Brevhus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Poststempel fra Østre Kolbu brevhus. Det høgre stempelet er fra 10. mai 1961, like etter at poststedet fikk status som brevhus I. Dette innebar også at det fikk datostempel.

Et brevhus var et poststed på laveste nivå. Betegnelsen brevhus ble første gang brukt i postreglementet for 1888: «§1. De faste Postanstalter ere 4 Slags: Postkontorer, Postexpeditioner, Postaabnerier og Brevhuse.» I starten kunne brevhusa bare ta i mot og levere ut brevpostsendinger, aviser og blad. Kom det verdipost eller andre typer bokførte (rekommanderte) sendinger, ble bare meldeseddelen sendt til brevhuset. Sjølve sendinga måtte hentes på nærmeste poståpneri eller postkontor.

Brevhus ble oftest oppretta i områder der det ikke var landpostbud. I 1936 ble for eksempel Østre Kolbu brevhusToten etablert, fordi grenda her var uten landpostrute. Østre Kolbu var ett av mange brevhus og små postkontor som ble drevet på «bakrommet» i landhandleriet, gjerne som bierverv for kremmeren.

I 1949 ble det oppretta såkalte brevhus I, som kunne levere ut pakker, verdi- og rekommandert post. I 1962 kom de første brevhusa med pengetjeneste, kalt brevhus I P.

På 1980-tallet ble ordningen med brevhus avvikla. De fleste av disse poststedene ble erstatta av landpostbud, mens noen ble omgjort til ordinære postkontor. I 1992 avskaffa Posten betegnelsen brevhus helt, slik at betegnelsen postkontor skulle brukes om alle typer poststeder, uavhengig av tidligere status.

Kilder

Brevhus på lokalhistoriewiki