Christopher Haldorsen Rustad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Christopher Haldorsen Rustad (født 1659, død 1743) var lensmann i Toten lensmannsdistrikt fra 1673 til 1720.

Han var tambur og var som sådan ute i Gyldenløvefeiden. Helligtrekongers dag 1685 var han hos Mattis Hermanrud, der var også Amund Torsen Rustad. Denne skjelte da lensmannen ut på det groveste og han sa blant annet:«Du er ikke lieg til at være Lensmand, du er ikke goed forat tuckte dig sielfuer, min Moder har en graa Purke som er lige saa lieg til at være Lensmand.»

I 1687 skrev Anders Olsen Fostad til vicestatholder Høg og begjærte at han for sine flittige og tro tjenster måtte bli tilforordnet som bygdelensmann i Toten. Høg gav fogden Huid ordre om å beskikke ham, men almuen uttalte at de var vel fornøyd med Christopher Rustad, som da var deres lensmann, og at de fremdeles vil beholde ham.

Christopher Haldorsen Rustad ble omkring 1680 gift med Eli Hansdatter Mellem-Rustad, 1658-1725). De hadde seks barn, som ble spredt utover og har stor etterslekt. Christopher og Elis barn: 1) Ole Christophersen Stensrud i Land, 2) Herman Christophersen i Vang, 3) Margrethe Christophersdatter, gift med Mons Lunden i Solum, 4) Maren Christophersdatter, gift med Niels Peersen TøruldKongsberg, 5) Johanne Christophersdatter, gift med Ole Majer, 6) Marthe Christophersdatter, gift med Hans Pedersen Rustad, (denne Hans Rustad er formentlig den Hans Persen som 19. mars 1720 nevnes som underlensmann hos Christopher Rudstad.

Kjelder og litteratur


Forgjenger:
 Find Larsen Lund 
Lensmann i Toten
Etterfølger:
 Christen Jacobsen Borch