Christopher Ridder

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Altertavla i Skedsmo kirke fra 1693 var Christopher Ridders siste kirkelige arbeid.
Foto: Siri Johannessen (2006).

Christopher Hendrichsen Ridder (død 1695) var Christianias ledende bilthugger, eller treskjærer, i andre halvdel av 1600-tallet. Han var også oldermann i byens snekkerlaug, og hadde et stort verksted med flere lærlinger og svenner. Han er kjent både for kirkekunst og for modeller til ovner som han lagde for jernverkene. Hans arbeider er i barokk stil, gjerne den varianten som kalles bruskbarokk.

Vi vet ingenting om hans foreldre, ut over at faren må ha hett Hendrich, eller om hvor og når han ble født. Det er mulig at han hadde en tilknytning til Hønefoss, der Riddergården og Bilthuggertangen kan ha tilknytning til slekta. Det er også mulig at han kom fra Danmark.

Det første oppdraget for ei kirke som er tilskrevet Ridder er prekestolen i Eidsberg kirke fra 1662, der man finner initialene CR. Samme år reparerte han altertavla i Sigdal kirke, og i 1665 lagde han ei altertavle til nye Vatnås kirke i Sigdal. I 1667 omarbeida han trolig ei katekismetavla fra 1608 i Enebakk kirke til ny altertavle. I 1670-åra skar han en ramme til et altermaler i Risør kirke. Det som regnes som hans hovedverk ble laget på omtrent samme tid til Brevik kirke. Den har brent, men alteravla er bevart på Norsk Folkemuseum. 1681–1685 skar han inventar til Fet kirke, både en altertavle, et epitafium over sokneprest Johan Mogensen Theiste og ei innskrifttavle over kirkas geistlige og verdslige myndighetspersoner. I 1693 utførte han sitt siste kirkelige oppdrag, ei altertavle til Skedsmo kirke.

Eidsvoll jernverk leide ham inn i 1663, da hertug Jacob av Kurland ble forpakter der. Han skal ovnsmodeller med hertugens våpen. I 1665 skar han en modell for Brunlanes jernverk med Ulrik Frederik Gyldenløves våpen og krigstrofeer. Fra 1667 til 1681 skar han ornamenter til kanoner som ble støpt i Christiania; her dukker også Gyldenløves våpen opp sammen med kongens. Fritzøe jernverk brukte hanm i 1679, og det er der tydelig at han var påvirka av Fritzøe-mesterens arbeider. Trolig skar han en ny modell for Eidsvoll jernverk omkring 1690–1695 med Heinrich von Schlanbusch og hustrus våpen og et bilde av verksbygningene.

Det er mulig at han døde i Fredrikstad, men det har ikke latt seg bekrefte i kilder.

Litteratur