Bibliografi:Kystkultur

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Innhold

Bibliografien inneholder oversikt over litteratur om kystkultur i vid forstand.

Kystkvinner

 • Asphaug, Arne: Øygarden 1920-1958, del 1. Aktive fiskarbønder, travle gardskoner. Utgitt av Øygarden kommune. Tjeldstø 2000.
 • Austrem, Liv Marie og Guri Ingebrigtsen (red.): Feskarbonden og andre kvinnfolk. Stamsund 1992.
 • Balstad, Randi Rønning: Kystkvinner i nord: Liv – arbeid – organisering. I Arbeiderhistorie 2001. Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. S. 121.
 • Berggren, Brit: Det tradisjonelle Bygde-Norge og arbeidsdelingen mellom kvinner og menn under 1800-tallets kulturskifte. I Dugnad 2-3/1982, s. 87-106.
 • Berggren, Brit: Kvinnebonden og mannsbonden: Kvinneperspektiver på tradisjonelle levekår i kystsamfunn. Norsk Samfunnsgeografisk Forening. Seminarrapport. 1982.
 • Berggren, Brit: «Kvinner i maritime næringer.» I Syn og Segn, nr. 3 1979.
 • Berggren, Brit: Kystens kvinner – kystens bønder. I Norges kulturhistorie, bd. 5, s. 75-92. Oslo 1980.
 • Berggren, Brit: Maritim etnologi, sjøfartssamfunn og kvinner. I Dugnad 2 – 1977.
 • Bratrein, Håvard Dahl m. fl.: Drivandes kvinnfolk. Tromsø 1976.
 • Elstad, Åsa: ”ikke alene Mændene, som drive Fisket”. I Norges fiskeri- og kysthistorie, bd. 2, s. 383-403. Bergen 2014.
 • Elstad, Åsa. 2000. Kultur- og kjønnsperspektiv på fiserihistoria. I: Finstad, Haaland, Shwach (red)”:...en af Landets betydeligste Næringsveie ”: 72–82
.
 • Elstad, Åsa: Kvinneliv ved kysten. I Lokalhistorisk magasin nr. 1 2008.
 • Eide, Enok: Om arbeidslivet på eit kombinasjonsbruk på Bømlo. I Hordaland i nær fortid. Oslo 1985.
 • Ertresvaag, Egil: Frå 1914 til i dag. I Strilesoga. Nord- og Midhordland gjennom tidene. Band 5. Bergen 2001. S. 22-27, 78-79,148-149
 • Gjertsen, Karl Ragnar: Arbeidsliv og produksjon i ei kystbygd i Nordhordland. Rapport nr. 17, Lindåsprosjektet. Bergen 1975.
 • Gjertsen, Karl Ragnar: Årssyklusen i ei Nordhordlandsbygd. En tidsperiode med endringer. I Dugnad 2 – 1977.
 • Grønbech, Dagrun: Kystkvinnene. Fiskerbonde og omsorgsbærer. Tromsø 2010.
 • Grønbech, Dagrunn: Kystkvinners liv og virke. Fra naturalhushold til enetilværelse. En verdighetsbeskrivelse. Ph. d. - avhandling, Universitetet i Tromsø, 2008.
 • Hordaland i nær fortid. Oslo 1985. (Austevoll Ingrid Lavik: s. 239, 284, 296, 303, 308. Tufteland s. 274)
 • Hovland, Edgard: Kontrastfylt næringsutvikling. I Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind III. En næring i omforming 1870-1970. Bergen 2014. S. 265.
 • Hjelmevik, Inger Thorun: Kjerringkavet. Fiskarkvinner i Sogn og Fjordane forte. Førde 2004.
 • Høibo, Roy: Jordbruk og fiske i Austevoll 1890-1920. I Dugnad 2 – 1977.
 • Høibo, Roy: Kvinna sin plass var på bruket. Kronikk i Bergens Tidende 16. januar 1978.
 • Høibo, Roy Annar: Jordbruk og fiske i Austevoll 1890-1920. Magistergradsavhandling i etnologi. Bergen 1977.
 • Håstein, Anna: Ei fiskarkvinne fortel om sitt liv. I Johansen, Karl Egil: ”…men der leikade fisk nedi kavet”. Fiskarsoga for Hordaland 1920-1990. Bergen 1989, s. 421-431.
 • Jensen, Inger: Når tid sover du'a mor? Kvinners arbeid og levekår på Vesterøy i Hvaler 1900-1940. Magistergradsavandling i etnologi ved UiO 1980.
 • Johansen, Karl Egil: Fiskarsoga for Sogn og Fjordane. Oslo 1982. S. 58, 126, 189, 267, 335 - 264, 415, 421.
 • Johansen, Karl Egil: ”…men der leikade fisk nedi kavet”. Fiskarsoga for Hordaland 1920-1990. Bergen 1989. S. 65, 72, 150, 237 (Sammy Olsen, Bømlo), 239-43.
 • Kolle, Nils: Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind III. En næring i omforming 1870-1970. Bergen 2014.
 • Lightfoot, Amy: Kystens tekstiler i historisk perspektiv. I Lokale tråder – tråkling gjennom tekstil- og lokalhistorie. NLI. Oslo 2006.
 • Leknessund, Irene og Randi Fredheim og Gerhard Meidell Gerhardsen: Samtaler med fiskerkvinner. En intervjuundersøkelse blant 103 fiskerhustruer om miljø, trivsel og økonomi. Fiskeriøkonomiske skrifter serie A, nr. 4. Norges Handelshøyskole. Bergen 1980.
 • Nedkvitne, Arnved: ”Mens Bøndene seilte og Jægterne for”. Nordnorsk og vestnorsk kystøkonomi 1500-1730. Bergen 1988. (Særlig 373 ff, sjå og s. 52, 60, 233, 527, og 593 > kvinnearbeid)
 • Nedkvitne, Arnved: Fiske og jordbruk langs kysten fra middelalder til 1800-tall. I Øye, Ingvild: Kystliv. Onsdagskvelder i Bryggen Museum III. Bergen1987. S. 72-88.
 • Nielssen, Alf Ragnar. Endringer i kystbygdene i tidlig middelalder. I Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind I. Bergen 2014. S. 209.
 • Nordstrand, Harald: Havstril. Bergen 1998.
 • Nordstrand, Harald: Kystkvinner – liv og lagnad. Bergen 2000.
 • Nordstrand, Harald: Menneske og levemåte i Austevoll, Sund og Fjell. Bergen 1998.
 • NOS: Beretning om sunnhetstilstanden og medisinalforholdene.
 • Oterhals, Leo: Havets døtre - sterke kvinner i kystmiljøet. Molde 2004.
 • Oterhals, Leo: Havlandets kvinner – om kystens slitere og deres menn. Molde 2012.
 • Schrumpf, Ellen: «Først oppe og sist i seng. Kvinner langs kysten i mellomkrigstida». I "-utmed havet". Kystkvinners liv og virke 1920-1940. Utgitt av Arbeidernes Opplysningsforbund. Oslo 1981.
 • Sjurseth, Karl: Fiskarsoga for Hordaland. Bergen 1961. S. 419-444.
 • Steinsund, Marit: «Ho mor var basta og bunden til huset». Semesteroppgåve i lokalhistorie HSF våren 2003.
 • Steinsund, Marit: «Kvinneliv i ein fiskarheim i Solund tidleg i førre hundreåret». I Solund sogeskrift 2004.
 • "-utmed havet". Kystkvinners liv og virke 1920-1940. Utgitt av Arbeidernes Opplysningsforbund. Oslo 1981.