Christen Laugesen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Christen Laugesen var lagmann i Fredrikstad fra 1636 til 1642.[1]

Embetskarriere

Ved kongebrev 17. oktober 1636 fikk stattholder Christopher Urne fullmakt til å finne en «anden dygtig Person paa vore Vegne samme Lagstol betror»” fordi forrige lagmann, Niels Lauritsen Tyrholm, var avgått ved døden.[2]

Laugesen hadde vært fogd i Buskerud siden 1626.

Lagmann

I 1646 kalles han «forrige» lagmann; han var en av flere klagere over lagmann i Tønsberg Clemens Sørensen Wedel i saker som var brakt inn for herredagen.[3]

Kommissær

Ved kongebrev av 24. juli 1638 ble Laugesen og lagmann Clemens Sørensen Wedel i Tønsberg oppnevnt som kommisjon til å behandle en sak mellom fru Maren Skram, Hartuig Huitfeldts enke, og bøndene i Rakkestad.[4] Saken var meget komplisert. Lagmennene ba om at det ble oppnevnt flere kommissærer. Lensherren Gerlof Nettelhorst i Ide og Marker ble beordret å møte lagmennene for å få fortgang i saken.[5]

Familie

Christen Laugesen var trolig sønn av sokneprest til Modum, Lauge Laugesen. Christen Laugesen er nevnt som forrige lagmann i 1643 og 1653.[6] Han er også nevnt som forrige lagmann i 1647.[7] Det er ikke kjent hvorfor Christen Laugesen forlot lagstolen i 1642.

Referanser

  1. En Lauge Christensen nevnt lagmann i 1643 og forrige lagmann i 1653, må være feilskrift for Christen Laugesen, se Langes embetskalender, i Riksarkivet.
  2. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 250.
  3. Norske Rigs-Registranter, bd. VIII, s. 420f.
  4. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 424.
  5. Norske Rigs-Registranter, bd. VII, s. 539, jfr. 564.
  6. Langes embetskalender, i Riksarkivet.
  7. Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len, 194.7, litra FF Sagskatt Buskerud (Modum og Sigdal) jonsok og martini 1647.


Fiat-justitia medium.jpg Christen Laugesen er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.