Biterud (gård i Asker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Biterud
Sokn: Asker
Kommune: Asker
Fylke: Akershus
Gnr.: umatr.

Biterud er en tidligere gård i Asker kommune. Gården er ikke nevnt i kjente middelalderkilder, men navn og beliggenhet tyder på at det har vært en selvstendig gård som kan ha blitt fraflyttet etter svartedauden og delt mellom Asker prestegård og Haneval. Under disse to gårdene lå det husmannsplasser eller underbruk som begge het Biterud og som grenset til hverandre. Samme navn ble brukt da de ble skilt ut som egne eiendommer på 1800-tallet.

Biterud

Bruksnr. 1/2, Biterudveien 55. Dette Biterudbruket ble drevet som underbruk av Prestegården på samme vis som Leikvoll og Dæli. Stedet var bosatt i 1664, og vi kjenner brukere fra 1700- og 1800-tallet, men ingen slekt som var der i lengre tid. Siste leilending var salmaker Peder Madsen fra Våler med kona Bolette fra Sverige. I 1887 ble Biterud skilt ut fra Prestegården til Lars Hansen Drengsrud, landhandler og eier av Asker skysstasjon. Etter hans død ble Biterud og skysstasjonen solgt til Hagbart Hansen Wettre i 1896. Eier siden 1988 er Anne-Grete Wettre Stensby. Bruket ble utparsellert i 2002. Våningshusets eldste del skal være fra ca. 1850.

I 1826 hadde bruket 1 hest, 2 storfe, 1 småfe.

Frydendal

Bruksnr. 14/5, Nedre Frydendal 1, ble utskilt fra bruksnr. 14/4 i 1841. I 1865 var tømmermann Johan Nilsen fra Lier eier. Så kjøpte tannlege Thomas Høegh fra Bergen og hans tyske kone Sitonie bruket, som de omdøpte til Frydendal. I 1939, da Einar Eckersberg Gunnerus var eier, ble imidlertid fortsatt Biterud brukt. Bruket ble utparsellert 1983–84. Våningshuset, skilt ut som bruksnr. 14/71, er fra siste del av 1800-tallet.

I 1939 hadde bruket 40 dekar dyrket jord, 2 hester, 7 storfe, 12 griser.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Biterud (gård i Asker) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.8410531° N 10.4238196° Ø