Breifonn (Fyresdal)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne bygningen vart nytta som forretningsbygning for Moland Forbruksforening i Folkestadgata 24.
Foto: Olav S. Nyli / Fyresdal Bygdemuseum

Breifonn er namnet på bygningen som ligg i Skippergata 2 i Folkestadbyen i Fyresdal kommune. Bygningen låg i Folkestadgata 24 og vart i 1877 overteke av Fyresdal Handelslag ved makeskifte av hus med skreddar Tarjei Sundsli. Forbruksforeininga i Fyresdal, som vart stifta i 1871, nytta bygningen som forretningsbygg fram til 1905. Då vart bygningen flytta bakover i Skippergata til Breifonn og nytta som smie av Lars Folkestad.

Guro Folkestad lot i 1927 sonen Lars Knutson leige eit jordstykke kalla Breifonn på Folkestad (Fyresdal gnr. 37/5) for 10 kroner årleg. Her fekk Lars seg hus og dreiv som smed og gråsteinsmurar.


Biletgalleri

Kjelder og til utdjupande lesnad

  • Lauvdal, Hans Andor: Skippergata i Fyresdal. Ein artikkel i "Sjå deg attyvi" 1990 Fyresdal Sogelag, s. 11, 14.
  • Marvik, Steinar: Fyresdal. Gards- og ættesoge. Fyresdal kommune 1992
  • Ormtveit, Astrid og Landvik, Olav: Hus og folk i Folkestadbyen. Sjå deg attyvi. Fyresdal Sogelag 2009. s. 5-34.
  • Veum, Bendik: Festskrift for Fyresdal Handelslag 1871-1931 J. A. Kroghs Boktrykkeri. Skien 1931