Bibliografi:Rom og romanifolk

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bibliografi:Romanifolk»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Bibliografi:Rom og romanifolk tar for seg publikasjoner knytta til rom og romanifolk, også kjent som sigøynere og tatere eller fanter.

Generelt

 • Askerud, Audun: Å være tater er det flotteste i verden : om norske tateres opplevelse av og håndtering av egen identitet. Hovedoppgave i etnologi. Universitetet i Oslo. 1999.
 • Dyrlid, Linda: Om likhet, likeverd - og annerledeshet : et antropologisk blikk på tateres livshistorier. Utg. NTNU. Trondheim. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gotaas, Thor: Taterne : livskampen og eventyret. Utg. Andresen & Butenschøn. 2007.
 • Larsen, Anne-Mari: Tatere som minoritet i et flerkulturelt samfunn : kulturformidling i barnehage og skole. Utg. Taternes landsforening. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larsen, Leif Bodin: Tatere før og nå : oppreisning for et folk. Utg. Romanifolkets landsforening. Våler. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Minken, Anne: Tatere i Norden før 1850 : sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller. Doktoravhandling i historie. Universitetet i Tromsø. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.

Fornorskingspolitikk, misjon m.v.

 • Agerup, Jens Lasse: Redder du barnet, redder du slekten. Teori og praksis i Omstreifermisjonens omsorgsarbeid for barn og voksne (1900–1960). Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo. 1991.
 • Arctander, Signy: Vergerådsoppdragelsen og dens resultater. Oslo. 1936.
 • Carlsen, Ingvald B.: Et hjemløst folk : kort oversigt over arbeidet for omstreiferne i Norge. Utg. Luthersk bokmission. [Kristiania]. 1922. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fodstad, Hjørdis: Møter mellom tatere og det norske samfunnet : erfaringer fra tvangssterilisering. Utg. Insitutt for kriminologi, UiO. [Oslo]. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haave, Per: Sterilisering av tatere 1934-1977 : en historisk undersøkelse av lov og praksis. Utg. Norges forskningsråd. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pettersen, Karen-Sofie: En kvalitativ studie av tiltak rettet mot barn av tatere i perioden 1914-1986. [Trondheim]. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pettersen, Karen-Sofie: Forholdet mellom Norsk misjon blant hjemløse og sentrale myndigheter på området barnevern. Utg. NTNU. [Trondheim]. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.

Språk

 • Hyltenstam, Kenneth (red.): Sveriges sju inhemska språk : ett minoritetsspråksperspektiv. Lund (Studentlitteratur), ca 1999. (366 s. : ill.) ISBN 91-44-00777-9 (hf.) [1]
 • Iversen, Ragnvald: The Romany language in Norway. (Skrifter / utgitt av det Norske videnskapsakademi i Oslo. II. Historisk-filosofisk klasse ; 1944:3 1) 1944. (275 s.)
 • Karlsen, Hermann: Romani-norsk ordbok. Fredrikstad (Stiftelsen Roma), 2000. (90 s.; ill.) [2]
 • Karlsen, Hermann: Vandriar : et enkelt innføringskurs i romani : ved undervisning, skriftlig og på CD. Fredriksstad (Stiftelsen Roma), 2001. Hefte (28 s.) + CD. [3]
 • Karlsen, Ludvig [...] et.al.: Romani-folkets ordbok : Tavringens rakripa = de reisendes språk. 1993. ISBN 82-992363-1-2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mac Mathúna, Séamus & Ó Corráin, Ailbhe (red.): Minority languages in Scandinavia, Britain and Ireland. (Studia Celtica Upsaliensia ; 3) Uppsala (University of Uppsala); Stockholm (Almqvist & Wiksell International), 1998. (220 s. : ill.) ISBN 91-554-4111-4 (hf.) [4]
 • Sveriges officiella minoritetsspråk : finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch och teckenspråk : en kort presentation. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden ; 86) Stockholm (Norstedt), 2003. (76 s. : ill.) ISBN 91-7297-611-x (hf.) [5]