Naustheller, Olai: «Tilverking av garn- og nottråd». I Tufteland, Johan (red.): Austevoll. Kultursoge I. Austevoll 1986. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nærøy, A. J.: Redskapstradisjon i Hordaland fra 5500 til 4000 før nåtid – en lokalkronologisk studie. Hovedfagsoppgave i historie UiB 1987.
 • Olsen, Bjørnar: «Forhistorisk fiske med beinangler». I Ottar nr. 145, 1983.
 • Skumsvoll, B.: Kunsten å binde, montere og bøte fiskegarn. For begynnere og viderekomne. Oslo 1977.
 • Solholm, Ole I. «Garnbinding og garnbøting». I Romsdalsmuseets Årbok 1983. S. 93-114.
 • Tufteland, Johan: Austevoll. Kultursoge I. Utg. Heradet. Austevoll. 1986. Digital versjonNettbiblioteket Særleg s. 11-15, 126-138.
 • Winnem, Olav: «Forsyngogn». I Fimbul nr. 5. Småskrift for Evenes Bygdeboknemnd 1979.
 • Øye, Ingvild: «Medieval Fishing Tackle from Bergen and Borgund». In The Bryggen Papers. Main Serien No 5. Bergen 2004.

Fisketelegrafen

Fordommar/ovtru ved fisket

 • Bugge, Kristian: «Tro og skikker knyttet til fiskerlivet i eldre tider». I Tidsskrift for Sunnmør historiske lag 1927-1928. S. 29-39.
 • Sjurseth, Karl: «Truer og skikkar». I Sjurseth, Karl: Fiskarsoga for Hordaland. Utg. Hordaland fiskarlag. Bergen. 1961. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solheim, Svale: Nemningsfordomar ved fiske. Utg. Det norske videnskaps-akademi i Oslo. Oslo 1940. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solheim, Svale: «Ålmenne fordomar ved fiske». I Ord og sed, V/1938.

Aviser og tidsskrift

Avisene og tidsskrifta nedanfor tok i hovudsak for seg fiskeria i landet. I tillegg publiserte dei lokale kystavisene fiskeristoff.

 • Den norske fisker (1915-1916) Ålesund.
 • Fiskaren (1923-) Organ for Norsk Fiskarlag. Navneskifte til Fiskeribladet i 2008.
 • Fisker-avisen. 1920-30. Kristiansund.
 • Fiskeribladet for Nord-Norge. Harstad 1946-?
 • Fiskets gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift. 1910-2000. Nettpublikasjon frå 2001.
 • Mea. Fagtidsskrift for Norges Fiskarlag. Trondheim 1946-?
 • Norsk Fiskeritidende. Utg. Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme 1882-1930
 • Sjøfartshistorisk årbok. Bergen 1966-
 • Skagerak. Kragerø 1946-?

Fiskaren i eventyr og folkeviser

 • Øisang, Ole: «Fiskeren i eventyr og folkeviser». I Me'a 1952, nr. 7.

Skjønnlitteratur

 • Andersen, Alfred: Ung på fiske. Bergen. 1983. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bojer, Johan: Den siste viking. Oslo 1921.
 • Fasting, Kåre: Havet gav. Oslo 1935. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Juuhl, Johan C. W.: Havstril. Bilder fra en svunnen tid. Oslo 1937.
 • Juuhl, Johan C. W.: Havstriler. Folkelivsbilleder. Kristiania 1912.
 • Juuhl, Johan C. W.: Kvalsryggen og Tarefjordsfolket. Kristiania 1913.
 • Heggland, Johannes: Brødet frå havet 1-4. Oslo 1981-1984.
 • Lie, Jonas: «Gaa paa! Sjøfortelling». Oslo 1882.
 • Markusson, Andreas: Høvedsmann. Oslo 1925.
 • Markusson, Andreas: Fiskere. To bind. 1953.
 • Tufteland, Johan: Hollendaren. Oslo 1967.