Christopher Bjelke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Christopher Bjelke (Født 1654 - død i Bayern 13. august 1704) var dansk offiser, til dels også i andre rikers tjeneste. Han var sønn av riksadmiral Henrik Bjelke og hustru Edel Christoffersdatter Ulfeldt (1630–1676). Christoffer Bjelke var gift med Luise Charlotte von Aldenburg (1664–1732), datter av Anton greve av Aldenburg (1630-80) og Augusta grevinne v. Sayn-Wittgenstein (+ 1704) og gift 2. gang i 1722 med Gerhard greve v. der Nath (1666 [Sachsen]-12. juli 1740), enkemann etter Christine Dorothea v. Rantzau (1676-1717), som selv hadde vært enke etter Daniel Dietrich v. Buchwaldt, gottorpsk landråd og amtmann over Gottorp, som var død i 1696 . Etter sin farbror Ove Bjelke arvet han Austrått i 1674, men lot godset gå videre til sin fetter Christian Frederik von Marschalck i 1686. Det vites ikke om Christopher Bjelke noen gang oppholdt seg på Austrått eller i Norge i det hele tatt.

Christopher Bjelke begynte sin militære karriere som kornett i Kongens livgarde til hest i 1677, og avanserte raskt i gradene: rittmester 1678, oberst 1684 og sjef for Drabantgarden 1685, brigadér 1699. Under Den spanske arvefølgekrig gikk Christopher Bjelke i britisk-nederlandsk tjeneste, og falt i slaget ved Blenheim (Höckstädt) i Bayern 13. august 1704.

Kilder og litteratur