Bråte bru

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Den første Bråte bru må vi anta ble bygd da jernbanen ble anlagt forbi Strømmen i 1852. I forbindelse med anlegg av dobbeltsporet Lillestrøm-Kristiania i 1901 måtte det bygges en ny og lengre bru. Denne brua er synlig på bildet av Strømmen stasjon fra 1910. Den neste generasjonen vi kjenner til var ei bru oppført rundt 1930 med stålbjelker som bæring og med betong overbygning. Både bredde og lav betongkvalitet tvang fram ny overbygning rundt 1970, også da i betong. Men de gamle stålbjelkene ble benyttet som bæring, dermed ble den nye brua like smal som den forrige, og uten fortau. Ved anlegg av Sagbruksveien i 2003 ble det behov for helt ny bru. Trasévalget gjorde det naturlig å bygge ny bru syd for den gamle, som dermed kunne være i bruk helt til den nye var bruksklar. Denne gangen kom fortauet også på plass, men bare på den ene siden. Fram til 2003 var Bråte bru forbindelsesleddet mellom Sagdalsveien på østsiden og Statsråd Ihlens vei på vestsiden av jernbanen. Nå er Bråte bru knyttet opp direkte til den nye Sagbruksveien.

Bråte bru med Strømmen sentrum i bakgrunnen ca 1900
Strømmen stasjon rundt 1910
Julie Kværne skal hente melk og tar en stopp på Bråtebrua.
Ny bru under bygging sett fra sydøst

Litteratur

  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Strømmen I. Historier om stedet og folket. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2009.