Bibliografi:Kystkvinner

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Kystkultur»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Litteratur

 • Asphaug, Arne: Øygarden 1920-1958, del 1. Aktive fiskarbønder, travle gardskoner. Utgitt av Øygarden kommune. Tjeldstø 2000.
 • Austrem, Liv Marie og Guri Ingebrigtsen (red.): Feskarbonden og andre kvinnfolk. Stamsund 1992.
 • Balsvik, Randi Rønning: «Kystkvinner i nord: Liv – arbeid – organisering». I Arbeiderhistorie 2001. Årbok for Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. S. 121.
 • Berggren, Brit: «Det tradisjonelle Bygde-Norge og arbeidsdelingen mellom kvinner og menn under 1800-tallets kulturskifte». I Dugnad 2-3/1982, s. 87-106.
 • Berggren, Brit: «Kulturelle kontraster: Kystkvinner på Vestlandet og Sørlandet ca. 1850-1900». I Øye, Ingvild (red.): Kystliv. Onsdagskvelder i Bryggen Museum. III. Bergen 1987.
 • Berggren, Brit: Kvinnebonden og mannsbonden: Kvinneperspektiver på tradisjonelle levekår i kystsamfunn. Norsk Samfunnsgeografisk Forening. Seminarrapport. 1982.
 • Berggren, Brit: «Kvinner i maritime næringer.» I Syn og Segn, nr. 3 1979.
 • Berggren, Brit: «Kystens kvinner – kystens bønder». I Norges kulturhistorie, bd. 5, s. 75-92. Oslo 1980.
 • Berggren, Brit: «Maritim etnologi, sjøfartssamfunn og kvinner». I Dugnad 2 – 1977.
 • Blom, Laila: «Ei stor skam». I Havstrilen. Kulturhistorisk årbok for Sund, Fjell og Øygarden 2020.
 • Bratrein, Håvard Dahl ofl.: Drivandes kvinnfolk. Tromsø 1976.
 • Bratrein, Håvard Dahl: «Kystkultur og kystsamfunn i Nord-Norge». I: Heimen, b. XXIX, s. 217–226.
 • Bråstad, Kjell J.: «Norsk kystkultur – én kultur? Skagerrak-kysten». I: Heimen, b. XXIX, s. 236–242.
 • Eide, Enok: «Om arbeidslivet på eit kombinasjonsbruk på Bømlo». I Hordaland i nær fortid. Oslo 1985
 • Elstad, Åsa: «ikke alene Mændene, som drive Fisket». I Norges fiskeri- og kysthistorie, bd. 2, s. 383-403. Bergen 2014.
 • Elstad, Åsa: 2000. «Kultur- og kjønnsperspektiv på fiserihistoria». I Finstad, Haaland, Shwach (red«):...en af Landets betydeligste Næringsveie» . s. 72–82.
 • Elstad, Åsa: Kvinneliv ved kysten. I Lokalhistorisk magasin nr. 1 2008.
 • Elstad, Åsa: Kystkvinner i Norge. Kom forlag. Tangen 2004.
 • Ersland, Otto og Jane Særsten Jünger (red.): Kvinner i Sunnhordland. Sunnhordland Årbok 2013. Utgitt av Sunnhordland museum 2013.
 • Ertresvaag, Egil: «Frå 1914 til i dag». I Strilesoga. Nord- og Midhordland gjennom tidene. Band 5. Bergen 2001. S. 22-27, 78-79,148-149.
 • Fuglebakk, Gunn L.: Mor – ei hitorie om oppvekst på 1920-1940-talet. Utg. G.L. Fuglebakk. 2009.
 • Fulsås, Narve: Havet, døden og vêret : kulturell modernisering i kyst-Noreg 1850-1950. Utg. Samlaget. 2003. 190 s. ISBN 8252161693. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gjertsen, Karl Ragnar: Arbeidsliv og produksjon i ei kystbygd i Nordhordland. Rapport nr. 17, Lindåsprosjektet. Bergen 1975.
 • Gjertsen, Karl Ragnar: «Årssyklusen i ei Nordhordlandsbygd. En tidsperiode med endringer». I Dugnad 2 – 1977.
 • Golten, Malene: Øvre Golten og Nedre Golten i kvinne og manns minne. Bergen 2017.
 • Grønbech, Dagrunn: Kystkvinnene. Fiskerbonde og omsorgsbærer. Tromsø 2010.
 • Grønbech, Dagrunn: Kystkvinners liv og virke. Fra naturalhushold til enetilværelse. En verdighetsbeskrivelse. Ph. d. - avhandling, Universitetet i Tromsø, 2008.
 • Hordaland i nær fortid. Oslo 1985. (Austevoll Ingrid Lavik: s. 239, 284, 296, 303, 308. Tufteland s. 274)
 • Hovland, Edgar: «Kontrastfylt næringsutvikling». I Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind III. En næring i omforming 1870-1970. Bergen 2014. S. 265.
 • Hjelmevik, Inger Thorun: Kjerringkavet. Fiskarkvinner i Sogn og Fjordane fortel. Førde 2004.
 • Høibo, Roy: «Jordbruk og fiske i Austevoll 1890-1920». I Dugnad 2 – 1977.
 • Høibo, Roy: «Kvinna sin plass var på bruket». Kronikk i Bergens Tidende 16. januar 1978.
 • Høibo, Roy Annar: Jordbruk og fiske i Austevoll 1890-1920. Magistergradsavhandling i etnologi. Bergen 1977.
 • Håstein, Anna: «Ei fiskarkvinne fortel om sitt liv». I Johansen, Karl Egil: «-men der leikade fisk nedi kavet». Fiskarsoga for Hordaland 1920-1990. Bergen 1989, s. 421-431.
 • Jensen, Inger: Når tid sover du'a mor? Kvinners arbeid og levekår på Vesterøy i Hvaler 1900-1940. Magistergradsavandling i etnologi ved UiO 1980.
 • Johansen, Karl Egil: Fiskarsoga for Sogn og Fjordane. Oslo 1982. S. 58, 126, 189, 267, 335 - 264, 415, 421.
 • Johansen, Karl Egil: «-men der leikade fisk nedi kavet». Fiskarsoga for Hordaland 1920-1990. Bergen 1989. S. 65, 72, 150, 237 (Sammy Olsen, Bømlo), 239-43.
 • Kolle, Nils: Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind III. En næring i omforming 1870-1970. Bergen 2014.
 • Leknessund, Irene og Randi Fredheim og Gerhard Meidell Gerhardsen: «Samtaler med fiskerkvinner. En intervjuundersøkelse blant 103 fiskerhustruer om miljø, trivsel og økonomi». I Fiskeriøkonomiske skrifter serie A, nr. 4. Norges Handelshøyskole. Bergen 1980.
 • Lightfoot, Amy: «Kystens tekstiler i historisk perspektiv». I Lokale tråder – tråkling gjennom tekstil- og lokalhistorie. NLI. Oslo 2006.
 • Lotherington, Ann Therese og Bente Thomassen: «Å leva det er å elska». Norges fiskarkvinnelag gjennom 40 år. Tromsø 1993.
 • Müller, Hanne: Indre erfaring som antropologisk blikk og stemme. Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Bergen, 2000. Digital versjonNettbiblioteket
 • Måseidvåg, Torunn: «Vinden er nordvest – silden er kommet!» En studie i sildesalting i Kalvåg 1945-1960. Magistergrad i etnologi ved UiO 1993.
 • Nedkvitne, Arnved: ”Mens Bøndene seilte og Jægterne for”. Nordnorsk og vestnorsk kystøkonomi 1500-1730. Bergen 1988. (Særlig 373 ff, sjå og s. 52, 60, 233, 527, og 593 > kvinnearbeid)
 • Nedkvitne, Arnved: Fiske og jordbruk langs kysten fra middelalder til 1800-tall. I Øye, Ingvild: Kystliv. Onsdagskvelder i Bryggen Museum III. Bergen1987. S. 72-88.
 • Nes, Solveig: Oppvekst ved havet: Levekår i eit øysamfunn i Solund. Utg. av Solrunn Nes 2000.
 • Nielssen, Alf Ragnar. «Endringer i kystbygdene i tidlig middelalder». I Norges fiskeri- og kysthistorie. Bind I. Bergen 2014. S. 209.
 • Nordstrand, Harald: Havstril. Bergen 1998.
 • Nordstrand, Harald: Kystkvinner – liv og lagnad. Bergen 2000.
 • Nordstrand, Harald: Menneske og levemåte i Austevoll, Sund og Fjell. Bergen 1998.
 • NOS: Beretning om sunnhetstilstanden og medisinalforholdene.
 • Oterhals, Leo: Havets døtre - sterke kvinner i kystmiljøet. Molde 2004.
 • Oterhals, Leo: Havlandets kvinner – om kystens slitere og deres menn. Molde 2012.
 • Røyrane, Eva: «Radarpar med robåt og kjevle.» I Bergens Tidende 14. juli 1993. (Om søstrene Synneva og Alvhild Hevrøy frå Selbjørn.)
 • Schrumpf, Ellen: «Først oppe og sist i seng. Kvinner langs kysten i mellomkrigstida». I "-utmed havet". Kystkvinners liv og virke 1920-1940. Utgitt av Arbeidernes Opplysningsforbund. Oslo 1981.
 • Sjurseth, Karl: Fiskarsoga for Hordaland. Bergen 1961. S. 419-444.
 • Stavø, Grethe: «Laura Sundal Skorpen». I Floraminne. Årsskrift 2014.
 • Steinsund, Marit: «Ho mor var basta og bunden til huset». Semesteroppgåve i lokalhistorie HSF våren 2003.
 • Steinsund, Marit: «Kvinneliv i ein fiskarheim i Solund tidleg i førre hundreåret». I Solund sogeskrift 2004.
 • Svardal, Brynjar: «Kvinna i berghola». (Motstandsarbeid) I Floraminne. Årsskrift 2012.
 • Trengereid, Nils: «Kvinne- og mannsdrakter på Sotra.» I Trætteberg, Gunnvor: Bygdebok for Fjell. 1970.
 • Trætteberg, Gunnvor: «Draktstudier frå Øygarden 1938-1939». I Bergens Museums årbok 1941.
 • "-utmed havet". Kystkvinners liv og virke 1920-1940. Utgitt av Arbeidernes Opplysningsforbund. Oslo 1981.

Filmer