Bondebladet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bondebladets avishode nr. 1 1. årgang; 4. mars 1914.

Bondebladet var ei avis som i første rekke var for landbrukets folk i Hordaland og Sogn og Fjordane. Avisa ble stifta i 1914 og kom med siste nummer i 1935. Hvem som sto for stiftelsen vites ikke.

Første avisa ga bud om at den ville komme ut på Voss hver onsdag. Her skulle landbrukets folk få sitt eget blad - på eget mål. Første-opplaget var på 2500 eksemplarer, som i hovedsak ble sendt medlemmer av Norsk Landmandsforbund. Bøndene ble oppfordret til å være snar i snuinga med å tegne abonnement. Dette kunne skje på postkontor og i Voss fruktforretning. Det ble skiftet på trykkerier og sted, slik at utgivelsessted seinere kom til å bli Bergen.

Avishodet ble endret fra 16. 0ktober 1919. Dette er fra 20. oktober 1924

Skribenter

Avisa forsikret om alltid å ville stå åpen for saklige innspill fra alle og enhver. For øvrig meldte avisas første nr. at følgende kjente menn hadde gitt tilsagn om å bidra med stoff til avisa:

Skolestyrer Ivar Nesheim, direktør N. Ødegaard, skolestyrer Johan Askeland, amtsskogmester A. Hødal, amtsagronom Jon Valset, konsulent Olav Klokk, gårdsbestyrer O. Th. Engdal, skolestyrer O.E. Bøe, landbrukslærer Arne Bu, landbrukslærer Ivar Espelid, landbrukslærer S. Haaland, landbrukskandidat K.K. Mundheim, landbrukskandidat Hans Lægreid, herredsgartner Olav Einset, herredsgartner Br. Vethe, agronom Eirik Valestrand, agronom Th. Skjervheim, gardbruker Johs. Rongved, gardbruker Eirik Veset, gardbruker Isak Hjelle, gårdsbestyrer Mart. Vatle, gårdsbestyrer Sjur Bjørgo og gartner G.A. Lydvo.

Hyldningsdikt til bondestanden i Bondebladets førsteutgave 04. mars 1914.

Variasjon i utgivelseshyppighet

 • Fra nr. 1. 1914 til og med nr. 28 1919: 1 gang per uke.
 • Fra nr. 29 1919 til og med nr. 55 1922: 3 ganger per uke.
 • Fra nr. 56 1922 til og med nr. 94 1923: 6 ganger per uke.
 • Fra nr. 95 1923 til og med siste nr. 1925: 3 ganger per uke.
 • Fra nr. 1 1926 til og med nr. 28 1926: 4 ganger per uke.
 • Fra nr. 29 1926 til og med nr. 31 1926 3 ganger per uke.
 • Fra nr. 32 1926 til og med siste avis; 6. desember 1935 - i hovedsak 2 ganger per uke.
Avisas annonsepriser i 1924.

Variasjon i undertittelen

 • Førsteutgaven, 4. mars 1914 bar undertittelen «Blad for jordbruk og bondesamskipnad».
 • Fra nr. 27 i andre årgang; 7. juli 1915 ble undertittelen «(“Vestlandsbonden”) Blad for jordbruk og bondesamskipnad».
 • Fra nr. 1 i 1917 fikk bladet den opprinnelige undertittelen tilbake: «Blad for jordbruk og bondesamskipnad».
 • Fra nr. 51 i 8. årgang: 2. juli 1921 ble undertittelen endret til «Organ for Norsk Bondesamband i Hordaland, Sogn og Fjordarne.»
 • Fra nr. 8 i 9. årgang; 18. januar 1922 ble undertittelen «Organ for Noregs Bondelag i Hordaland, Sogn og Fjordarne.»
 • Fra nr. 90 i 11. årgang; 1. august 1924 ble undertittelen «Organ for Noregs Bondelag i Hordaland, Sogn og Fjordaner.»
 • Fra nr. 104 i 11.årgang; 3. september 1924 ble undertittelen «Organ for Noregs Bondelag i Hordaland, Sogn og Fjordane.»
 • Fra nr. 90 1928: «Organ for Norges Bondelag i Hordaland, Sogn og Fjordane.»
 • Fra nr. 1 1931 : «Organ for Norges Bondelag paa Vestlandet.»
 • Fra nr. 31 1932: «Organ for Norges Bondelag på Vestlandet»

Utgitt av

Det har ikke lykkes å finne hvem som starta avisa, og heller ikke utgiverne i fortsettelsen - ut over det Tom Arbo Høeg oppgir i boka Norske aviser 1763 - 1969:

 • Fra nr. 1 1931: O. Skår.
 • Fra nr. 4 1931: L/L Bondebladet.
 • Fra nr. 5 1931: Bondebladet.

Redaksjon

Kilder

 • Høeg, Tom Arbo: Norske aviser 1763 - 1969, Oslo 1973.
 • Bondbladet digitalisert på Nasjonalbiblioteket