Folkebibliotekloven

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Bibliotekloven)
Hopp til navigering Hopp til søk

Folkebibliotekloven (lov om folkebibliotek av 20. desember 1985) regulerer landets folkebibliotek. Lovens målsetning er at «folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet» (§1).

Loven pålegger alle kommuner å ha et folkebibliotek (§4), og at disse skal følge felles regler for lånesamarbeid og registrering (§3). Biblioteksjefen må være en fagutdanna bibliotekar (§5). Loven pålegger også et organisert samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek.

Den første bibliotekloven kom i 1935. Den ble i 1947 endra, slik at alle kommuner ble pålagt å ha et folkebibliotek. Den gjeldende biblioteklova er fra 1985, men har gjennomgått flere revisjoner, se nedenfor. Per 2019 er siste endring gjort gjennom lov om endringer i lov om folkebibliotek 21. juni 2013.

Historikk

  • 1830: Henrik Wergeland foreslår å innføre en biblioteklov i første nummer av tidsskriftet sitt For Almuen. [1]
  • 1997: Statens bibliotektilsyn gir ut et hefte med alt statlig regelverk på det tidspunktet: Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr 108 : med forskrifter, veiledende retningslinjer og instruks for Statens bibliotektilsyn.


Kilder