Cathrine Tømte

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Cathrine Tømte (født 1969) er oppvokst i Arendal, cand.philol. fra Universitetet i Oslo, dr. Art fra NTNU og forsker 1 ved NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, utdanning og forskning. Hun er nå bosatt i Oslo.

Hovedoppgaven fra 1995 handlet om feminisering av bokklubbsystemet, doktoravhandlingen fra 2005 handlet om digital kommunikasjon og innfasing og utfasing av et digital møteverktøy i Statoil. Hun har jobbet nasjonalt, i Norden og internasjonalt med tematikk knyttet til teknologi, kjønn, likestilling og utdanning, blant annet som norsk delegat i OECD—prosjektet New Millennium Learners (2008-2010).

Tømte har vært sju år ved NIFU, og i denne tiden har hun vært involvert i flere prosjekt knyttet til kjønn i høyere utdanning, blant annet Kvinner og menns karriereløp i norsk forskning: En tilstandsrapport (2012), Historie - et guttefag? En undersøkelse av kjønnsubalansen ved Seksjon for historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie (2013) og den snart publiserte studien Hva hemmer og fremmer karriereutvikling for førsteamanuenser ved Politihøgskolen? En studie av betingelser for kvalifisering til professorat og forskningsledelse med sikte på kjønnsbalanse.

Kilder