Breidablikk (Varteig)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Breidablikk
Foto: Siri Johannessen (2016)
Varteig Bygdelag fotografert utenfor Breidablikk en bygdedag.
Foto: Ukjent / Norske gardsbruk : Østfold (1942).

Breidablikk er en trebygning med adresse Belsbyveien 449 ved Sirihytten i tidligere Varteig kommune som ble innviet 10. september 1893. Ingeniør Gunerius Furuholmen, driftsbestyrer ved Glennetangen lense, tegnet både bygningen og talerstolen i oppdrag av Varteig kristelige ungdomsforening i 1893. Tomten den ble bygget på ble valgt ved at foreningens medlemmer trakk lodd mellom den og en tomt ved Peter Belsby. Ungdomsforeningen fikk tomten i gave fra O.H. Berg og sønnene Simen og Johannes. Breidablikk ble satt opp av en byggmester, og store deler av tømmeret som ble brukt var synketømmer fra Glomma. Olaf Spydevold laget talerstolen, og lærer Olaf Tonning foreslo at navnet skulle være «Breidablikk».

I 1896 fant det som trolig var bygdens første dyreskue sted her, og det var samtidig utstilling av smør. 27 utstillere av storfe viste 74 dyr. Breidablikk var også det eneste valglokalet i kommunen til og med kommunestyrevalget i 1916, ved valget i 1919 var det mulig å avgi stemme i hver av Varteigs skolekretser. Neste premiere fant sted 16. september 1917 da Varteigs første bygdedag ble arrangert her, med rundt 600 fremmøtte. På grunn av det store antallet fremmøte ble selve arrangementete flyttet til kirken, mens bespisningen fant sted her.

Bygningens historie

I 1912 fikk Breidablikk et tilbygg med en liten sal og kjøkken, og dette arbeidet ble antagelig satt bort til en byggmester, mens restaureringen av disse og kjøkkenet i 1954 ble gjort på dugnad. Lokalet hadde da 350 sitteplasser. Storsalen ble pusset opp i 1959, og i 1968 fikk huset ny kledning utvendig mens kjøkkenet ble gjort om til garderobe. Foreningen finansierte dette gjennom salg av skrapjern og innsamlede midler. Andre gaver bestod av arbeidsinnsats og tømmer. Først i 1980 kunne et tilbygg med sanitæranlegg taes i bruk, og de trengte ikke legnre å frakte vann til arrangementene. Storsalen har galleri, og dette ble i 2006 brukt som «sofakrok» for ungdom.

Faste aktiviteter

Det har vært flere kor som har hatt tilhold på Breidablikk, et kor som ble startet i 1933 og det kom i 1941 inn under ungdomsforeningen, Varteig blandede kor var her 1923–1962 og Neaskogs hornmusikk fra omtrent 1920 til 1955. Ellers startet Ungdomsforeningen guttearbeid i 1942 og jenteforeningen «Spiren» i 1943. Triangelguttene startet arbeid 25. april 1974, ungdomsklubben «Ørneredet» ble startet av sogneprest Ørnulf Elseth i 1979 og blant andre arrangementer var ungdomskvelder og «Åpent Hus»-kvelder. Det arrangeres også basar på bedehuset.

Faste brukere var i 2006 VI-Normisjon, Misjonssambandet, KFUK-KFUM og Varteig menighet. Blant tidligere brukere var Varteig Indremisjon.

Eiere

Initiativet kom fra Varteig Ynglingeforening som ble stiftet 5. februar 1884 i Brunsby skole, denne foreningen hadde fra starten av et ønske om en egen bygning. I 1891 ble den omgjort til en ungdomsforening slik at også jentene kunne bli medlemmer. Rundt århundreskiftet hadde foreningen en boksamling på rundt 450 bind og et årlig utlån på mer enn 200. Senere skiftet foreningen navn til Varteig KFUK-KFUM og stod som eier inntil 2001, da Breidablikks venner overtok.

Galleri

I 1945 avholdt Varteig Indremisjon to møter med emissær A. Steine og en fest på Breidablikk.
Foto: Sarpsborg Arbeiderblad (23.10.1945).


Kilder

Koordinater: 59.346766° N 11.197133° Ø