Byarkitekten i Oslo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Harald Aars var byarkitekt i årene 1920–1940.
Foto: Ukjent, hentet fra Dancke (2000): Norske arkitekter før 1914.
Byens siste byarkitekt Peter Daniel Hofflund
Foto: Oslo Museum (ca 1935).

Byarkitekten i Oslo er en kommunal etat som ble opprettet i 1898, da kalt stadsarkitekt. Funksjonen lå opprinnelig innenfor stadskonduktørs ansvarsområde som ble opprettet som følge av loven av 1827 som innførte funksjoner som en reguleringskommisjon og en bygningskommisjon. Virksomheten som stadsarkitekt ble opprettet da stadskonduktørstillingen ble delt på stillinger som stadsarkitekt, oppmålingssjef, reguleringssjef og bygningssjef.

Byarkitektens oppgaver var å føre tilsyn med kommunens bygninger og organisere prosjektering og bygging av nye kommunale bygg, herunder større kommunale boligutbygginger.

Etaten hadde også ansvaret for byens utsmykning ved festlige anledninger og tilsynet med kommunens samling av flagg.

Første stadsarkitekt i Kristiania var Holm Hansen Munthe som imidlertid døde i sitt første år i stillingen, bare 50 år gammel. Han kom da fra tilsvarende ansvarsområde han hadde hatt hos stadskonduktør Georg Andreas Bull siden 1887, som førsteassistent med tilsyn av kommunale bygninger og deres vedlikehold.

Munthe ble etterfulgt av Balthazar Lange (1854-1937) som satt i stillingen til han gikk av pensjon i 1920, og ble da etterfulgt av Harald Aars som satt i stillingen til 1940. Peter Daniel Hofflund (1897–1967) var deretter byarkitekt i periodene 1945–1947 og 1951–1967, og var byens siste byarkitekt.

I 1968 ble byarkitektens oppgaver og ansvar overført til en nyopprettet etat: Byggedirektøren, senere Byggeetaten. I årene 1990 til 2004 het denne Boligbedriften, og fra 2004 Boligbygg Oslo KF.

I tillegg har kommunen et faglig råd for byarkitektur som uttaler seg om saker og prinsipielle eller overordnete temaer som angår byens form og utseende.

I 2021 tok byrådet initiativ til å utrede en gjenoppretting av stillingen som byarkitekt i Oslo. Forslaget var på høring fram til januar 2022 og ble tatt godt imot av fagmiljøene.

Kilder