Christen Grønnerup

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Danskfødte Christen Grønnerup ble en av Holmestrands ledende skikkelser. Han er gravlagt på den nedlagte kirkegården ved Holmestrand kirke. Gravminnet er bevart.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Christen Grønnerup (født på Hjørring på Jylland i Danmark 2. april 1780, død 28. august 1846) var kjøpmann, stortingsmann og ordfører. Han var en frittalende og ledende skikkelse i Holmestrands politiske og forretningsmessige liv i en årrekke, etter å ha innvandret fra Danmark i 1809. Grønnerup representerte Holmestrand på Stortinget i tre perioder, og var også byens tredje ordfører (1838).

Familie

Christen Grønnerup var sønn av Niels Grønnerup (født 1752) og Maren Christensdatter (1757 – ca. 1801), og var først gift med Bolette Stigsdatter fra Aalborg (født 1777), deretter med Else Catharina, født Backer (1869-1845), fra Arendal.

Liv og virke

Grønnerup kom som handelsbetjent til Holmestrand i 1809, hvor han senere etablerte seg som kjøpmann.

Grønnerup var medlem av Stortinget 1821-23 (for Tønsberg og Holmestrand), 1827-29 og 1836-38 (for Holmestrand). Han var ordfører i Holmestrand mellom 2. august og 31. desember 1838, byens tredje ordfører.

Grønnerup var med på å etablerte Holmestrand sparebank i 1838, og han var legatbestyrer og kasserer for det Tordenskioldske legat i Holmestrand 1821-46. Han opprettet også sitt eget legat (det Grønnerupske legat).

Grønnerup var kjent for å være frittalende, og på grunn av en uttalelse i Nationalbladet i 1815, hvor han klandret politi- og justisvesenet for å ligge i dvale, ble han tiltalt for overtredelse av trykkefriheten. Han ble imidlertid frikjent i 1817.

Ettermæle

I boka Den Tordenskioldske skole gjennem 100 år 1822-1922 (1924) skriver Fr. Wilh. Neuberth blant annet om Grønnerup (hentet fra G. Graarud: Holmestrand og Omegn, en historisk oversikt, 1907):

Grønnerup var en zirlig og pertentelig, mand, der altid gik fint klædt og med lange blanke støvler. Hver eftermiddag paa et bestemt klokkeslet – saa nøiagtig at folk stillede sine uhre derefter – spadserede han og apotheker Hertzberg sin tur til «Apotherkerfjerdingen», et par kilometer indover Drammensveien. Han var en meget bestemt herre, som folk var rædde for, selv byfogden tok han kommandoen fra.

Christen Grønnerup er gravlagt på nedlagte kirkegården ved Holmestrand kirke. Gravminnet er bevart. Tittel Kjøbmand er benyttet.

I sentrum av Holmestrand ligger Grønnerups gate.

Kilder og referanser

Motiv fra Grønnerups gate i sentrum av Holmestrand.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)