EU

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

EU eller Den europeiske union er et statsforbund mellom 28 europeiske land. Det ble starta opp i 1950 som en kull- og stålunion mellom seks land, og utvida til et økonomisk fellesskap, EEC, i 1957. I 1973 ble fellesskapet uutvida med nye medlemsland, og det fikk navnet Det europeiske fellesskap, EF. I 1993 ble fellesskapet omdefinert til en union gjennom Maastricht-traktaten.

Norge søkte for første gang om medlemskap i 1962, men denne ble stoppa da Frankrikes president Charles de Gaulle la ned veto for å forhindre britisk medlemskap. En ny søknad fra 1970 ble trukket da Norge gjennom en folkeavstemning i 1972 valgte å stå utafor, og det samme skjedd i en ny folkeavstemning i 1994. Gjennom EØS-avtalen er Norge allikevel nært knytta til EU. Norge er også med i Schengen-avtalen som åpner for passfrie reiser mellom de 26 medlemslandene.

Medlemslandene

De seks opprinnelige medlemslandene er: Belgia, Frankrike, Tyskland (Vest-Tyskland til 1990, deretter det gjenforente Tyskland), Italia, Luxembourg og Nederland.

I 1973 kom tre nye medlemsland: Danmark, Irland og Storbritannia.

I 1981 ble Hellas medlem.

I 1986 ble Portugal og Spania medlem.

I 1995 ble Østerrike, Finland og Sverige medlem.

I 2004 ble Kypros, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia og Slovenia medlem.

I 2007 ble Bulgaria og Romania medlem.

Siste nye medlemsland er Kroatia, som kom inn i 2013.

Det er per 2018 seks kandidatland: Albania, Island, Makedonia, Montenegro, Serbia og Tyrkia. Island leverte søknad i 2009 og trakk den i 2015, men regnes fortsatt som kandidat. Bosnia-Hercegovina og Kosovo regnes som potensielle kandidater.

Storbritannia valgte i 2016 gjennom en folkeavstemning i forlate unionen, den såkalte Brexit. Grønland og Saint-Barthélemy, som er styrt av henholdsvis Danmark og Frankrike, har benytta sitt indre selvstyre til å forlate EU.

Norge, Island og Liechtenstein er medlemmer av EØS. Sveits har valgt å stå helt utafor.