Demokratene i Norge

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Demokratenes valgkamphenger på Karl Johans gate i 2009.
Foto: Olve Utne

Demokratene i Norge er et politisk parti med en verdi- og nasjonalkonservativ plattform. I spørsmål omkring innvandring og utenrikspolitikk befinner det seg langt ute på den politiske høyresida, mens det i blant annet fordelings- og kultursaker gjerne har mer sentrumsorienterte standpunkter.

Historie

Partiet ble grunnlagt i Oslo den 24. august 2002. Et flertall av de omkring 25 personene som var med på grunnleggelsen var utbrytere fra Fremskrittspartiet, med Vidar Kleppe som en av de mest kjente. Det var også personer med tilknytning til andre partier med, fra nær sagt hele det politiske spekteret. Kleppe ble sammen med Sigrunn Sangolt Natås, Odd Victor Jørgenen, Solleif Hangen og Carl Chr. Antonisen valgt som talspersoner for partiet, og Kleppe ble valgt som partileder.

I forbindelse med stiftelsen ble det gjort et forsøk på å ta over partiet Sosialdemokratene, og det har blitt framstilt som om dette gikk kollektivt inn i Demokratene. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 stilte imidlertid begge partier med lister.

I 2002 fikk partiet en stortingsrepresentant som medlem, da Jan Simonsen var blitt ekskludert fra Fremskrittspartiet året før. På Stortinget er regelen at dersom et parti ikke er representert der i utgangspunktet, kan representanter heller ikke melde overgang formelt. Simonsen satt derfor på papiret som uavhengig representant ut perioden, som ble hans siste.

Da Vidar Kleppe våren 2012 gikk av som partileder overtok Kjell Arne Sellæg. Dette førte til at flere medlemmer gikk ut av partiet; særlig ble Amund Garfors fra Nordland omtalt i den sammenheng. Sælleg trakk seg allerede i juni samme år, og gikk ut av partiet for å starte Moderatene. Elisabeth Rue Strencbo kom inn som partileder; hun hadde i 2011 blitt valgt som varamedlem til kommunestyret i Tønsberg for Fremskrittspartiet.

Partilederne i Demokratene er:

Politisk plattform

Partiet definerer kristne grunnverdier med basis i norsk kultur og tradisjon som sitt hovedgrunnlag. Det er grunnleggende negativt til innvandring, og spesielt fra muslimske land. Partiet er negativt til EU, EØS og Schengen-avtalen, blant annet fordi dette medfører fri flyt av arbeidskraft over landegrensene.

Demokratene ønsker å avvikle all støtte til ikke-kristne trossamfunn. Det har markert tydelig støtte til Israel. Partiet har også hatt flere islamkritiske utspill, blant annet da Kleppe gikk inn for å stenge alle moskéer såfremt de ikke tok klar avstand fra terror, og da Amund Garfors i Nordland fikk inn for å forby islam i Norge. Partiet har også gått inn for at Tyrkia skal fratas medlemskapet i NATO.

Valg

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 fikk partiet inn en representat i fylkestinget i Vest-Agder, og en i kommunestyret i Kristiansand.

Ved stortingsvalget 2005 fikk partiet 0,1 % av stemmene på landsbasis, og ingen mandater.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 fikk partiet inn representanter i sju kommuner og i fylkestinget i Vest-Agder.

Ved stortingsvalget 2009 stilte partiet i alle fylker, og fikk 2285 stemmer. Dette tilsvarer 0,1 % av stemmene, og ga ingen mandater. Beste resultat var 0,5 % i Vest-Agder. Partiet fikk ikke over 500 stemmer i noe fylke, og måtte derfor samle inn nye underskrifter før valget i 2013.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 stilte partiet i 17 av 19 fylker, og fikk 0,3 % av stemmene. På komunenivå var det lister i 29 kommuner, hvilket resulterte i åtte representanter fordelt på fem kommuner.

Ves stortingsvalget 2013 ble det igjen 0,1 % av stemmene på landsbasis. I Vest-Agder fikk Demokratene mer enn 500 stemmer, og de trengte derfor ikke å samle inn nye underskrifter for å stille til valg i 2017.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 fikk partiet 3893 stemmer i kommuner (0,2 %) og 5005 i fylker (0,3 %). Det ga én reprentant i fylkestinget i Vest-Agder.

Ved stortingsvalget 2017 fikk partiet 3830 stemmer, igjen 0,1 % på landsbasis.

Litteratur og kilder