Brøløsvegen (Seljord)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brøløsvegen sett østover ved rutebilstasjonen.
Foto: Roy Olsen (2021).
Brøløsvegen sett vestover fra Kapteinsgata.
Foto: Roy Olsen (2017).
Brøløsvegen sett nordover fra Skipperbakken.
Foto: Roy Olsen (2018).
Brøløsvegen med Seljord kyrkje.
Foto: Roy Olsen (2021).

Brøløsvegen i Seljord kommune går nordaustover frå Nordbygdivegen i krysset med Nyveg og gjennom sentrum til Vallarvegen (E134) der han kryssar Vallaråi på Vallar bru. Han er 1 647 meter lang.

Vegen har namn etter Brøløs, bygdas opphavelege sentrum.

Fram til 20. oktober 1993 var Brøløsvegen ein del av riksveg 11. Da vart vegstrekninga frå Bjørge til Li i Nordbygdi opna, og riksvegen vart lagt utanom sentrum. Den tidlegare traseen med Brøløsvegen og Nordbygdivegen vart nedgradert til lokalveg. Riksveg 11 fekk europavegstatus og vart E134 i 2000.

Eigedomar

Nr. Bilde Om eigedomen
18
Foto: Roy Olsen (2019)
Gnr. 44/2, «Utbøen», Seljord Hotel.
I 1860-åra fekk Olav Hoff frå Kongsberg løyve til å drive landhandel på Utbøn i Seljord. Det var han som også bygde Seljord Hotel på same staden. Hotellet hadde fleire drivarar i åra framover. Under den siste krigen, var det ei svært vanskeleg tid for hotellet. I 1942 overtok Nasjonal Samlings hjelpeorganisasjon huset. Tyskerane nytta hotellet til avhør av personar dei hadde mistanke til i samband med flyulykka på Skorve i 1943, under etterrøykingane av hendingane på Hardangervidda og arrestasjonane av heimefrontmedlemer i april 1945. Etter krigen overtok Telemark Fylke og seinare Seljord kommune hotellet. Det var i den tida at Seljord Husmorskule nytta hotellbygget. (Frå Soga til Seljord Hotell på hotellets web-side, skrive av Jørund Telnes.)
27
Foto: Roy Olsen (2022)
Gnr. 43/47, «Helle».

Forretningsbygg.

28
Foto: Roy Olsen (2017)
Gnr. 45/31, «Solhaug».

Kontor-/forretningsbygg.

30
Foto: Roy Olsen (2018)
Gnr. 45/21, «Brauti».
34
Foto: Roy Olsen (2017)
Gnr. 45/49, «Solvang».
38
Foto: Roy Olsen (2017)
Gnr. 45/45, «Bringset».

Bustadhus med forretningslokale.

43
Foto: Roy Olsen (2017)
Gnr. 46/3, «Lomodden».
46
Foto: Roy Olsen (2017)
Gnr. 45/67, «Nestun».

Bustadhus med forretningslokale.

61
Foto: Roy Olsen (2017)
Gnr. 45/18, «Mørkholt nedre».
68
Foto: Roy Olsen (2018)
Gnr. 45/35, «Rukan».
77
Foto: Roy Olsen (2018)
Gnr. 1/41, «Skarnes».
86
Foto: Roy Olsen (2018)
Gnr. 1/84, Seljord kyrkje.

Langkyrkje i romansk stil sett opp i andre halvdel av 1100-talet.

Kjelder

  • Kartverket, norgeskart.no
  • Varden 20. oktober 1993.


Koordinater: 59.48175° N 8.62123° Ø