Blindleia

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Blindleia er den skjermede indre leia for mindre fartøyer langs kysten av deler av Lillesand.

I Den norske Lods (1880) heter det "Indenskjærsleden mellem Lillesand og Gamle Hellesund".

Oluf Rygh omtaler navnet i tilknytning til flere gårdsnavn med adjektivet blindr, blind, som også kan bety skjult, ikke synlig. Andre navn som er brukt: Blindeleden, den blinde led.

I Havnevæsenets historie (1914) finner vi denne omtalen:

"Blindeleden (Vestre Moland herred).

Mellem Lillesand og gamle Hellesund strækker sig en ca. 14 km. lang indenskjærsled, som paa nordsiden begrænses av fastlandet og paa sydsiden av en række større og mindre øer. Denne led var paa 3 steder: Sundene, Krossen og Bliksund vanskelig eller umulig at passere med fartøier av storre dypgaaende end 5—7', og da det var av stor betydning for kystfarten og navnlig for den lokale dampskibsfart, at man kunde komme frem til enhver tid og med større fartøier end hittil, fremla havnedirektøren forslag om utdypning av disse steder til en mindste dybde av 9' ved L.V. Det samlede overslag kr. 14 000,00 blev vedtat, og bevilgning git for terminen 1866—1869.

Det lykkedes at fuldføre samtlige arbeider i 1868 med en samlet utgitt av kr. 13 945,00 ialt."