Det Hogstadske Legat til Skedsmo og Lørenskog

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Det Hogstadske Legat til Skedsmo og Lørenskog ble opprettet av prokurator Anders Pedersen Hogstad (1729-1794) i 1788 på 2000 riksdaler sølv. Legatet var delt i tre fond, og renta fra det ene skulle benyttes til skrive- og regneundervisning for fattige barn i Skedsmo prestegjeld. En kjenner til at det ble holdt skole for 15 elever i 1845 og 25 i 1847. Skolen ble kalt Den Hogstadske skrive- og regneskole. I 1883 ble det bestemt at legatets renter også skulle benyttes til å støtte håndgjerningsskoler, småbarnsskoler og aftenskoler.

Kilder og litteratur