Digitale utgaver av lokalhistorisk litteratur om Skedsmo

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Digitale utgaver av lokalhistorisk litteratur om Skedsmo er en liste over den digitale litteraturen om kommunen som Nasjonalbiblioteket legger ut på www.bokhylla.no. Lista nedenfor vil være til nytte både for skribent og leser. Litteraturen ligger alfabetisk etter forfatterens etternavn eller publikasjonens tittel når det ikke finnes forfatter. Andre digitaliserte kilder legges også i den alfabetiske oversikten nedenfor.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

  • Kalvik, Karl, Turid Eriksen og Svein Erik Sørlie: Åsenhagen skole 25 år 1995. Skedsmokorset 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kielland, Hj.: Strømmen melkeforsyning 25 år: 1928-1953. Strømmen 1953. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kiær, A. Th.: Akershus amt 1814-1914 : en oversigt over amtets økonomiske og kulturelle utvikling i hundredaaret 1814-1914 med enkelte oplysninger fra de senere aar. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kjeller flyplass 75 år, 1912-1987. Utgitt av Forsyningskommandoen. Kjeller 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Krigen 1940 – 1945. Minner fra krigen fortalt av medlemmer i Lillestrøm Historielag. Utgitt av Skedsmo kommune i forbindelse med frigjøringsjubileet 8. mai 1995. Digital versjonNettbiblioteket.

L

  • Lillestrøm-jubileet 1958, 3. – 24. august. Jubileumsutstillingen «Fra vasshjul til atomalder». Arrangert av Lillestrøm kommune. Lillestrøm 1958. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Lillestrøm-ulykken 5. april 2000: rapport fra undersøkelseskommisjon oppnevnt av regjeringen ved kongelig resolusjon 7. januar 2000 i forbindelse med Åsta-ulykken, som 7. april 2000 fikk utvidet mandat til også å undersøke togulykken på Lillestrøm stasjon: avgitt til Justis- og politidepartementet 30. januar 2001. Oslo 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Lillestrøm interkommunale høgre skole. Til innvielsen av Lillestrøm interkommunale høgre almenskoles nye bygning. September 1951. Lillestrøm 1951. Digital versjonNettbiblioteket.

M

N

O

  • Olsen, Magnus: Ættegård og helligdom. Norske stedsnavn sosialt og religionshistorisk belyst. 2. Utgave. Bergen – Oslo – Tromsø 1978. Digital versjonNettbiblioteket.

P

  • Pettersen, Kaare W. (red.): Skedsmokorset Rotary klubb 10 år. 1970 – 20. oktober – 1980. Skedsmokorset 1980. Digital versjonNettbiblioteket.

R

S

T

V

W

Å

Se også