Brevik apotek

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Brevik apotek ble opprettet ved Kongelig Resolusjon i 1846. Apoteket skulle betjene Eidanger, Bamble, Stathelle og Langesund i tillegg til Brevik. Fra før var det tre apotek i Telemark fylke; Skiens apotek, Porsgrunn apotek og Kragerø apotek.

Fra Chrystiegården til Grubbehaugen

Den første tiden holdt apoteket antagelig til i Chrystiegården som i dag står på Norsk Folkemuseum. Fra 1856 holdt apoteket til i Apotekgården vis a vis Cort Adeler i Storgata. I 1913 flyttet apoteket til Grubbehaugen, hvor det holdt hus til ca. 2002, da apoteket flyttet over til BrotorvetStathelle.

"Her utfolder sig en sydlandsk Vegetation..."

Byens første apoteker - Peter Heiberg Wirsching - drev apoteket i femti år, frem til 1901. I 1850- årene anla han urtehage, bygde drivhus og dyrket alt fra druer og valnøtter til blomster og en lang rekke medisinske urter. Denne urtehagen var viden kjent, og da kong Oscar II besøkte Brevik under åpningen av Breviksbanen i 1895 ba han om å få en orientering om hagen.

Gift så vel som medisiner

Fra gammelt av solgte apotekene langt mer enn bare medisiner. Her fikk snekkerne lim, fotografene fosfor, barbererne sprit og malerne fargepulver. Apotekeren pliktet å føre giftprotokoll for salg av gift til utryddelse av skadedyr. Gårdbrukerne måtte gå til presten for å få bekreftelse på hva giften skulle brukes til.

Etter moderniseringen av Brevik apotek rundt 1960, ble mye av apotekets gamle utstyr overlatt til Brevik Bymuseum, som har en egen apotekutstilling.

Breviks apotekere

1847-1901: Peter Heiberg Wirsching
1901-1913: Dortheus Andreas Hansen
1913-1915: Lauritz Beer Jonassen
1915-1917: Emil Deodatus Christiansen
1917-1954: Fredrik Leegaard Christiansen
1954-1973: Marie Louise Christiansen
1974- : Bertha Smith Andersen
-2002: Mette Irene Ørstvedt

Arkiv

Arkivet etter Brevik apotek er ordna ved Telemark Museum. Sjå oppføringarkivportalen.

Kilder

  • Oppføring på arkivportalen.
  • Sørensen, Johnny, Brevik Apotek 150 år, 1846-1996, Brevik, 1997. Lenke til digital utgåve på bokhylla.no.