Birger Schroll

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Birger Schroll (født 1. januar 1946, død 6. mars 2017 i Bergen) var en dansk-norsk fisker, lege og politisk aktivist. Han arbeidet i flere år som lege i Aure kommuneNordmøre, der han også engasjerte seg i lokalpolitikken. På 2000-tallet kom Schroll i søkelyset gjennom sitt omstridte arbeid med narkomane, dette medførte til slutt at han fikk inndratt sin norske legelisens.

Utdanning og arbeid

Birger Schroll begynte på medisinstudiet i Århus i Danmark da han var 30 år, etter å ha arbeidet som fisker. Fra 1986 praktiserte han som lege på Nordmøre, blant annet som kommunelege i Aure. Schroll ble etter hvert mer og mer engasjert innen arbeid for narkomane og andre vanskeligstilte, og utmerket seg med kraftige meninger om behandlingen av narkomane i norsk helsevesen. I 2004 fikk han kritikk fra Statens Helsetilsyn, som mente flere sider ved virksomheten hans var uforsvarlig.

Lokalpolitikk

I forbindelse med lokalvalget i 2003 tok Schroll initiativ til å opprette en egen ungdomsliste i Aure kommune, som fikk navnet Omega-aksjonen. Listekandidatene var i hovedsak ungdom i alderen 19 til 30 år fra alle deler av kommunen.

Engasjement for narkomane og hjemløse

Schroll var en skarp kritiker av norsk narkotikapolitikk. Han mente blant annet at ordningen med sentralstyrt metadonbehandling var fullstending feilslått og ukvalifisert, og at behandlingsopplegget i stedet skulle basere seg på tilgjengelighet, nærhet og respekt.

På 2000-tallet etablerte Schroll arbeidet Hvite Seil, som fokuserte på å hjelpe narkomane med å bli rusfrie gjennom blant annet medisinbehandling og opplæring i økonomistyring. Dette var til å begynne med basert i Kristiansund, men ble etter hvert utvidet til å omfatte flere steder, blant annet Bergen, Stavanger og Haugesund.

I 2004 fikk Birger Schroll inndratt retten til å skrive ut A- og B-preparater, på grunn av at han hadde skaffet store mengder vanedannende medisiner til rusmisbrukere. Også hans journalføring ble kritisert, og han fikk en advarsel fra Statens Helsetilsyn for måten han hadde drevet sin legepraksis på. Senere samme år oppholdt han seg flere uker i Oslo for å studere narkotikamiljøet på Plata. Under stortingsvalget i 2005 tilbød han skyss for fattige, narkomane og bostedsløse i byen, slik at de skulle komme seg til valglokalet.

Schroll omgikk forbudet fra Helsetilsynet gjennom å bruke sin danske legelisens til å skrive ut resepter på subutex og metadon. Pasientene ble så sendt med ferge over til Danmark, og hentet medisinen på apotek der. I desember 2005 ble Schroll suspendert i seks måneder på grunn av dette. Legen mente at denne praksisen hjalp de rusavhengige til et mer verdig liv, og at de enten ville dø av overdose eller begå kriminelle handlinger om han ikke ga dem medikamentene. Schroll kritiserte også at det ble fokusert mye på hans medisinering av narkomane, men mindre på oppfølgingen, som bestod av nettverksbygging.

Helsetilsynet fratok Birger Schroll legelisensen i 2006. De mente at han hadde satt pasientenes liv i fare gjennom sin utskriving av subutex, og at han hadde vist grov mangel på faglig innsikt. I 2007 ble han fratatt retten til å skrive ut subutex og metadon av den danske Sundhedsstyrelsen. Etter dette hadde Schroll et samarbeid med norske og danske leger, som skrev ut nødvendige resepter. Han lokaliserte til slutt mye av oppfølgingen og behandlingen av narkomane til byen Hanstholm i Nord-Jylland.

I 2013 var det flere oppslag i danske medier om en gruppe hjemløse som i november hadde opprettet en teltleir i Århus. De ønsket å bli værende der permanent, og opprette en alternativ boform. Initiativet til dette kom fra Birger Schroll, som selv bodde i leiren. Rådmannen i byen valgte å anmelde aktivistene til politiet, etter uttalelser fra enkelte om at de ønsket å opprette et "mini-Christiania" i området. I protest mot dette arrangerte Schroll en demonstrasjon utenfor rådhuset. Myndighetene ga til slutt et løfte om at de ville undersøke mulighetene for å gi gruppen et eget lokale.

Død

Birger Schroll døde i Bergen i mars 2017. Bisettelsen skjedde fra Mariakirken 10. mars.

Kilder og eksternt stoff