Dale kraftstasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dale kraftstasjon, i Vaksdal kommune, er det nederste av kraftverkene i Bergsdalsvassdraget. Kraftstasjonen ble satt i drift i 1927 og var ferdig utbygget i 1951. Vannfallet i Bergsdalselven har vært industrielt utnyttet siden Dale fabrikker anla en tekstilmølle på stedet i 1879. I dag produserer kraftstasjonene Dale, Fosse, Kaldestad og Hodnaberg elektrisk energi ved at vann strømmer gjennom turbiner. Høydeforskjellen mellom vannet før og etter turbinene gir et energipotensial som omdannes til elektrisk strøm ved hjelp av generatorer.

Historie

Perioden mellom siste halvdel av 1800-tallet og første verdenskrig avstedkom en voksende erkjennelse av elektrisitetens rolle i det norske samfunnet. Dette gav mellom annet utslag i en sterk politisk vilje til å sikre seg vannkilder i stor målestokk. I lys av disse omstendighetene var Bergen dårlig stilt i forhold til andre byer, ettersom man inntil 1916 kun hadde lykkes å erverve Samnangervassdraget. For å bøte på problemet medførte de påfølgende årene et intenst arbeid for å øke kraftreservene. Regionens mest attraktive kraftkilder var imidlertid allerede oppkjøpt av de såkalte fossespekulantene, private interessenter, som gjerne hadde utenlandsk kapital i ryggen. Bergen greide på tross av dette å sikre seg Teigdalsvassdraget og halvparten av Torfinnvassdraget (den andre halvparten var ervervet av Voss). Men helst ville en ha kjøpt fallrettighetene til Bergsdalselven. Byen ble flere ganger tilbudt vassdraget, men prisen var for høy - og et kjøp kom ikke i stand før juli 1918, etter lange og vanskelige forhandlinger mellom Bergen og herredene i Midthordaland.

To år senere, i 1920, ble Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) etablert. Planene for en kraftstasjon på Dale ble iverksatt og i 1921 startet utbyggingsprosjektet med oppføringen av Storefossdammen. Men grunnet internasjonale krisetider og påfølgende stram verdensøkonomi oppstod en rekke vanskeligheter. Det gikk lang tid fra kraftselskapet var stiftet til man kunne sette i gang produksjon av elektrisk energi. Dale kraftstasjon ble endelig satt i drift 1927 og var ferdig utbygget 1951. En ny enhet overtok deler av produksjonen fra den opprinnelige stasjonen i 1990, noe som medførte at kraftstasjonen i dag består av to atskilte kraftverk.

Arkivet etter Dale kraftstasjon

Lokalhistorisk Arkiv i Bergen (LAB), ved Bergen Byarkiv, oppbevarer arkivet til Dale kraftstasjon. De første tretti år av BKKs historie er sterkt knyttet til Bergsdalsvassdraget. Arkivet til Dale kraftstasjon gir et bredt innblikk i BKK generelt og kraftstasjonen på Dale spesielt, særlig den tidlige fasen, ettersom det eldste (originale) arkivstykket er fra 1901, det yngste fra 1990 og størsteparten stammer fra perioden 1920-1950.

Materialet består blant annet av sakarkiver, produksjons- og lønnsdokumentasjon. Til dette kommer betydelige mengder dokument av teknisk karakter: prosjektbeskrivelser, planer, kart og tegninger (herunder driftsberegninger, undersøkelsesrapporter, omkostningsoverslag, m.m.).

Blant de sistnevnte finnes opplysninger vedrørende ulike vassdrag og kraftstasjoner som ikke nødvendigvis er produsert av, eller direkte omhandler, Dale kraftstasjon. Dette er ikke utskilt som tilvirket av andre arkivskapere, da mye tyder på at det har vært nyttet under prosjektets planlegging og utarbeidelse - og dermed inngår som en integrert del av det resterende arkivet.

Samlet gir materialet et godt innblikk i regionens utvikling i en periode da landets storindustri var sterkt voksende.

Litteratur

Eksterne lenkerBergen byarkiv logo.jpg Dale kraftstasjon er basert på en artikkel publisert eller bearbeidet av medarbeidere ved Bergen byarkiv og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Se også Forside:Bergen byarkiv.