Blanche Majors Forsoningspris

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Blanche Majors Forsoningspris tildeles personer eller organisasjoner som på ulike måter er engasjert i forsoningsarbeid eller forsoningsprosesser. Det er gründeren av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, som tok initiativ til prisen som opprinnelig vare på 30 000 kroner, et diplom og en statuett. Prisen ble første gang utdelt i 2003.

Blanche Major var bare 19 år gammel da hun ble sendt til Auschwitz – Birkenau sammen med 32 familiemedlemmer. 31 av dem ble sendt rett i gasskammeret, bare Blanche og søsteren overlevde. Hennes tanker om forsoning danner rammene for denne prisen:

Vi kan ikke gjøre noe med fortiden,

men jeg er sikker på at vi kan gjøre noe med framtiden.

Prisen deles ut hvert år og tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen peker på viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig i forhold til parter som er, eller har vært i konflikt.

Prisen skal primært tildeles mennesker som har utmerket seg i skrift eller gjennom konkrete handlinger i en respekt for menneskeverd og toleranse.

Prisvinnerne må ha demonstrert et sterkt engasjement for pluralisme og inkluderende politikk nasjonalt og/eller internasjonalt. Særlig vekt legges på at prisvinneren har utmerket seg i et aktivt forsvar for alle menneskers likeverd, noe som ansees å være en hovedfaktor i alle forsoningsprosesser.

I tråd med Aktive Fredsreisers fokus på holdningsdannelse hos ungdom vil det bli tillagt særlig vekt om prisvinnerne har orientert seg mot ungdomsmiljøer i et oppgjør med diskriminerende subkulturer og autoritære livsholdninger.

Prisen er på 75.000 kroner (2019), i tillegg til et diplom og en medalje. I komiteen for Blanche Majors Forsoningspris sitter Helga Arntzen, daglig leder av Aktive Fredsreiser, Vidar Fjeldstad, styremedlem i Aktive Fredsreiser, Ellinor Major, svigerdatter av Blanche og Henrik Syse, fra Fredsforskningsinstituttet PRIO.

Prisvinnere

 • 2004: Anne Kristine Herje, for sin innsats for syke og hjemløse barn på Haiti.
 • 2005: Inge Eidsvåg, for sitt engasjement for livssynsdialoger og oppbygging av dialogsentra på Balkan.
 • 2006: Petter Skauen, for sin evne og vilje til å skape arenaer der stridende parter kan møtes.
 • 2007: Safia Y. Abdi, for sitt engasjement for pluralisme og inkluderende politikk. Hun har satt fokus på ukulturer både i norsk offentlig forvaltning og i ulike innvandringsmiljøer.
 • 2008: Elias Akselsen, for arbeidet som døråpner og brobygger mellom taterfolket og det norske samfunn, spesielt kirken i Norge.
 • 2009: Asgeir Føyen, gjennom en årrekke arbeidet som tilrettelegger for vennskap og forsoning i Midtøsten
 • 2010: Tom Hatlestad, for hans fotodokumentariske utstilling Tracing Freedom – på sporet av frihet.
 • 2011: Ingen utdeling
 • 2012: HKH Kronprins Haakon, for sitt engasjement for å møte norske ungdommer med temaet verdighet. I tillegg til dette har Kronprins Haakon også stått frem som en forsoningsskapende profil i tiden etter massakeren 22. juli 2011.
 • 2013: Konfliktrådet, for sitt flotte og konstruktive arbeid over hele Norge med forsoning. De bistår med å løse konflikter, enten mellom private parter eller mellom fornærmede og gjerningspersoner der en kriminell handling har funnet sted. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til løsninger, enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.
 • 2015: Jan Egeland, for mangeårige arbeid med menneskerettigheter, konfliktløsning og nødhjelp.
 • 2016: Trond Bakkevig, for sitt mangeårige arbeid med å skape mellommenneskelig forståelse og forsoning på tvers av nasjonale, etniske og religiøse skillelinjer.
 • 2017: Michael Melchior, for sitt livslange arbeid for dialog og forsoning mellom folkeslag og religioner både i Norge og i Midtøsten.
 • 2018: Nina Grünfeldt, fordi hun gjennom sin kunstneriske virksomhet har satt forsoning mellom religionene på dagsorden.
 • 2019: Prisen deles mellom: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn tildeles prisen for sin innsats som samfunnsbyggere i en tid preget av politisk polarisering og ekstremisme. Al-Noor Islamic Centre tildeles prisen for den opptreden som ble vist da de strakte ut en hånd i etterkant av terrorangrepet senteret ble utsatt for i august 2019.
 • 2023: Deeyah Khan, Som filmskaper har hun lagt vekt på dialog, felleskap og forsoning – også i møte med dem vi føler stor avstand til.

Kilder og litteratur