Birger Meidell

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Birger Øivind Meidell (født 4. februar 1882 i Bergen, død 29. januar 1958) var forsikringsmatematiker (aktuar) og politiker for Nasjonal Samling. Han ble allerede nevnt som statsråd i Quislings kuppregjering 9. april 1940, men denne ble aldri noen realitet. Han ble i stedet såkalt kommissarisk statsråd for Sosialdepartementet fra 25. september 1940 til 25. september 1941 under andre verdenskrig.

Som kommissarisk statsråd i Sosialdepartementet arbeidet han for lønnsøkning og bedrede arbeidsforhold for arbeiderne. Han fikk i november 1940 innført en lov om arbeidsledighetstrygd, en bearbeidelse av den loven Stortinget hadde vedtatt i 1938, men som ble suspendert våren 1940. Samtidig søkte han innflytelse over LO ved å pleie kontakt med utvalgte opposisjonelle. Meidell arbeidet ut fra en egen strategi der NS' innflytelse over samfunnet skulle skapes gjennom bedrede sosiale forhold. Politisk tilhørte han det som kan kalles partiets venstrefløy.

Etter hvert kom Meidell i konflikt med Josef Terbovens Reichskomissariat over spørsmålet om økt lønn til arbeiderne. Han fikk også motstand for sitt forsøk på å føre en uavhengig politikk overfor fagforeningene fra Quisling og den fløyen i NS som ivret for en overtagelse av alle samfunnsfunksjoner med makt. Forsøkene på en tilnærming mellom departementet og utvalgte personer i LO førte også til at han ble motarbeidet av den NS-fiendtlige delen av landsorganisasjonen.

Han trakk seg som følge av unntakstilstanden etter Melkestreiken i Oslo, og ble etterfulgt av Johan Lippestad.

Etter at han trakk seg som kommissarisk statsråd, var han direktør for Norges Brannkasse resten av krigen og var i liten grad politisk aktiv. Han ble likevel dømt til livsvarig fengsel for landssvik etter krigen, men løslatt 1949 av helsemessige årsaker.

Eksterne lenker