Bjørklund skole (Gran)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bjørklund skole ca. 1989, etter at nybygget til venstre sto ferdig.
Foto: Hadeland folkemuseum/Digitalt Museum

Bjørklund skole var en barneskole på Bleiken i Gran kommune, nord i gamle Brandbu herred. Skolen, som hadde adressa Bleikenvegen 75, var en del av et såkalt oppvekstsenter med skole, barnehage og SFO under samme ledelse. Bjørklund skole ble etablert i 1891 og lagt ned etter skoleåret 2015/2016, da kretsen ble innlemma i nye Brandbu barneskole. Det siste skoleåret hadde Bjørklund i overkant av 40 elever, og var sammen med Bjoneroa den minste i Gran. På slutten av 1990-tallet var det derimot 100 skoleunger på Bjørklund skole.

Oppstart

I forbindelse med skoleloven av 1889 ble mange småskoler nedlagt. På et møte den 29. desember 1890 ble det valgt en komité som skulle organisere bygging av en felles skole for kretsene Viken og Bleken i Brandbu. Bjørklund skole sto ferdig 1891/92, med to klasserom og leilighet for læreren. Lærerinnene bodde etter tur i et rom i andreetasjen. I 1914 ble det bygd et anneks med gymnastikksal, bryggerhus og ny lærerleilighet.

Utbygging og sammenslåing

Skolebilde fra rundt 1911. Lærer Ola Strand står til høgre.
Foto: Hadeland folkemuseum/Digitalt Museum

Sjølve skolehuset på Bjørklund sto ganske uforandra til 1955, da begge lærerleilighetene ble gjort om til klasserom. I byggeperioden ble elevene bussa til nabokretsen Hennung, der de hadde ettermiddagsskole. Men da utbedringsarbeidet på Bjørklund var ferdig, ble det i stedet Hennung-elevene som måtte ta buss. De ble sammen med lærer Peder A. Holter overført til Bjørklund skole. I 1960 ble også Granheim skolekrets nedlagt og slått sammen med Bjørklund.

Sist på 1970-tallet var Bjørklund en av de første skolene i Gran som fikk 6-årsbarnehage, samtidig som det ble bygd en moderne gymnastikksal med garderober, dusjer, toaletter m.m. Utendørs idrett, også utenom skoletida, ble drevet på den nye fotballbanen som Midtre Brandbu idrettslag satte i stand på skoletomta. Fra 1978 ble dessuten 17. mai feira på skolen, etter initiativ fra foreldrene. Bjørklund skole har fungert som et grendesentrum i denne delen av Brandbu.

Nedlegging

15. november 2012 vedtok kommunestyret i Gran at Bjørklund skulle legges ned og slås sammen med Solvang og Fagerlund til en ny felles barneskole i Brandbu sentrum (Brua). Vedtaket skjedde mot stemmene til Gran bygdeliste og Venstre. Også i Bjørklund krets var det delte meninger om skolens skjebne. Mens noen foreldre ville beholde Bjørklund, var det andre som alt før nedleggingsvedtaket flytta barna sine til naboskolen Solvang. Bjørklund barnehage drives videre i bygget fra 1989. Barnehagen har en avdeling med plass til 24 barn i alderen 0-5 år.

Lærere

Ola Strand.
Foto: Joh. B. Carlsen/Randsfjordmuseet

Kilder og litteratur

Videre lesing

  • Bjørklund skole 1891-2016.


Koordinater: 60.4650653° N 10.4858032° Ø