Brannen i Grue kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dette utsnittet fra kirkeboka fra Grue viser noe av katastrofens omfang: Her ser vi navnene på elleve av ofrene, som ble gravlagt 1. juni 1822.

Brannen i Grue kirke i Hedmark den 26. mai 1822 er den største brannkatastrofen i norsk historie. 113 til 117 mennesker mistet livet da det brøt ut brann under første pinsedags gudstjeneste.

Kirken

Grue kirke slik den ble bygd opp igjen etter brannen i 1822.

Grue kirke står i dag noe lenger sør. Gamlekirken som brant sto ved prestegården ved Skulstad, nordvest for Kirkenær, på et sted som nå ligger midt i Glåma. Den var opprinnelig en stavkirke fra 1200-tallet. På 1600-tallet hadde det så blitt bygget på to laftede sidefløyer og et høyt sentraltårn. Det var store gallerier over midt- og sideskipene. Kapasiteten var på hele 600–700 mennesker.

Alle de tre skipene hadde inngangsdør. Men dørene slo innover, og i åpen stilling stengte de trappene til galleriet. Kirken hadde høyt plasserte vinduer med blyinnfattede glass og utvendig jerngitter. Den hadde blitt tjærebredd en rekke ganger; en beregning viser at mellom 1600 og 1822 hadde det blitt påført sytten tonn tjære.

Brannen

Kirken var helt full på første pinsedag, som var en varm forsommerdag. Sognepresten Iver Hesselberg var i gang med sin preken da det begynte å brenne i ytterveggen på sørskipet. Brannen slo raskt gjennom veggen, og etter bare ti til femten minutter var kirke overtent.

Dørkonstruksjonen gjorde det vanskelig å evakuere kirken. Det brøt ut panikk, og dermed en kamp for å komme seg ut. De som var på galleriet kunne ikke komme fram når dørene var åpne, og det var i utgangspunktet et sterkt press mot dørene ettersom de slo innover. De som sto ut forsøkte å holde dem åpne, men varmen og presset innenfra gjorde det til slutt umulig.

De omkomne

Offisielt døde 113 i brannen, men 116 eller 117 ofre har også blitt nevnt. Det kan ha vært tilreisende i kirka som ikke ble meldt savna, og brannen var så heftig at likene var redusert til aske. Med moderne metoder kunne man kanskje klart å være sikrere på antallet ofre, men i 1822 hadde man begrensa muligheter. Av de omkomne var bare syv voksne menn, hvilket illustrerer hvem det var som kom best ut av kampen for å komme ut. Mennene hadde nok en fordel med tanke på å komme seg ut gjennom vinduene, da det krevde en del styrke å heise seg opp. Minst 45 av de omkomne var barn under seksten år. Ugifte kvinner var også overrepresentert; de satt gjerne på galleriet, og ble fanget i trappen. Samtidig kunne sognepresten melde til biskopen at en blind mann hadde kommet seg uskadd ut gjennom døren på sørsiden, og at flere som var halte og skrøpelige reddet livet mens unge og sterke ble igjen i kirken.[1]

Noen få klarte å komme seg ut gjennom vinduene, blant dem sognepresten. Av de overlevende var det mange som hadde alvorlige forbrenninger.

Kirken brant ned til grunnen i løpet av kort tid, og det var ikke mulig å identifisere de omkomne. Bare én ble identifisert: Fogd Dines Guldberg Høegh ble gjenkjent på sabelen og uniformsknappene. Sabelen hans er utstilt i sakristiet i Grue kirke.

Den 1. juni 1822 ble ofrene gravlagt på branntomten. Høegh ble lagt i en egen kiste, mens levningene av de andre ble samlet i fire kister. De ble gravlagt på den gamle kirketomta. Rundt 1840 så man at det var fare for at dette området skulle bli tatt av elva, hvilket det også ble etter noen år. Derfor starta en prosess med å flytte gravene til den nye kirkegården. I 1842 var det bare to alen fra de ytterste gravene til elva, så arbeidet måtte komme i gang raskt. Arbeidet ble utført som pliktarbeid av husmenn, innerster og gårdbrukere. Massegravene er dermed bevart, og det er satt opp en bauta over disse.

Lista over de omkomne er henta fra Andreas Stub Guthes bok som ble gitt ut i anledning 150-årsmarkeringa for brannen i 1972, og som ble gitt ut på ny i 1999. Navnene er oppgitt i den rekkefølgen de sto i i den opprinnelige oversikten over omkomne, og omfatter de 113 ofrene man kjenner til, med nummeret de har i denne lista. Tabellen kan sorteres ved å klikke på overskriftene. I og med at praktisk alle i lista kun har patronym og gårdsnavn er det bare mulig å sortere på fornavn, men dersom man sorterer etter bosted vil man lett finne gårdsnavnene, som gjerne tilsvarer det som ble brukt som etternavn på den tida. Under yrke/stilling står det som ble oppgitt i samtida, og barna får derfor «titler» som husmannssønn og gårdmannsdatter. Fødselsår er ikke oppgitt, kun alder, og denne kan være upresis. Under alder er det gjort en endring fra orignallista for å gjøre oversikten sorterbar: Det er lagt inn «0 år» først der et barns alder er oppgitt i uker eller dager. I noen få tilfeller står det en tittel som frøken eller jomfru foran navnet; dette er flytta til kolonne for yrke osv. for å sikre at navnene kan sorteres.

Det er laget lenker til alle navn, og vi ønsker gjerne å få artikler på plass slik at man kan lese mer om enkeltpersonene bak denne katastrofen. For at ikke lenkene skal kollidere med andre med samme navn er dødsåret 1822 lagt inn; når det opprettes artikler kan man gjerne endre dette slik at også fødselsår kommer inn der det er kjent.

Nr. Navn Yrke/stilling/beskrivelse Bosted Alder
1 Dines Guldberg Høegh Fogd 49 ½ år
2 Arne Hansen Gårdmann Holmen 50 år
3 Hans Olsen Leilending Enger 68 år
4 Peder Hansen Husmannssønn Holen under Opset 7 år
5 Johannes Olsen Husmannssønn Sjåtil under Sæta 24 år
6 Kristian Olsen Husmannssønn Åserud 21 år
7 Tosten Kristiansen Gårdmannssønn Byer-Ødegården 23 år
8 Ole Bredesen Gårdmannssønn Tostensbøl 21 år
9 Arne Larsen Husmannssønn Køya under Sorknes 5 år
10 Ingebret Gundersen Sønn selveier Gunder Ibenholt 12 år
11 Jakob Skavåsens guttebarn, udøpt Skavåsen 0 år 16 dager
12 Ole Olsen Voldsnes' guttebarn, udøpt Voldsnes 0 år 4 uker
13 Olivia Arntzen Frøken, datter av oberstløitnant Arntzen Skulstad 22 år
14 Berte Elisabeth Rolsdorph Jomfru 24
15 Johanne Bay Jomfru Ingelsrud 16
16 Maren Pedersdatter Kirkesanger Johannes Nielsens hustru 59 ½ år
17 Anne Arnesdatter Gårdmannsdatter Bårderud 7 år
18 Karen Kristiansdatter Gårdmannsdatter Vold 11 år
19 Marte Olsdatter Gårdmannsdatter Vold 7 år
20 Eli Olsdatter Gårdmannskone Brynn 36 år
21 Marte Johansdatter Gårdmannskone Holmen 34 år
22 Anne Olsdatter Føderådskone Holmen 60 år
23 Karen Arnesdatter Innerstkone Hornbek 22 år
24 Kari Olsdatter Selveierkone Skjebinderstua 30 år
25 Anne Kristiansdatter Gårdmannskone Gotland 22 år
26 Johanne Kristiansdatter Gårdmannskone Sætre 40 år
27 Marte Bredesdatter Gårdmannsdatter Sætre ?
28 Maren Arnesdatter Gårdmannsdatter Rønåsen 5 år
29 Olea Olsdatter Gårdmannskone Kjølset 36 år
30 Marte Toresdatter Gårdmannsdatter Kjølset 5 år
31 Marte Jonsdatter Husmannskone Stemsrudmoen 38 år
32 Maren Olsdatter Husmannsdatter Stemsrudmoen 5 ½ år
33 Karen Bergersdatter Husmannsdatter Grøsetkvern 5 år
34 Berte Kristiansdatter Gårdmannsdatter Ingelsrud 4 år
35 Olea Svenningsdatter Tjenestejente Ingelsrud 28 år
36 Ingeborg Pedersdatter Tjenestejente Ingelsrud 20 år
37 Kari Knutsdatter Tjenestejente Torderud 19 år
38 Helene Knutsdatter Tjenestejente Torderud 20 år
39 Olea Eriksdatter Tjenestejente Torderud 23
40 Olea Guttormsdatter Gårdmannsdatter Sætre 6 år
41 Maren Olsdatter Gårdmannsdatter Sorknes 23 år
42 Eli Ivarsdatter Gårdmannsdatter Sorknes 13 år
43 Johanne Olsdatter Gårdmannsdatter Sorknes 11 år
44 Elisabet Augustinusdatter Gårdmannskone Toverud 38 år
45 Anne Tørrisdatter Gårdmannsdatter By 14 år
46 Karen Olsdatter Gårdmannsdatter Storbråten 23 år
47 Oleana Hansdatter Gårdmannsdatter Botilsrud 6 år
48 Johanne Olsdatter Gårdmannsdatter Botilsrud 23 år
49 Anne Olsdatter Gårdmannsdatter Botilsrud 18 år
50 Eli Johansdatter Skoleholderenke Haug 44 år
51 Frederikke Pålsdatter Datter av Eli Johansdatter Haug 9 år
52 Maren Ellingsdatter Tjenestejente Torsby 15 år
53 Gurine Evensdatter Gårdmannskone Voldsnes 30 år
54 Eli Olsdatter Gårdmannsdatter Voldsnes 26 år
55 Ingeborg Olsdatter Gårdmannsdatter Voldsnes 30 år
56 Oleana Bredesdatter Gårdmannsdatter Kongsgården 16 år
57 Karen Bredesdatter Gårdmannsdatter Kongsgården 12 år
58 Johanne Håkensdatter Gårdmannskone Kjelsbøl 28 år
59 Karen Kristiansdatter Gårdmannsdatter Sandstad 16 år
60 Mari Pedersdatter Gårdmannskone Mo 40 år
61 Anne Amundsdatter Gårdmannsdatter Mo 16 år
62 Anne Gundersdatter Gårdmannsdatter Mo 23 år
63 Karen Olsdatter Tjenestejente Mo 15 år
64 Anne Hansdatter Husmannskone Holen under Opset 32 år
65 Olea Olsdatter Husmannskone Svartbråten 23 år
66 Olea Nielsdatter Husmannsdatter Svartbråten 12 år
67 Olea Hansdatter Tjenestejente Opset 40 år
68 Anne Tomasdatter Tjenestejente Opset 21 år
69 Hermane Arnesdatter 11 år
70 Kari Kristoffersdatter Husmannskone Åsen ?
71 Mari Pedersdatter Tjenestejente Møystad 23 år
72 Berte Arnesdatter Tjenestejente Opaker 20 år
73 Eli Pålsdatter Tjenestejente Opaker 16 år
74 Kari Kristiansdatter Gårdmannsdatter Skara 24 år
75 Katrine Pedersdatter Tjenestejente Skara 25 år
76 Anne Torkildsdatter Gårdmannsdatter Tostensbøl 20 år
77 Gunhild Kristiansdatter Husmannsdatter Vangerud 20 år
78 Maria Arnesdatter Gårdmannsdatter Høyby 20 år
79 Maria Olsdatter Husmannsdatter Korsmo 12 år
80 Karen Pedersdatter Husmannskone Køya under Sorknes ?
81 Tore Simensdatter Husmansdatter Knauserud 6 år
82 Johanne Håkensdatter Husmannsdatter Utsikt 12 ½ år
83 Karen Ivarsdatter Husmannsdatter Sandmoen 10 år
84 Anne Gundersdatter Gårdmannsdatter Hårstad 7 år
85 Maren Bredesdatter Gårdmannsdatter Holstad 12 år
86 Karen Bredesdatter Gårdmannsdatter Sillerud 13 år
87 Maren Arnesdatter Gårdmannsdatter Svinøre 12 år
88 Karen Larsdatter Husmannsdatter Gruesaga 12 år
89 Marte Larsdatter Husmannsdatter Gruesaga 6 år
90 Olea Olsdatter Husmannsdatter Aurbekkholen 10 år
91 Olea Karlsdatter Husmannsdatter Tjura 10 år
92 Olea Arnesdatter Gårdmannsdatter Svinøre 14 år
93 Rønnaug Olsdatter Holmen i Åsnes ?
94 Maren Olsdatter Husmannskone Haugsmoen 30 år
95 Berte Andersdatter Husmannskone Nilsrud ?
96 Karen Amundsdatter Husmannskone Jensrud under Enger ?
97 Mari Tostensdatter Husmannskone Søkøya 26 år
98 Berte Johansdatter Selveierkone Bakken 61 ½ år
99 Maren Syversdatter Husmannskone Buserud 40 år
100 Berte Olsdatter Husmannskone Skyrudsmoen 38 år
101 Rønnaug Bentsdatter Gårdmannsdatter Årnes 16 år
102 Hermane Olsdatter Gårdmannsdatter Øvre Rønåsen 16 år
103 Mari Gulbrandsdatter Husmannsdatter Skulstadmoen 17 år
104 Gjertrud Johansdatter Husmannsdatter Tostenrud 23 år
105 Inger Arnesdatter Husmannsdatter Geittjernet 27 år
106 Anne Johannesdatter Husmannsdatter Tollerud 22 år
107 Pernille Pedersdatter Tjenestejente Holt 40 år
108 Marte Kristoffersdatter Enke Flåset 70 år
109 Eli Tostensdatter Gårdmannsdatter Brynn 15 år
110 Inger Matea Olsdatter Gårdmannsdatter Gård 12 ½ år
111 Brede Pottholtets pikebarn, udøpt Pottholtet 0 år 4 uker
112 Olea Håkensdatter Tjenestejente Namnerud 22 år
113 Anne Maria Magnusdatter Tjenestejente Gruemoen 16 år

Brannårsaken

Årsaken ble aldri fastslått. De to viktigste teoriene er:

  • En gnist fra et fyrfat kirketjeneren hentet glør i fra nabogården for å tenne alterlys hadde antent veggen.
  • En uidentifisert person hadde, ifølge flere vitner, eksperimentert med et brennglass utenfor kirken.

Det ble utlova en dusør på 300 daler til den som kunne gi en sikker forklaring på årsaken, men til tross for dette ble saken aldri oppklart. Sokneprest Hesselberg var sikker i sin sak; i hans rapport om brannen forklarte han at det var glør fra fyrfatet som antente kirka.

Etterspill

Etter brannen ble det vedtatt en lov om at alle dører i offentlige bygg skal vende utover.

Peter Wessel Zapffe behandlet brannen kunstnerisk og filosofisk i romanen Lyksalig pinsefest.

Referanser

  1. Guthe 1999: 6.

Litteratur