Bibliografi:Losvesenet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
 • Archer, J. R.: Hvem av oss skal gå i høst? Losene i Larvik losoldermannskap 1850-1911. Hovedoppgave i etnologi, UiO. Oslo 1995.
 • Bjørklund, Jarle Georg: Peter Norden Sølling. Den dekkede losbåts far. Oslo 2012.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørklund, Jarle Georg, Knut Baar, Arne Emil Christensen og Jo van der Eynden: Kystens veivisere 1. Utg. Kystverkmusea 2009.
 • Dåvøy, Kjell Terje: «Losing i regionen i eldre tid, del I». I Havstrilen. Kulturhistorisk årbok for Sund, Fjell og Øygarden 2009. (Hordaland)
 • Dåvøy, Kjell Terje: «Losing i regionen i eldre tid II». I Havstrilen. Kulturhistorisk årbok for Sund, Fjell og Øygarden 2010. (Hordaland)
 • Elvestad, E.: «Om varder og steinkors – tidlige sjømerker i Rogaland».I Stavanger Museums Årbok. Årgang 111. S. 130-140. Stavanger 2004.Digital versjonNettbiblioteket
 • Evensen, E., K. Evensen, A. O. Austevoll, G. Hummelsund og R. Hufthammer: «Losvesenet i regionen». I Havstrilen. Kulturhistorisk årbok for Sund, Fjell og Øygarden 2009. (Hordaland).
 • Gurandsrud, Eirik m. fl.: Norsk loshistorie 1720-2020. Fra selvstendige næringsdrivende til statsansatte. Trondheim 2020. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, A. M.: «From subsidiary source of income toa professional occupation. Pilotage, pilots and pilot boats in Norway in the age og sail». I Sjøfartshistorisk årbok 2004, s. 142-188. Bergen sjøfartsmuseum. Bergen 2004.
 • Haraldsen, S.: Fyr, los og navigasjon ved Hustadvika - før og nå. Utg. Møre og Romsdal fylkesmuseum. Molde 2010.
 • Hovland, Kari Shetelig: «Losane i Sunnhordland 1720-1900». I Sunnhordland årbok 1992, s. 105-160.
 • Jakobsen, Signy: «See et skib med Flag i Top». Loser og losvesen på Romsdalskysten 1800-1870. ?
 • Kalve, Hallvard: «Losvesenet.» I Tufteland, Johan (red.): Austevollsoga. Kultursoge I. 1986, s. 426-450
 • Kjerstad, Norvald: Fremføring av skip for maritime studier. Oslo 2017. Digital versjonNettbiblioteket
 • Knudsen, J.: «De første trykte Lodsbøger over de nordiske Farvande (1532-1541). I Tidsskrift for Søvæsen. 84 årgang. København 1913. S. 345-362.
 • Krohn-Holm, Jan W.: Losvesenet i Norge 250 år. Larvik 1969.
 • «Los». I Store norske leksikon, https://snl.no/los.
 • Loshavn og Eikvåg. En digital fortelling om uthavnene Loshavn og Eikvåg.
 • Løseth, Kristian: «Losbøker som kilde til kunnskap om 1500-tallets sjøfart og samfunn». I Årbok 2012. Norsk maritimt museum. S. 125-142
 • Møgster, Anders Larsen: «Om losing.» Nedteikna i Bergen 26. februar 1944, trykt i Tufteland, Johan (red.): Austevollsoga. Kultursoge I. Austevoll herad 1986, s. 450-455.
 • Navigasjon for losvesenet. Utgitt av Kystverket. Ålesund 2021. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nordstrand, Harald: «Losen». I Nordstrand, Harald: Havstril. Menneske og levemåte i Austevoll, Sund og Fjell. S. 130-137. Bergen 1998.
 • Nygård, Magne: Losoldermannen og familien hans. Ei slektsforteljing frå 1800-talet. Eige forlag. Stavanger 2006
 • Rypdal, Sylvi: Los Ole Andreas Olsen Skarbøvik og hustru Anna Helena Maria Knudsdatter Nedregotten. Deres ætt og etterslegt. 2011.
 • Seilmærker paa den norske Kyst ved begynnelsen av Aaret 1882. Utgitt av Direktøren for Fyr- og Mærkevæsenet. Kristiania 1882.
 • Storebø, Gerhard Inge: «Eg ynskjer los!». «Litt om losing i Krossfjorden». I Havstrilen. Kulturhistorisk årbok for Sund, Fjell og Øygarden 2018.
 • Storm, O.: «Det norske lodsvesen». I Den norske sjøfarts historie. Oslo 1929.
 • Sævareide, Erling, G. Elveseter og P. E. Leine: Losen i Herøy gjennom hundre år. Økonomiske og sosiale endringar i yrket 1893-1980-åra. Distriktshøgskolen i Volda. Volda 1987.
 • Sørensen, Ingvar: Josefslosene. Ute ved Nordsjøen. Haugesund 1998. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sørensen, Ingvar: Karmøys Terje Vigen: Los Josef Lucasen i Josefshålå på Utsira. Haugesund 2009.
 • Wegge, A.: Fra konkurranselosing til felleslosing – etableringen av Skudefjorden felleslosing. Haugesund 2000.