Carsten Aanonsen Boe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Carsten Boe (1770-1855) var reder og skipper, bosatt på Fevik.

Familie

Carsten Boe var gift med Anne Dorthea Jakobsdatter. Hun var født omkring 1782 og døde 59 år gammel i 1835. I 1801 bodde familien på Fevik.

Carsten Boes foreldre var Aanon Carstensen Boe (1732-1779) og Ingeborg Marie Jakobsdatter. Aanon Boe var bonde på Fevik.

Carsten og Anne Dorthea Boe fikk:

 • Aanon Karstensen Boe (1798-1825)
 • Jakob Karstensen Boe (1803-1825)
 • Ole Karstensen Boe (1807-1874)
 • Ingeborg Helene Boe (1812-1833)
 • Kristian Karstensen Boe (1814-1837)

Maritime interesser

I Arendal Byes Historie finner vi omtale av Carsten Boe og hans slekt:

"Aanon Boe havde igjen en Søn ved Navn Carsten Boe, født i 1770, død 1855, og som arvede Fevig efter Faderen. I Begynnelsen af dette Aarhundrede byggede han et nytt Vaaningshus paa Gaarden, hvilket er det samme, som nu forefindes, idet det dog for omtrent 20 Aar siden blev betydeligt udvidet.

Sidstnævnte Carsten Boe foer tilsøes fra sin tidligste Ungdom. Om ham fortælles det, at han tidligt paa 1800 Tallet førte en liden krydsseilrigget Tremaster, hjemmehørende i Dublin, og som før havde været et Orlogsfartøi. Med dette Skib kom han ud for en af de berygtede Guernsey Kapere, der gjorde Jagt paa hans Fartøi og halede stærkt ind paa det. Carsten Boe, der var sig bevidst, at hans lille Skib endnu bar Præg af dets tidligere Anvendelse, reddede sig ved en List, der røbede baade Aandsnærværelse og Mod. Da Kaperen var kommen ham henimod Skudvidde, lagde han bi, gav op Seil og anstillede sig, som om han gjorde sit Fartøi klar til Bataille. Den forbløffede Kaper, der mente at være kommen ud for en Orlogsmand, som ved en forstilt Flugt havde villet lokke den ind paa Skudhold, forandrede øieblikkelig Cours og var snart ude af Sigte. I Krigsaarene gjorde han ogsaa en Tour i aaben Baad over til Danmark for at hente Korn, men paa Hjemveien blev han opbragt af en engelsk Krydser og ført som Fange til Sverige. Han vedblev at fare tilsøes, indtil han var mellem 60 og 70 Aar gammel. Han boede til sin Død paa Fevig og tog sig ivrigt af sin Eiendom. Han havde mange Børn, men kun Sønnen Ole overlevede ham."

Grimstad sjøfarts historie forteller at Carsten Boe ble tatt til fange av engelskmennene under Napoleonskrigen, men overlevde fangetiden.

Hans maritime interesser ble videreført av hans sønn, Ole Carstensen Boe.

Skib Grømstad

I en skipsliste for Grimstad i 1815 [1] finner vi at Carsten Boe da førte A. C. Bies skip Grømstad. Skuta var 114 kl og bygget omkring 1807 i Grimstaddistriktet. Det noteres da at Boe bor i Øyestad sogn, som Fjære den gan var en del av. Boe var borger i Arendal.

Bark Dovre

Peter Bie var reder for bark Dovre. Dovre ble "i adskillige år ført av Carsten Boe".[2]

Leviathan

Leviathan 1821

Carsten Boe blir nevnt som eksempel på skipsførere som begynner for seg selv. I 1821 fikk han "den nye briggen Leviathan på 56 1/2 kommerselest, og eide og førte skipet i mange år. Han besetning besto av styrmann, 6 til 7 matroser og 1 "dreng".[3]

I 1819 bygde Carsten Boe og Ole Halvorsen Ugland (også nevnt som Ole Halvorsen Ribe) en brigg på eget verft i Fevikkilen. Denne skuta ble satt i fart på England.[4] Skuta var først ferdig i 1821. Carsten Boe var både fører og korresponderende reder.

I 1829 var Carsten Boe skipper og reder på skonnert Leviathan[5].

Morgenbladet melder 22/6 1823 "Boe, Leviathan, 1 Juni , Jersey", noe som betyr at skipper Boe den 1. juni dro mot Jersey med Leviathan.[6] 27. mars 1824 drar Boe og Leviathan igjen til Jersey.[7] I mars 1826 drar Boe og Leviathan fra Arendal til Havre i Frankrike[8] I juni samme år gjør de samme turen.[9]

I august 1827 er briggen Leviathan, med skipper Carsten Boe utsatt for et dramatisk uhell utenfor Arendal. Norsk Handels Tidende[10] gjengir en "Skibs-Efterretning" fra Arendal:

"Arendal, 3 August: I Morges afseilede flere Skibe herfra, men da Vinden strax efter gik over til sydlig med et opreist Hav og Stille, var eet af disse Skibe, nemlig Briggen Leviathan, Capt. Carsten Boe, saa uheldig at drive paa Udskjærene, hvorved den hug Roret af og mistede Anker og Toug, samt i synkefærdig Tilstand blev indbjerget til Flødevig. Briggen er her hjemmeværende og var ladet med Trælast."

I 1833 og 1836 er Leviathan notert med Crawfurd som skipper[11]. Dette kan evt. være en annen skute.

Andre interesser

I 1838 er Carsten Boe med i det første formannskap for Fjære og Øyestad.[12]

"Karsten Boe" oppnevnes i 1841 som medlem av forstanderskapet for Dahlske skole i Grimstad. På grunn av høy alder gikk han ut av dette vervet året etter.[13]

Referanser

 1. Grimstad bys historie
 2. Grimstad sjøfarts historie
 3. Grimstad sjøfarts historie
 4. Grimstad bys historie
 5. Bjørn, S.: "Fortegnelse over de med et særdeles Kjendingstegn eller Signalflag forsynede norske Fartøier
 6. Morgenbladet 22/6/1823
 7. Morgenbladet 22/4/1824
 8. Norsk Handels Tidende 8/4/1826
 9. Norsk handels tidende 8/7/1826
 10. Norsk handels tidende 4/8/1827
 11. Norsk Handels Tidende 3/8/1833+ 8/10/1836
 12. Aust-Agder fylke gjenom 100 år : 1837-1937
 13. J. Landgraff: "Den Dahlske Legatskole i dens ældre Tid", 1892.